DİSK, çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesi amacıyla oluşturulan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 190 Sayılı Sözleşmesinin kabulü için Meclis’te mesai yürütecek.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ankara’da Genel-İş Sendikası’nın genel merkezinde yaptığı açıklamada hükümete Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin yürürlüğe koyması çağrısı yaptı.

ILO’nun 190 sayılı sözleşmeyi 21 Haziran 2019’da kabul ettiğini, bu tarihten iki yıl sonra da yürürlüğe soktuğunu belirten Çerkezoğlu, sözleşmenin dünyada 18 ülkede kullanıldığı bilgisini paylaştı. Ancak henüz Türkiye hükümeti tarafından onaylanmadığını söyledi.

ILO 190’ın sendikaların ve kadın hareketinin uzun yıllardır sürdürdüğü mücadelenin bir sonucu olduğu üzerinde duran Çerkezoğlu, bugün ve yarın TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşerek onaylanması taleplerini ileteceklerini ifade etti.

“Kadınlar olarak bizler toplumsal hayatın her alanında çok ciddi eşitsizlik ve ayrımcılıklar yaşıyoruz” diyen Çerkezoğlu, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliği her geçen büyüyor. Toplumsal ve ekonomik sorunlar var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da derinleştirerek kadınların evde sokakta işyerinde maruz kaldığı şiddeti de ne yazık ki artırıyor” diye konuştu.

TBMM’yi harekete geçmeye çağırdı

Türkiye’de kadınların yaklaşık üçte birinin hayatlarında en az bir kez cinsel veya fiziksel şiddete uğradığını söyledi. Son üç yılda en az 900 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü dile getirerek şöyle konuştu:

“Yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan şiddet ve tacizle karşı karşıya kalan kadınlar için iş yerlerinin ve çalışma hayatının da güvenliği olmadığını biliyoruz.

“ILO’nun 190 sayılı sözleşmesi bizim için önemli. Sözleşme çalışma hayatında şiddet ve tacizi önleme, korunma prosedürlerinin oluşturulması ve farkındalık çalışmalarının yapılması konularında kapsamlı öneriler sunan önemli bir standart.

“Bu sözleşme şiddet ve taciz türlerinden arınmış bir çalışma hayatını temel insan hakları çerçevesinde ele alıyor ve taraflara uygulama anlamında sorumluluk yüklüyor. Hem bu yönüyle hem de şiddeti açık biçimde ve tüm boyutlarıyla tanımlamasıyla hem de kayıt dışı çalışanları da içine alan geniş kapsamıyla ve aynı zamanda ev içi şiddeti de tanımlamasıyla şiddet ve tacizi ortadan kaldırması için önemli bir yol haritası çiziyor.

“DİSK olarak çalışma hayatından şiddet ve tacizin ayrımcı uygulamalarının ortadan kalkması ve ILO’nun 190 sayılı sözleşmesinin Türkiye hükümeti tarafından da onaylanması için Kasım 2021’den bu yana bir mücadele yürütüyoruz. Sözleşmenin Türkiye tarafından onaylanması için yürüttüğümüz bu mücadeleyi bugün TBMM’ye ve özellikle de sürecin bir muhatabı olan Çalışma Bakanlığı’na taşıyacağız. Bir an önce adım atılmasını isteyeceğiz. Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partileri ILO 190’nın onaylanması için siyasi partileri göreve çağıracağız.”

Politika belgesi oluşturdu

Çerkezoğlu ayrıca bir “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önleme” politika belgesini hazırladıklarını da belirterek, üye sendikalarda politika belgesine uyulacağını taahhüt etti.

ILO 190 nedir?

Şiddet ve tacizden arınmış bir çalışma yaşamını amaçlayan 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi (C190)  2019’daki Uluslararası Çalışma Konferans’ında kabul edildi.

Böylece, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin “insan hakları ihlali ve fırsat eşitliğine yönelik bir tehdit olduğu” ilk kez uluslararası bir sözleşmenin bağlayıcı gücü ile ifade edildi.

Kadınların iş yerinde şiddet ve taciz durumları ile karşılaşma olasılığının daha fazla olduğunu belirten sözleşme, bazı sektörlerdeki şiddet ve taciz durumlarına özel vurgu yapıyor.

Sözleşme ev içi şiddeti de çalışma yaşamındaki etkileri bağlamında ele alıyor. Sözleşme, şiddetin kadınların işgücü piyasasına erişimini, işgücü piyasasında kalmasını ve ilerlemesini engelleyebileceğine dair vurgu yapıyor.

2021’de yürürlüğe giren 190 Sayılı Sözleşme bugüne kadar 11 üye ülkede onaylandı. Onaylayan ülkeler arasında henüz Türkiye yok. Bu nedenle sendikalar ILO 190’ı bir politika belgesiyle benimsiyor, toplu iş sözleşmelerine koyuyor.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Türkiye’de ILO 190’ı üye iş yerlerinde uygulayan ilk sendika. TGS Mart 2021’de örgütlü olduğu Evrensel, Birgün, bianet, 9 Eylül ve İz Gazete’yle bir protokol yaparak ILO 190’ı uygulamaya koymuştu. Ayrıca bianet’in TGS’yle 17 Ekim’de imzaladığı toplu sözleşmede de ILO 190 yer almıştı.

Kaynak: Bianet

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…