Özgür Denizli

Enerji ve maden şirketlerine kıyak

 ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ ile enerji ve maden şirketlerine büyük destekler ve kolaylıklar getiriliyor. Uygulamanın bu şirketlerin faaliyetlerinin arttıracağı, bunun da doğada büyük tahribatlar yaratacağı endişesi doğuyor

Yeni sistemde hükümetin en önemli önceliklerinden biri, “yer altı kaynakları” olarak adlandırılan maden, petrol ve gaz çıkarılması olacak. Bu önceliklere bir de nükleer santraller eklendi. 703 sayılı uyum kararnamesi ile doğal yaşamı altüst edecek olan işlere yönelik vergisel destekler ve istisnalar sağlanacağı açıklandı. Bu kapsamda Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün yapacağı araştırmalara muafiyet desteği getirildi. Böylece enstitü, elde ettiği gelirlerden dolayı kurumlar vergisi yükümlülüğüne girmeyecek. Enstitünün araştırma faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemleri harçlardan, belediye gelirleri kanunu gereği alınacak vergi, harçlar ve katılım payından muaf olacak. Bu işlemler çerçevesinde düzenlenecek kağıtlarla ilgili olarak da damga vergisinden de istisna tutuluyor. Bordan yararlanmayı uman ya da yararlanacak olan şirketlere, bu enstitüye yapacağı nakdi bağış ve yardımlar, aynı işletmelerce gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirim imkanı getirildi. Enstitü, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden de muaf tutuluyor. Yine enstitü tarafından açılan dava ve icra takiplerinde de teminat aranmayacak. Bu adımlar devletin vergi gelirleriyle yatırım yapmasının tek yolu olarak emekçi halklardan toplayacağı vergiler dışında bir hedefin olmadığı, şirketlerin adeta yağma alanları yaratılarak vergiden muaf hale getirilmesinden anlaşılıyor.

Maden ve petrol tek çatıda

703 sayılı kararname ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kapatıldı. Yerine Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) kuruldu. Bu kapsamda da MAPEG’in faaliyetleri nedeniyle elde edeceği her türlü gelirlerine vergi, resim ve harç muafiyeti getirildi. MAPEG de, tıpkı Bor Enstitüsü gibi her türlü vergi, resim, harç ve paydan, tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan her türlü döner sermaye ücretinden muaf olacak.

Nükleere bütçe dışı ödeme

Düzenleme ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) faaliyetlerine de gümrükten, gelir ve kurumlar vergisine, damga, resim ve harçlara kadar bütün vergilerden muafiyet ve istisna desteği geldi. Kurumun faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yapılan bağış, yardım ve vasiyetlerle ilgili de vergisel muafiyet sağlandı. Araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilik projeleri için gerekli olan ve yurt dışından temini zorunlu bulunan malların temini durumunda bakan onayı alınarak teminat alınmaksızın yükleme tutarına kadar bütçe dışı ön ödeme yapılabilecek. Bu adımlar Türkiye’nin nükleer silah geliştirme iddialarını güçlendirecek.

yeniyaşam

Exit mobile version