Çalışma alanının ele alındığı Eşitsizlik Bülteni’nin dördüncü sayısına göre; en yüksek işsizlik oranı Eşitsizlik Bölgesi illerinde. Eşitsizlik Bölgesi illerinin yoğun bulunduğu bölgelerdeki ortalama işsizlik oranı yüzde 20,3 iken Türkiye’nin geri kalanında yüzde 10,9.

Türkiye’deki bölgesel eşitsizlikleri her ay farklı başlıklarda ele alan “Eşitsizlik Bülteni” dördüncü sayısında “çalışma hayatında”  eşitsizliği inceledi.

Rapor, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “İllerde Yaşam Endeksi, 2015” çalışmasındaki  dört göstergeyi esas alınarak hazırlandı.

“İstihdam Oranı, “işsizlik oranı”,  “Ortalama Günlük Kazanç”, “İşinden Memnuniyet Oranı”  gibi başlıklar mercek altına alındı.

Yapılan analize göre; Eşitsizlik Bölgesi olarak tanımlanan Kürt illerinde çalışma hayatı,  Türkiye genelinden oldukça farklı biçimde ayrılıyor.  İstihdam oranının Eşitsizlik Bölgesi illerinden düşük olduğu sonucu çıkıyor.

Türkiye genelinde 2021 yılı Temmuz ayı istihdam oranı yüzde 42,3 iken; Eşitsizlik Bölgesi illerinin ağırlıklı olduğu 5 bölgede kadın istihdam oranı ortalaması yüzde 18,7, diğer bölgelerin ortalaması yüzde 27,7.

Eşitsizlik Bölgesi illerinin yoğun bulunduğu bölgelerdeki ortalama istihdam oranı yüzde 34,8 iken Türkiye’nin geri kalanında yüzde 44,1.

Türkiye’de zorunlu sigortalı her 10 kişiden 7’si erkek, 3’ü kadın. Toplam sigortalılar arasında kadınların oranı Eşitsizlik Bölgesi’nde yüzde 23 iken, bu oran diğer 65 ilin toplamında yüzde 31.

Yine Türkiye’deki sigortalı her 100 kadından yalnızca 5’i Eşitsizlik Bölgesi’nde. Tabloya göre; kadınların Eşitsizlik Bölgesi’nde çok daha dezavantajlı olduğu görülüyor.

 

Türkiye genelinde işinden memnuniyet oranı yüzde 78,8. İşinden memnuniyet oranı en düşük 20 ilden 14’ü Eşitsizlik Bölgesi’nde yer alıyor.

Eşitsizlik Bölgesi’nde işinden memnuniyet oranı ortalama yüzde 70,2 olarak ölçülmüşken bu oran kalan diğer illerde ortalama yüzde 81,1 olduğu görülüyor.

Rapora göre; en yüksek işsizlik oranı Eşitsizlik Bölgesi illerinde. Eşitsizlik Bölgesi illerinin yoğun bulunduğu bölgelerdeki ortalama işsizlik oranı yüzde 20,3 iken Türkiye’nin geri kalanında yüzde 10,9.

Eşitsizlik Bölgesi’ndeki işsizlik oranının Türkiye’nin diğer bölgelerine göre yaklaşık iki kat daha yüksek olduğu görülüyor.

Kadın/erkek işsizlik oranlarına bakıldığında Eşitsizlik Bölgesi illerinin ağırlıklı olduğu 5 bölgede kadın işsizlik oranı ortalaması yüzde 18,8 iken diğer bölgelerin ortalaması yüzde 13,6. Yani kadın işsizlik oranı da Eşitsizlik Bölgesi illerinde çarpıcı biçimde yüksek.

Eşitsizlik Bölgesi’nde ortalama günlük kazanç 137,6 lira iken diğer kalan illerde bu kazanç 147,9 lira. Eşitsizlik Bölgesi’ndeki günlük kazanç ortalaması hem kamu hem de özel sektör çalışanları için diğer 65 ilin ortalamasından daha düşük.

Kaynak: Bianet

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…