Ekoloji Politik Konferans: İklimi değil sistemi değiştir

Farklı yerellerde ve farklı mücadele başlıklarında direniş alanlarında yürütülen tartışmaları politik bir zeminde konuşmayı hedefleyen Ekoloji Politik Konferans ikinci oturum ile devam ediyor.

”İklimi değil sistemi değiştir” başlıklı ikinci oturumun kolaylaştırıcılığı HDP PM Üyesi Beyza Üstün tarafından yapılmakta.

Oturum konuşmacıları: Hambach Direnişi’nden (Almanya) Robin Vogel, Türk Tabibler Birliği’nden (TTB) Ahmet Soysal, Mezopotamya Ekoloji Hareketi’nden Talat Çetinkaya, ODTÜ Kavaklık Direnişi’nden Umut Hasanoğlu, ÇMO İstanbul Şubesi’nden Meryem Kayan.

Otumu açan Beyza üstün, ”Kapitalistler sınırları aştılar yaşam alanlarımızın her yerine, her yöntemi kullanarak saldırıyorlar. Bizler o sınırları çoktan kaldırdık aslında yoldaşlığımız her yerde, dayanışmamız her bölgede mücadele alanının tam içinde yürüyor. Onun için suyun bu tarafına geçen yoldaşlara bir kere daha hoş geldiniz diyorum. Bu alandaki sosyalistler, kadın mücadelesi yürütenler, siyasetçiler, siyasi örgütler bugün buraya bu perspektifle gelenlerin aklı çok net aslında. Bizler kapitalizmin saldırılarına karşı yürüttükleri tartşmalara hiç girmiyoruz. Bizler derelerimizi korurken can suyu tartışmasını çoktan bıraktık. Ekoloji siyasetler üstü değildir, ekoloji politik bir mücadeledir. Şimdi görevimiz bu öğretilerin üzerinde artık tartışmadan sistemin bize dayatmasını görerek ekoloji mücadelesini politik bir zeminle sürdürmek, onu siyasi alanda yükseltmektir.Yolunuz, yolumuz açık olsun sevgili yoldaşlar.” ifadelerini kullandı.

‘İklimi değil sistemi değiştirmeyi amaçlıyoruz’

Almanya’dan Robin Vogel Hambach Direnişi’ni anlattı: ”Orda RW’in kömür üzerinden yaptığı saldırının bir başka nedenide hiyerarşisiz birlikte komün yaşamı süren o insanların da yaşamlalarına saldırı. Kapitalizmle aramıza açıyı koyduk artık tartışmıyoruz. İklimi değil sistemi değiştirmeyi amaçlıyoruz.”

 Küresel bir çöküşün içindeyiz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) adına konuşan Ahmet Soysal ise, ”Öncelikle örgütüm Türk Tabipler Birliği adına sizleri selamlıyorum. Örgütümüz özellikle ekolojik saldırılara karşı son dere duyarlıdır. Bir küresel çöküşün içindeyiz. 1950’lerden sonra tipikleşen bir çöküşün içindeyiz. 1960’larda ozon tabakasının delinmesiyle başladı, Sonra kaynak yetersizliği, ormanların yok olması, su kaynaklarının yok edilmesi dediler.. Çevre kirliliği yarattılar, milyonlarca atığı bıraktılar. Bizim ülkemiz mesela son dönemde en büyük pilastik atık ithalatçısı ülkelerden bir tanesi. Bunların sonucuna küresel iklim değişikliği diyoruz.  Hala bazı akademisyenler insan eliyle yapılmış bir küresel iklim değişikliğinin olmadığına inanıyorlar. Ama gördüğümüz gibi özellikle 1940’lardan sonraki çıkış, sera gazlarındaki çıkış bizlere insan eliyle olduğunu gösteriyor.”

Kaynak: Siyasihaber

İlginizi çekebilir