DTCF Tiyatro Bölümü akademisyenleri: Akademisyenlerin bütün hakları iade edilmelerini bekliyoruz

DTCF Tiyatro Bölümü akademisyenleri, AYM’nin Barış Bildirisi’ne ilişkin cezaların “hak ihlali” olduğu yönündeki kararını anımsatarak DTCF Tiyatro Bölümü akademisyenlerinin de aralarında bulunduğu tüm akademisyenlerin bütün hakları göreve iade edilmesi gerektiğini kaydetti

Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi (AYM) “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi imzacısı olan akademisyenlerle ilgili verdiği kararda bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında, bildiri nedeniyle ceza verilmesinin ise “hak ihlali” olduğuna karar vermişti.

Kararın ardından, OHAL döneminde 6 akademisyeni ihraç edilen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü, açıklama yayımlayarak akademisyenlerin bütün hakları ile görevlerine iade edilmesi gerektiğini kaydetti:

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi 26 Temmuz 2019 tarihinde Barış Akademisyenleri için hak ihlali kararı vermiş, imzalanan “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Barış Akademisyenleri’nin üniversitelerden ihraç edilmeleriyle sonuçlanan haksızlığa bir son verilmesini talep ediyor, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü öğretim elemanları olarak, bölümümüz öğretim elemanlarının da içinde bulunduğu akademisyenlerin akademik yaşam için değerli ve vazgeçilmez katkılarını sürdürmeleri adına bölümlerindeki görevlerine bütün haklarıyla iade edilmelerini bekliyoruz.

Kaynak: Sendika.Org

İlginizi çekebilir