Eğitim Sen “2018 Yıl Sonu Eğitimde Cinsiyetçilik Raporu”nu açıkladı.

Raporda cinsiyet rolleri ve cinsiyet kalıplarının eğitim sistemiyle öğretildiği ifade edilirken, “Eğitim sistemi; farklılıklara saygı duyan, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin özgür bireyler yetiştirmeyi amaçlar fakat uygulamada böyle değil” denildi.

Eğitim müfredatında, ders kitaplarında, mesleğe yönlendirmelerde geneksel rollerin belirleyici olduğu sistem eleştirildi. LGBTİ öğrencilerin eğitim hakkının görmezden gelindiği de vurgulandı.

Kız ve oğlan öğrencilerin meslek seçimlerini geleneksel rollerin belirlediğini vurgulayan Eğitim Sen, meslek liseleri cinsiyet eşitsizliğinin yoğun olarak yaşandığını, kadınların yükseköğretime erişim oranının ise erkeklere göre daha düşük olduğunu vurguladı.

Raporda eğitim müfredatına yönelik bilim dışı müdahalelerin artması, felsefe, bilim, sanat derslerinin azaltılması, otizmli ve zihinsel engelli çocuklara zorunlu din dersi getirilmesi, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik dini etkinliklerin (dini içerikli yarışmalar, cami gezileri, oruç eğitimi vb. gibi), din eğitiminin Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle açılan sıbyan mektepleri üzerinden okul öncesine hatta kreşlere kadar indirilmesi gibi uygulamalarla “eğitimin dinselleştirildiği” ve öğrencilerin eğitimi sorgulamayan bireyler haline getirildiği ifade edildi.

Eğitim Sen, çocuk işçiler, cezaevindeki çocuklar, yapılan değişikliklerle çocuk yaşta evliliklerin öne açıldığının da altını çizdi.

Rapordan satırbaşları şöyle:

* İmam hatip lise sayısı 2002’de 450 iken, 2017’de 1.408’e çıkarılmıştır. İmam hatip liselerinden 372’si sadece kız imam hatip Anadolu lisesi olarak ayrılmış ve devlet politikası uygulaması olarak karma eğitim dışına çıkılmıştır.

* 15 ve üzeri yaşta olan 30 milyon 91 bin kadının sadece yüzde 27,6’sı bir işe sahip. Okur-yazar olmayan kadınların istihdama katılımı yüzde 14.5 iken, lise altı eğitimlilerin istihdama katılımı yüzde 23.1’e çıkıyor, lise eğitimini tamamlayıp istihdama dahil olan kadınların oranı ise yüzde 26.2 Mesleki veya teknik lise eğitimini tamamlayan kadınlardan yüzde 34.3’ü istihdama katılırken, en yüksek orana yüzde 58.7’lik katılımla yükseköğretim mezunu kadınlar sahip oluyor.

Çocuk yaşta evlilikler meşrulaştırılıyor

* TÜİK verilerine göre, son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu devletin izniyle evlendirildi. Son 6 yılda 142 bin 298 çocuk anne oldu ve bu çocukların büyük kısmı dini nikâh ile evlendirildi.

* 2009 Temmuz’unda MEB yönetmelik değişikliğiyle ortaokul ve lise öğrencilerinin nişanlanmasını serbest bıraktı.

* 2013’te Eylül ayında evli öğrencilerin açık öğretim lisesine yönlendirilmesi düzenlemesi getirildi. Yani lise çağlarında evliliğin önü açıldı.

* 2014’te 20 bine yakın aile 16 yaşından küçük kızlarını evlendirebilmek için dava açtı. Hükümetin ön açıcı tutumu mahkemelerin evlendirmelere izin veren kararlarını çoğalttı.

* Anayasa Mahkemesi yine bir yasa iptaliyle çocukların cinsel ilişkiye rıza yaşının 15’ten 12’ye indirilmesinin önünü açtı.

Kaynak: Bianet

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…