Eğitim vizyonu çalıştayında ‘öğrencilerin okul sermayesine nasıl katkı sağlayacağı’ konuşuldu

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “2023 Eğitim Vizyonu Uygulama Çalıştayı”nda mesleki ve teknik okullarda öğrencilerin yapacağı üretim artırılarak okul sermayesine nasıl daha fazla katkı sağlayacağı tartışıldı. “Okulun ihtiyaçları nasıl karşılacak?”, “Her şeyi de devletten beklememek gerek” sözleriyle savunulan uygulamanın yanı sıra, yurt dışında yatırım yapan patronların ihtiyaç duyduğu meslek elemanlarının yetiştirilmesi de hedefler arasında.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü ve Ankara Valisi’nin de katılımıyla Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan iki günlük çalıştayda, “2023 Eğitim Vizyonu”nun nasıl uygulanacağı konuşuldu. Çeşitli başlıkların ele alındığı atölyelere özel ve kamu okulu müdürlerinin yanı sıra öğretmenler ve öğrenci meclisi başkanlarına kadar birçok kişi katıldı. Sendikaları temsilen Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Sen’den ise sadece birer katılımcıya izin verildi.

SERMAYENİN İHTİYACI HEDEFLERİ BELİRLİYOR

Çalıştayın 5. masasında “Mesleki Teknik Eğitim” başlığı altında, “Döner sermaye kapsamında gerçekleştirilen üretim hizmetlerinin miktar ve çeşitliğinin artırılması teşvik edilecektir. Bu kapsamda eğitim ortamlarının altyapı, donatım ve temrinlik malzeme ihtiyaçları karşılanacaktır” konusu uzun süre tartışıldı. Bu başlık kapsamında mesleki ve teknik okullardaki öğrencilerin daha fazla üreterek okulun döner sermayesine katkıda bulunması hedefleniyor. Yurt dışında yatırım yapan patronların ihtiyaç duyduğu meslek elemanlarının yetiştirilmesi, yerli ve milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirme de hedefler arasında.

SÖMÜRÜ OKUL SIRASINDA BAŞLAYACAK

Çalıştayı Evrensel’e değerlendiren Eğitim Sen Ankara 1 No.lu Şube Başkanı Sultan Saygılı, “Okulların donatım ihtiyaçlarının çocuk emeği üzerinden üretim ve döner sermaye gelirlerinin artırılmasıyla yürütülmeyeceğini belirtmem üzerine, ‘Peki okulların donanım ve malzeme ihtiyaçları nasıl karşılanacak?’ sorusunun yöneltilmesi beni hiç şaşırtmadı! ‘Çocukların üretime katkısı gerekli ve önemlidir’ üzerinden yürütülen tartışma bir hayli uzadı. ‘Her şeyi de devletten beklememek gerek’ denilerek verilen cevabın ise klasik işgüzarlıktan öteye bir anlamı yok” dedi. Saygılı, çocukların yetişkin yaşa geldiğinde zaten üretim çarkının içine atılacaklarını belirterek “Çocuklar üretim artışı, döner sermaye geliri ve malzeme ve donanım ihtiyacının karşılaması üzerinden daha okul yıllarında çocuk emeği sömürüsü okul üzerinden yürütülmeye çalışılmakta ki bizim de itirazımız burada başlar” dedi.

‘SENDİKALAR VE ÖĞRETMENLER KATILMADAN HAZIRLANDI’

Hazırlanmış bir vizyon belgesi üzerinden çalıştay yapılmasının düşündürücü olduğunu belirten Saygılı, çünkü çalıştay kelimesinin Türk Dil Kurumundaki karşılığının “Bilim insanlarının ve uzmanların bir konuda ön hazırlık yapmak üzere katıldığı inceleme ve değerlendirme toplantısı” şeklinde olduğunu söyledi. Hazırlanmasında öğretmenlerin ve sendikaların etkin, tam ve demokratik katılımının sağlanmadığı, sağlanması için çaba harcanmadığı bir vizyon belgesi olduğunu ifade eden Saygılı, bunun üzerinden yapılan ve acele yapıldığı her fırsatta vurgulanan çalıştayın, atölyelere dağılmadan önce söz alarak hazırlanışında çağırılmayan kurumların, şimdi uygulamayı değerlendirmek üzere çağırılıyor olmasını şaşırtıcı bulduğumu belirttim” dedi.

ALTYAPISIZ YETENEK VE İLGİ TARTIŞMASI

“Ortaöğretimde ilgi, yetenek, mizaçlarına uygun esnek bir program ve ders çizelgesi yapısına geçilecek” önerisinin de gündeme geldiğini aktaran Saygılı, seçmeli derslerin okullarda ‘zorunlu seçmeli ders’ olarak uygulandığını söyledi. Buna rağmen her öğrenciyi yeteneğine göre yönlendireceğini söyleyen bakanlığın az sayıdaki seçmeli ders uygulamasıyla bile baş edemezken ‘esnek bir program ve ders çizelgesi’ diyerek ne yapmak istediğini soran Saygılı, “Okul bahçelerinde derslik ihtiyacı ve normal eğitim hedefi uygulamaları için yeni binaların yükselmesi ile spor ve oyun alanları ortadan kaldırılmış durumda. Atölye ve labaratuarlar, bilgisayar odaları dersliğe çevrilirken, ikili eğitim uygulamasına devam ediyor iken, 6-7 katlı yükselen yeni okul binalarında, çocuklar, okul bahçesi, spor salonu yerine okul koridorlarında teneffüs geçirirlerken, çocuklara daha fazla teneffüs ayırmak ve yeteneği ve ilgisine göre yönlendirme yapmanın tartışılıyor olması oldukça tezat teşkil etmektedir” dedi.

Kaynak: EVRENSEL – Birkan Bulut

İlginizi çekebilir