Eğitim Sen, 24 Haziran’da sandıkların başında olacak

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) “24 Haziran seçimlerine giderken eğitim ve bilim emekçileri taraftır” diyerek, 24 Haziran’da niçin sandık başında olacaklarını açıkladı.

Eğitim emekçileri olarak, 24 Haziran’da sandık başında olacaklarını belirten Eğitim Sen, özgürlüklerden, eşitlikten, demokrasiden, evrensel hukuk ilkelerinden, emekten ve barıştan yana taraf olduklarını belirtti. 16 yıllık siyasi iktidarın yaptıklarının, yarın neler yapacağına dair fikir verdiğine işaret edilen açıklamada “Emeğimizin yok sayıldığı, haklarımızın tırpanlandığı, yarınlara güvenle bakamadığımız, temel hak ve özgürlüklerimizin askıya alındığı bir dönemde, sadece kendimiz için değil, çocuklarımız, öğrencilerimiz, yaşamımız ve geleceğimiz için taraf olmak zorundayız. Telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuran politikalarla, ‘Ben yaptım oldu’ dayatmacılığına karşı ‘Artık yeter’ diyerek tüm eğitim ve bilim emekçilerini 24 Haziran 2018 seçimlerinde taraf olmaya, sandık başına davet ediyoruz” denildi.

Açıklamada, 24 Haziran’da, “Artık TAMAM” demek için sandık başında olacaklarına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“24 Haziran’da, sandık başında olacağız ancak sadece oy vermek için değil, sandıkların sonuçlarının güvenli bir şekilde belirlenebilmesi için de o gün üzerimize düşen tarihsel görevi eksiksiz olarak yaşama geçireceğiz. Çünkü çocuklarımıza onurlu bir gelecek, yaşanacak bir dünya bırakma sözümüz var.”

EĞİTİM SEN’İN TALEPLERİ

Eğitim Sen, neden sandık başında olacaklarını da madde madde açıkladı:

♦ 24 Haziran’da, özel okullara teşvik değil, devlet okullarına kaynak ayrılarak, bütçeden eğitime ayrılan payın artırılması; kamu okullarının tüm gereksinimlerinin velilerden toplanan paralarla değil, genel bütçeden karşılanması için sandık başında olacağız.

♦ 24 Haziran’da, tüm kamu emekçilerinin uzunca bir süredir beklediği 3600 ek göstergenin, sadece gerçekleşmeyen bir seçim vaadi değil, uygulanması için sandık başında olacağız.

♦ 24 Haziran’da, okulların nitelikli- niteliksiz olarak ayrılmasına; öğrencilerin çemberlere sıkıştırılarak, yaşamlarının ve geleceklerinin daraltılmasına karşı sandık başında olacağız.

♦ 24 Haziran’da ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarının çözümü, sözleşmeli, ücretli öğretmenlik uygulamalarının sona ermesi ve tüm öğretmenlerin kadrolu istihdamı için sandık başında olacağız.

♦ 24 Haziran’da, kapalı kapılar arkasında yapılan, antidemokratik toplusözleşme görüşmeleri yerine, gerçek ve demokratik bir toplusözleşme düzeni ve grev hakkı için sandık başında olacağız.

♦ 24 Haziran’da, çocuklarımızın sıbyan mekteplerinde değil laik, bilimsel, parasız, ana dilinde okul öncesi eğitim almaları için sandık başındayız.

♦ 24 Haziran’da, genelde tüm kamuda uygulanması planlanan, özelde de öğretmenlere dönük zorunlu performans taslağının geri çekilmesi ve öğretmenlerin statüsünün geliştirilmesi için sandık başında olacağız.

♦ 24 Haziran’da, 16 yılda 6 milli eğitim bakanı ve 5 defa sistem değiştirerek, öğrencileri mağdur eden bir yaklaşımın oluşturduğu hasarı onarmak için sandık başında olacağız.

♦ 24 Haziran’da, okulların ticarethane, öğrencilerin müşteri olmaması için sandık başında olacağız.

♦ 24 Haziran’da, Cumhurbaşkanı tarafından atanan değil, üniversitenin tüm bileşenleri tarafından seçilen rektörler için sandık başında olacağız.

♦ 24 Haziran’da, haksız ve hukuksuz şekilde kamu görevinden ihraç edilmiş mücadele arkadaşlarımızın görevlerine iade edilmesi için sandık başında olacağız.

♦ 24 Haziran’da, her tür baskıcı ve antidemokratik uygulamanın gerekçesi haline gelmiş olan OHAL uygulamasının kaldırılması için sandık başında olacağız.

Kaynak: Evrensel

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…