Dünyanın çeşitli ülkelerinden 238 akademisyen, iktisadi büyüme yerine insanın ve doğanın öncelikli hale getirilmesi için bir açık mektup kaleme aldı. AB’ye yönelik dört maddelik bir çağrının da yer aldığı mektupta, bugünün ekonomi yapısının toplululukları ayrıştırdığı ve demokrasiye zarar verdiği vurgulandı.

Dünyanın dört bir tarafından 238 akademisyen*, ekonomik büyüme yerine insana ve doğaya öncelik verilmesi için Avrupa Birliği’ne (AB) ve üye ülkelere çağrıda bulundu.

Avrupa Parlamentosu’ndaki altı siyasi gruptan 10 vekilin düzenlediği “Post-Growth 2018 Conference” (Büyüme Sonrası 2018 Konferansı) öncesi yayınlanan ortak açık mektupta, iktisadi büyüme peşindeki saldırgan tutumun, toplulukları böldüğü, ekonomik istikrarsızlık yarattığı ve demokrasiye zarar verdiği vurgulandı.

İktidarların söz konusu sorunları gündeme almaya istekli olmadığının belirtildiği mektupta, yeni teknolojilerin kullanımına ilişkin şu öneriler yer aldı:

“Yeni teknolojiler çalışma saatlerinin azaltılması ve hayat kalitesinin artırılması için kullanılabilecekken, bunun yerine işçilerin kitlesel olarak işten çıkarılması ve az sayıdaki ayrıcalıklının karını artırmak için kullanılıyor.”

AB’ye 4 maddelik çağrı

Mektupta AB’ye, birliğin kurumlarına ve üye devletlere dört maddelik çağrıda bulunuldu:

  1. AB Parlamentosu’nda büyüme sonrası geleceğe ilişkin özel bir komisyon kurulmalıdır. Bu komisyon, aktif olarak büyümenin geleceğini tartışmalı, büyüme sonrası gelecek için alternatif politikalar tasarlamalı ve büyüme arayışının kapsayıcı bir politika hedefi olarak görülmesini yeniden değerlendirmeye almalıdır.
  2. Alternatif göstergeler AB ve üyesi devletlerin makroekonomik çerçevesine dahil edilmelidir. Ekonomi politikaları; insan esenliği, kaynak kullanımı, eşitsizlik ve çalışma koşulları üzerindeki etkiler üzerinden değerlendirilmelidir. Karar verme aşamasında bahse konu olan göstergeler gayri safi yurtiçi hasılaya kıyasla öncelikli hale getirilmelidir.
  3. İstikrar ve büyüme paktı (SGP), istikrar ve esenlik paktına dönüştürülmelidir. SGP, hükümetin bütçe açıklarını ve ulusal borcu kısıtlamayı hedefleyen bir dizi kuraldır. Bu, üye devletlerin yurttaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılamasını, kaynak kullanımını azaltmayı ve atık emisyonunu istikrarlı bir seviyeye getirmeyi temin edecek şekilde revize edilmelidir.
  4. Her üye devlette ekonomik geçiş için bakanlık kurulmalıdır. Doğrudan insana ve ekolojik esenliğe odaklanan yeni bir ekonomi, bugünün ekonomik büyümeye endeksli ekonomik yapısından çok daha iyi bir gelecek sunabilir.

*İmzacı akademisyenlerin isimlerin ve metnin tamamına, açık mektubun yayınlandığı The Guardian’ın sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Gazete Karınca

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…