Ekolojik tarım bir zorunluluk

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tarım Komisyonu, “Tarladan Tabağa, Üretimden Yönetime; Alternatif Bir Tarım ve Gıda Politikası Mümkün mü?” başlığı ile 1-2 Aralık tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirdiği tarım sempozyumunun sonuç bildirgesi Meclis’te yapılan basın toplantısıyla açıklandı.

Komisyon üyesi ve HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, “Yapılan tartışmalar kapsamında tarım alanında yaşanan birçok sorunun, mevcut durumdaki tekelci, rantçı, doğaya ve topluma karşı olan neoliberal tarım politikalarının sonucu olduğunu açığa çıkardı” dedi. Turan, Türkiye’deki tarım alanının, iki önemli etkenin baskısı altında olduğuna dikkat çekerek, bunlardan birinin “neoliberal saldırı etkisiyle özelleştirme ve mülksüzleştirme” bir diğerinin ise “Kürt meselesinde çözümsüzlük politikalarının etkisi ile göç ettirme ve tarımsal istihdamda çözülme” olduğunu kaydetti.

‘Kürt kentlerinde kırım’

Tarım ve gıda alanında yaşanan krizin, işsizliğin ve mülksüzleştirmenin en önemli nedenlerinden biri olduğunuu belirten Turan, “Kürt meselesinde çözümsüzlük politikalarının tarım üzerindeki etkileridir. 4 bine yakın köyün insansızlaştırılması, yıllarca süren sokak, mera ve yayla yasakları, kasıtlı çıkarılan orman yangınları, güvenlik barajları gibi Kürt kentlerinde uygulanan ekolojik kırım politikaları tarım alanını vurmaktadır” dedi. Sempozyumda, 2019 yılı içerisinde başta kooperatifçilik olmak üzere hayvancılık, hububat, pamuk, narenciye, meyvecilik, sebzecilik, arıcılık, fındık-çay gibi her bölgeye özgü ürünlere yönelik çalıştaylar yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Turan, bu çalıştaylarda yaşanan yapısal sorunların ele alınacağını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin yerel yönetimlere perspektif olarak sunulacağını ifade etti.

‘Ekolojik tarım’

Ekolojik, demokratik, doğaya ve topluma zarar vermeyen, emekçinin haklarını koruyan tarımsal üretimde kadın erkek eşitliğini gözeten bir tarım politikasının zorunlu olduğunu belirten Turan, tarım sempozyumunda açığa çıkan önerileri sıraladı: “Yerelde üretilen ürünler için ithalat yasaklanmalıdır. AKP döneminde ette, hububatta, tohumda ve diğer birçok başlıkta hem üretimde hem de tüketimde artan dışa bağımlılık azaltılacaktır. Köylere geri dönüşün etkin ve yeterli düzeyde gerçekleştirilmesi için gerekli sosyo-ekonomik koşullar oluşturulmalıdır. Göç veren bölgelerde mevsimlik işçi göçünün önlenmesi için bölgede tarımsal üretim teşvik edilmelidir. Mayınlı araziler temizlenerek topraksızlara tahsis edilmelidir. Tarımsal üretim ve hayvancılık ile ilgili destekler en az 5 yıl gibi uzun dönemleri kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Doğal arıcılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Tarım alanlarının imara açılarak sanayileşmesini önlemek için mevcut tarım alanları ‘Tarımsal Sit’ alanı ilan edilmelidir.”

Kaynak: Yeni Yaşam

İlginizi çekebilir