Enflasyon ile mücadele için mermi fiyatları da indirilmiş

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, mermi fiyatlarında indirim yapılmasının nedenini sordu. Yanıt: Enflasyonun psikolojik etkilerinin azaltılması

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, mermi fiyatlarının indirildiğini gördü ve bakana nedenini sordu.

 

Yeşil 8 Ocak 2019’da Milli Savunma Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde şu soruları sormuştu:

 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, enflasyon sepetine ateşli silah mermilerinin alınması için herhangi bir bildirimde bulunmuş mudur, bulunmadı ise bulunacak mıdır?
 
Vatandaşlarımızın hayatlarını idame ettirmelerinin güçleştiği bir zamanda, temel ve asgari ihtiyaçların, gıdaların, akaryakıt ve elektriğin enflasyonla topyekün mücadele kapsamına alınmaması için yapılan zamlar ortadayken, enflasyon oranının artması ile mermi fiyatlarının yükselmesi arasında ilgili kurum ne tür bir bağ kurmaktadır?

TBMM içtüzüğüne göre en geç 25 Mart’ta yanıtlanması gerekirken yanıt gecikmeli ulaştı, Yeşil’in eline. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın verdiği yazılı yanıtta şöyle denildi:

Enflasyonla mücadele konusuna, ister kamu ister özel sektör kuruluşları olsun tüm kuruluşların aynı duyarlılıkla yaklaşmasının gerekliliğine inanan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) mermi fiyatlarında indirim yaparak enflasyonun psikolojik etkilerinin azaltılmasına yönelik endirekt bir etki yaratmayı hedeflemiştir.

Kaynak: DUVAR

İlginizi çekebilir