BDDK, krediler ve kredi kartlarıyla ilgili yönetmeliklerde değişiklik yaptı. Nakit çekimlerde taksit süresi 12 ayı, tüketici kredilerinin vadesi de 36 ayı geçemeyecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK); kredi kartları, krediler ve borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yönetmeliklerde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişikliğe göre, nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek.

Bu süre elektronik eşya alımlarında 3 ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda 6 ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanacak.

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamayacak.

TÜKETİCİ KREDİLERİNE 36 AY SINIRLAMASI

Kredi işlemleriyle ilgili yönetmelikteki değişiklikle tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı geçemeyecek. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanacak.

BDDK, “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik”te de değişiklik yaptı. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, kredilerin yeninden yapılandırılması 36 ayla sınırlandırıldı.

Geçici madde şöyle: “Bu maddenin yayımı tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde talep edilmesi durumunda en fazla kırk sekiz ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir. Yeniden yapılandırma kapsamında borçluya ilave kredi kullandırılması halinde ilave kullandırılan kredinin vadesi otuz altı ayı aşamaz.”

Kaynak: Gazete Duvar

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…