DİSK EMEKLİ-SEN: ‘Savaşa, Talana, Saraya Değil; Emekliye-Emekçiye Bütçe!’

DİSK EMEKLİ-SEN Tekirdağ Şubesi yaptığı basın açıklamasıyla emekli maaşlarındaki zam oranlarının yetersizliğine dikkat çekti.

DİSK EMEKLİ-SEN Tekirdağ Şubesi yaptığı basın açıklamasıyla emeklilerin geçim sıkıntılarına, üst üste yapılan zamlara ve emekli maaşlarındaki zam oranlarının yetersizliğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine yapılan %40’lık zammın da eleştirildiği açıklamada,  “Bu durumun hangi ekonomik modelin ya da hangi vicdanın ürünü olduğunu merak ediyoruz!” denildi.

Yapılan basın açıklaması şöyle:

Değerli basın emekçileri, sevgili dostlar,

Savaşa, Talana, Saraya Değil; Emekliye-Emekçiye Bütçe!

Bildiğiniz gibi; emeklilerin ücret zammı Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon endeksindeki altı aylık değişim kadar, memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen oran kadar altı ayda bir zam alıyor. Altı aylık enflasyon oranı bir önceki zam oranının üzerinde çıkmışsa aradaki fark memurların maaşlarına yansıtılıyor. İşte tam da bu durumda, bizce güvenirliğini çoktan yitirmiş olan TÜİK ve siyasi iktidar devreye girerek zaten açlık sınırında yaşam mücadelesi veren emeklilere üç kuruş zam vermemek adına çeşitli ayak oyunlarına başvuruyor.

Basın açıklaması yapma gereği duymamızın nedeni budur. Sesimize kulak verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz.

Sevgili arkadaşlar,

Biz emekliler geçim sıkıntısı içinde yaşamaya mahkûm edilmiş durumdayız. Öyle ki 12 milyonu aşkın emeklinin 5 milyonu ikinci bir işte çalışmakta ya da iş aramaktadır. Emeklilerin %80’i nitelikli sağlık hizmetinden yararlanamamakta ve neredeyse tamamı sosyal yaşamın dışına itilmekte;ötekileştirilmektedir.

“Aktif yaşlanma” zaten hayal dahi edilememektedir. Böylesine baskılanmış bir yaşam sürmekte olan emekliler, Temmuz ayı enflasyon verileriyle bir kez daha hayal kırıklığına uğratılmıştır. Bildiğiniz gibi, art arda gelen seçimler ve iktidar kabullenemediği için tekrarlanan İBB Seçimi nedeniyle ertelenen zamlar Haziran ayı sonu itibariyle üst üste yağmaktadır: Çaya, şekere,akaryakıta, elektriğe… Bu zamlarla beraber, emeklilerin alım gücü ciddi ölçüde zayıflamıştır.
Devamı gelecek olan zamların 1 Temmuz itibariyle yansıtılacak olmasının tek nedeni, Temmuz ayı enflasyonunun düşük gösterilerek emekçilere verilecek olan enflasyon farkının düşürülmek istenmesidir. Nitekim son enflasyon %3 olarak ayarlanmış, böylece, bizlere %5 ila %6 arasında zam reva görülmüştür. Bu zamla beraber; en düşük maaşı alan işçi emeklisine 56 TL, en düşük maaşı alan memur emeklisine 138 TL, yine en düşük maaşı alan Bağ-Kur emeklisine 69 TL zam yapılmıştır.

Yıllarca artı-değer üretmiş olan biz emeklilere bu ücretler reva görülürken aklımızla dalga geçercesine, hangi amaçla oluşturulduğu şaibeli olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine %40 zam yapılarak ücretleri 18.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu durumun hangi ekonomik modelin ya da hangi vicdanın ürünü olduğunu merak ediyoruz!

Değerli basın emekçileri,

Durum böyleyken; biz emeklilerin toplu sözleşmeli sendikal örgütlenmemizin önüne engeller çıkarılıyor; kendimizi ifade etme özgürlüğümüzz gasp edilmeye çalışılıyor. Gerek Anayasamızın 90.maddesi gerekse de imzalamış olduğumuz uluslararası sözleşmeler yok sayılarak sendikamız aleyhine kapatma davaları açılıyor.
Açılıyor; zira, örgütlü bir güç olmamızdan korkuyorlar!
Açılıyor; zira, haklı olduğumuzu biliyorlar!
Değerli basın emekçileri, sevgili yoldaşlar,
Tüm bu yaşananlar ortadayken bizler siyasi aktörlerden acilen aşağıdaki taleplerimizi hayata geçirmelerini bekliyoruz:
 Haziran ayı sonu itibariyle temel gıda ve tüketim mallarına yapılan tüm zamlar geri çekilsin!
 TÜİK, siyasi baskılardan uzak ve iktidarın pranglarından kurtularak enflasyon verilerini bilimsel ve objektif bir şekilde yeniden açıklasın!
 Emekli aylıkları (dul ve yetimler dahil) 2500 TL’nin altında olmasın!
 Sağlıkta katkı payı kaldırılsın, emeklilerin nitelikli sağlık hizmetinden faydalanması sağlansın!
 Emeklilerin ücretleri yalnızca enflasyona endeksli değil milli gelir artışı da göz önüne alınarak belirlensin!
 Emekli ikramiyeleri yıl içinde 1750 TL’ye yükseltilsin ve her yıl güncellensin!
 Emeklilerin toplu sözleşmeli sendikal örgütlenmesi önündeki engeller kaldırılarak yasal düzenlemeler acilen hayata geçirilsin!

Biz DİSK EMEKLİ-SEN olarak bu taleplerimiz gerçekleşinceye dek mücadelede kararlı olduğumuzu bir kez daha deklare ediyoruz ve TBMM’yi göreve çağırıyoruz.

Kaynak: İlerihaber

İlginizi çekebilir