Charlotte Perkins Gilman ”Bizim Ülkemiz: Kadınlar Ülkesi” kitabını feminist yazar ZABEL MİRKAN tarafından kaleme alınan tanıtım yazısı aşağıda yer alıyor.

ZABEL MİRKAN

“Erkeklerin kadınlardan daha üstün olduğu şeylerin cinsiyet farklılığından kaynaklandığını gururla iddia ediyorduk. Erkeklerin kadınlarda görülmeyen kötü özellikler sergilediği şeyleriyse büyük bir rahatlıkla ırk özelliği olarak değerlendiriyorduk.”

Ellador, yüzyıllardır dış dünyayla bağlantısı olmayan anaerkil bir toplumda, ortaklaşmacı bir kültür içinde yetişir. Ülkelerini keşfeden bir erkekle birlikte cesur bir adım atar ve dünyaya açılır. Nefret, cinsiyet ayrımcılığı, kaos, ırkçılık ve zalimlikle dolu savaş içindeki dünyayı görür. Ataerkil toplumun zayıflıkları, tutarsızlıkları, gülünç sayılacak varsayımları, pek çok değişik kılığa girmiş otoriterliği her adımda karşısına çıkar. Zaman zaman hüsrana uğrasa da yalın çözümler önererek bize hep umut verir. Bizim Ülkemiz’de günümüzde de başımıza dertler açmayı sürdüren toplumsal çatlakları ele alan Charlotte Perkins Gilman, ne feminist ayrılıkçılığı ne donkişotvari kaçışçılığı önerir. Bunun yerine, akıl, toplumsal eylem ve cinsiyetler arası işbirliği talep eder.

Kadınlar Ülkesi’nin devamı

Charlotte Perkins Gilman’ın Kadınlar Ülkesi, 1979’da kitap olarak yeniden basılıp “kayıp bir feminist ütopya romanı” olarak methedilirken, The New York Times Book Review, “Tanrıça, kitabı uzun süren unutulmuşluğundan kurtaranların yüzüne gülsün” dedi.

Kadınlar Ülkesi, sadece akadınlardan oluşan, en önemli politik ve kişisel etkinliğin annelik olduğu, işbirliğine dayalı bir toplum betimler. Kadınlar pastoral bir yaşam sürer; zekâ, akıl, zarafet ve bağımsızlığı barışçıl bir şekilde geliştirir. Partenogenetik üremeyle çoğalırlar ve cinsellik kişiler arası bir etkinlikle değil, doğumla yaşanır. Kadınlar Ülkesi, ütopik, ayrılıkçı bir fantezi sunmuş görünüyordu ve Gilman zeki, nükteli bir feminist vizyoner olarak kolaylıkla destek buldu.

Bizim Ülkemiz: Kadınlar Ülkesi’nin eşit derecede “kayıp”, pek az bilinen bir devam kitabı. Bizim Ülkemiz, feminist teori ve sosyoloji disiplininin tarihiyle şekillenen sosyolojik bir bakış açısı benimsiyor. Kitap, Ekim 2014’te Otonom Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Charlotte Perkins Gilman

3 Temmuz 1860’ta Hartford’da doğdu. Biricni Dalga Feminizm’in önde gelen kalemlerinden olan Gilman çok sayıda hikâye, şiir, roman ve kurgu dışı eser yazdı. Eserlerinin en önemlilerinden biri olan Kadınlar ve Ekonomi, evle piyasanın cinsiyetçi kesişimi üzerine güçlü bir analiz olarak değerlendirilir. Bugün en çok hatırlanan hikâyesi Sarı Duvar Kâğıdı ise delilik üzerine yazılmış ürpertici bir çalışma olmasının yanı sıra otobiyografik öğeler de taşır. Gilman, mücadeleyle geçen radikal bir yaşamın ardından 17 Ağustos 1935’te aramızdan ayrıldı.

Kaynak: Yeni Özgür Politika

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…