Erdoğan’ın ‘100 günlük eylem planı’: Lüks ve ithalatı yüksek mallara ‘caydırıcı vergi’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın açıklayacağı 400 projeden oluşan ‘100 günlük eylem planı’nda lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek tüketim mallarına ‘caydırıcı vergilendirme’ yapılacağına dair bir madde bulunduğu öğrenildi.

Erdoğan yarın seçim vaatleri arasında yer alan üç aşamalı icraat planının ilk 100 gün hedefindeki 400 projeyi açıklayacak.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, eylem planının ilk aşamasını ekonomide atılacak adımlar oluşturacak. Yeni sistemin ilk yapılacaklar listesinde enflasyonun tek haneye düşürülmesi, kur baskısıyla mücadele, kamuda ve yurtiçinde tasarrufların arttırılması, israfla mücadele edilmesi, yastık altı kaynakların ekonomiye kazandırılması için teşviklerin verilmesi başlıkları olacak.

Erdoğan, daha sonra ‘ikinci 100 gün’ ve ardından da ‘altı aylık’ proje, plan ve adımları kamuoyuna açıklayacak.

Yurtiçi tasarrufları önlemleri artıracak önlemler kalem kalem duyurulacak. Uygulanacak para ve maliye politikalarının yanı sıra, hane halkı ve firmalara sağlanacak teşviklerle yurtiçi tasarruf oranları, büyüme ve cari açık hedeflerine uyumlu şekilde yükseltilmesi hedeflenecek.

‘Türk Lirası’nın kullanımı özendirilecek’

Kamu tasarruflarının artırılmasına devam edilecek. Kamu gelir ve harcamalarında etkinlik sağlanacak. Vatandaşların ‘yastık altında tuttuğu’ tasarrufların mali sistemde değerlendirilmesine yönelik teşvikler çeşitlendirilecek. Uluslararası yükümlülükleri gözeterek, lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları tespit edilerek, caydırıcı vergilendirme yapılacak. İhtiyaç fazlası tüketim davranışlarının yoğun olduğu alanlarda israfla mücadele edilecek.

Yerel seçimler öncesinde mahalli idarelerin öz gelirleri artırılacak. Kamuda taşıt ve hizmet binası edinim ve kullanımlarında uyulacak usul ve esaslar güncellenecek. Taşıt ve kamu binalarının kullanımında israf önlenecek. Çok zorunlu haller dışında kamu hizmet binası yapımına izin çıkmayacak. Mali disiplini sürdürmeyi ve daha fazla mali alan oluşturabilmeyi sağlayacak şekilde mevcut harcama programları gözden geçirilerek, verimsiz harcamalar tasfiye edilecek. Önümüzdeki dönemde faizlerin oluşturduğu maliyet baskısını azaltacak tedbirler hayata geçirilecek.

Döviz kuru kaynaklı olası oynaklıkların makrofinansal istikrara etkilerini sınırlamak üzere sözleşmelerde Türk Lirası’nın kullanımı özendirilecek. Uygulanacak politikalarla enflasyon yeniden tek haneye indirilecek.

Kaynak: Diken

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…