Fransız düşünür ve devlet adamı Marquis de Lafayette’nin 11 Temmuz 1789’da İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bildirgesi’ni hazırlayıp meclise sundu

 

İnsan ve yurttaş hakları bildirgesi (1789), Fransa’da Kurucu meclis üyeleri tarafından hazırlanan ve kabul edilen bildirge. 17-26 ağustos 1789 tarihleri arasında görüşülüp kabul ve ilan edildikten sonra 1791 Anayasası’nın Başlangıç bölümü oldu. 1789 Blldirgesi’ni yaratanlar, Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık bildirgesiyle (4 temmuz 1776) çeşitli amerikan devletleri tarafından çıkartılan hak bildirgelerinden çok, eski états-généraux’ nun benimsediği İlkelerden, Paris “parlamentolarının” ve Vergi mahkemelerinin yol gösterici kararlarından, XVIII. yy. fizyokratlarından ve filozoflarından (Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Condorcet), 1789 dilek defterlerinden ve dönemin çeşitli broşürlerinden esinlendiler. 1789 temmuzundan başlayarak, başta Mounier, Sl-eyès, La Fayette, Clermont-Tonnerre, Champion de Clcé, Mirabeau olmak üzere pek çok kişi Kurucu meclis’e birçok tasarı sundular. Oluşan dosyayı incelemek ve bundan bir sentez çıkarmakla görevli, birbiri ardı sıra, üç komisyon kuruldu. Uzun tartışmalardan sonra, büyük çapta Champion de Cicé’nin tasarısından esinlenen bir metin 26 ağustos günü oylanarak kabul edildi.

LA FAYETTE, Marie Joseph Paul (1757-1834)

Fransız asker ve siyaset adamı. Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda Ingilizler’e karşı savaşmış, Fransız Devrimi sırasında anayasaya dayalı bir krallık yönetiminin kurulması için mücadele etmiştir.

Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier Marquis de La Fayette 6 Eylül 1757’de Yukarı
Loire’da Chavaniac’da doğdu, 20 Mayıs I834’te Paris’te öldü. Eski ve varlıklı bir soylu ailesinin oğluydu. Paris’in seçkin bir okulu olan College du Plessis’te üç yıllık bir ortaöğrenim gördükten sonra, 1771’de Fransız ordusuna girdi. 16 yaşında Aven Dükü’nün kızıyla evlendikten sonra XIV. Louis’nin saray yaşamına katıldı.

20 yaşına gelince Amerika’ya giderek sürmekte olan bağımsızlık savaşında İngilizler’e karşı savaşmaya karar verdi. Bu kararından kısa bir süre sonra kendisine ait bir gemiyle Fransa’dan ayrıldı ve Haziran 1777’de Amerika’ya vardı. Kıta Kongresi’nin fahri tuğgenerallik rütbesi verdiği La Fayette’in komutasındaki Amerikan birlikleri, New Jersey ve Pennsylvania’da İngilizler’le yaptığı savaşlarda önemli başarılar elde etti.

La Fayette 1779 başında bağımsızlık savaşına maddi ve askeri destek sağlamak üzere Fransa’ya döndü. Çabaları sonucu Fransa Kralı XVI. Louis Fransa’nın Amerikan Bağımsızlık Savaşı’na destek olmasını kabul etti. La Fayette Nisan 1780’de altı bin kişilik bir Fransız birliğinin başında Amerika’ya döndükten sonra, tümgeneral rütbesiyle Virginia’mn savunmasıyla görevlendirildi. Virginia’dan çekilmeye zorladığı İngiliz birliklerinin komutanı Cornwallis’in, Ekim 1781’de Yorktown’da George Washington komutasındaki Amerikan birliklerine teslim olmasında önemli payı oldu.

La Fayette 1782’de Fransa’ya döndükten sonra Fransız ordusunda tümgeneralliğe yükseltildi. 1784’te ABD’ye yaptığı bir gezi sırasında birçok ABD eyaletinin vatantaşı oldu. 1787-1788 yıllarında İleri Gelenler Meclisi üyeliği yaptı. Mayıs 1789’da Riom bölgesinden soyluların temsilcisi olarak Etats Gene-raux’ya seçildi.Bu görevleri sırasında Fransa’nın giderek derinleşmekte olan siyasi ve iktisadi sorunlarının, kralın mutlak egemenliğinin sınırlanmasıyla ve temsili bir yönetimin kurulmasıyla çözülebileceğini savunan liberal soyluların arasında yer aldı. Temmuz 1789’da toplanan Kurucu Mcclis’e sunduğu İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi taslağı, üzerinde büyük değişiklikler yapıldıktan sonra Ağustos 1789’da onaylandı.

Kaynak: Sosyoloji.com
  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…