Eğitim Sen ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’ndan ortak açıklama: “Haklarımızı ve taleplerimizi içermeyen bir meslek kanunu istemiyoruz”

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Meclis’te komisyondan da geçene ve tartışma yaratan Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında ortak basın toplantısı düzenledi. Öğretmenler, kanun tasarısında özel okul, kurs ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğretmenlik yapanlar hakkında herhangi bir düzenleme olmamasını eleştirdi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Meclis’te komisyondan da geçene ve tartışma yaratan Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında ortak basın toplantısı düzenledi. Eğitim Sen Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısında, 1 Şubat’ta Meclis Genel Kurulu’na gelecek kanun teklifindekş eksikliklere dikkat çekildi. Özel okul, kurs ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğretmenlik yapanlar hakkında herhangi bir düzenleme olmadığını söyleyen öğretmenler şöyle devam etti:

Kanun teklifinde özel okul, kurs ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğretmenlik yapan meslektaşlarımızın ekonomik ve sosyal hakları, ücret ve çalışma koşulları ile ilgili hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Meslek kanunu olan diğer mesleklere (doktorluk, mühendislik ve mimarlık, avukatlık, eczacılık) bakıldığında kamu-özel ayrımı yapmadan o mesleği icra eden herkesin ilgili meslek kanunu kapsamında olduğu görülmektedir. Ceza ve yaptırımlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, çalışma koşulları açısından İş Kanunu’na, görev tanımı bakımından ise 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tabi olarak çalıştırılan özel okul, kurs ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim emekçileri belirsiz, keyfi ve sömürünün derinleştirilmesinin önünü açan çalışma koşullarıyla karşı karşıyadır. MEB’e bağlı faaliyet yürüten özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ağır sömürü koşulları altında çok uzun çalışma saatleri, düşük ücretler, güvencesiz ve birçok kurumda kayıt dışı çalıştırılmaları önemli eğitim sorunlarından birisidir.

Ekonomik düzenlemelerin 2023 sonrasına bırakılmasını bunun bir “seçim yatırımı” olduğunun göstergesi olduunu ifade eden öğretmenler, öğretmenler arası statülerin yaratılmasının eşitsizliği de derinleştireceğini vurguladı. Öğretmenler son olarak ILO ve UNESCO tarafından ortak olarak hazırlanan “Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı” belgesi baz alınarak bir meslek kanunu yapılmasını talep etti.

Kaynak: Sendika.Org

İlginizi çekebilir