DİSK ‘Yaşanabilir ücret yaşanabilir memleket için asgari ücret net 2800 lira olmalıdır’ dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2019 asgari ücreti için tespitlerini ve taleplerini açıkladı. DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu açıklama yaptı.

 

‘ASGARİ ÜCRET ON MİLYONLARIN DERDİDİR’

“Asgari ücret tespiti 16 milyondan fazla işçinin ve onların ailelerinin yaşam koşullarını ilgilendiren çalışma hayatının en temel konularından biridir” vurgusunu yapan Çerkezoğlu, “Asgari ücret on milyonların derdidir” dedi.

Açıklamada, on milyona yakın işçinin ya asgari ücretin altında ya da asgari ücrete çok yakın bir ücretle çalıştığı, işsizlik ödeneklerinden, emekli aylıklarına kadar pek çok ödemenin asgari ücret düzeyinden etkilendiği vurgulandı.

‘KAPİTALİZM HER KRİZİNİN FATURASINI İŞÇİLERE KESİYOR’

Genel Başkan Çerkezoğlu, “2019 yılı Asgari Ücreti ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik kriz nedeniyle her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Geçen yılın asgari ücreti hem enflasyon hem de döviz karşısında erimiştir. 2019 asgari ücreti işçilerin kriz karşısında korunması için hayati öneme sahiptir. Kapitalizm her krizinin faturasını işçilere keserek, sermayeyi kurtarmaya yönelik neoliberal politikalar işçilere ve memlekete zarar vermiştir” dedi.

‘ASGARİ ÜCRET ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK, EN KAPSAMLI MÜCADELE SÜRECİ’

“Asgari ücret pazarlığı sıradan bir pazarlık değildir” diyen Çerkezoğlu, “Ülkemizin en büyük, en kapsamlı mücadele sürecidir. Asgari ücret etrafındaki mücadele toplumsal, hukuksal ve bilimsel boyutları olan çok yönlü bir süreçtir” vurgusu yaptı.

‘YILLARDIR ASGARİ ÜCRET, YÖNETMELİĞE AYKIRI BİÇİMDE DÜŞÜK BELİRLENMEKTE’

Arzu Çerkezoğlu şunları söyledi: “Ülkemizde asgari ücretin tespitinde uluslararası standartlara uyulmamakta, BM, ILO ve Avrupa Konseyi ilkeleri dikkate alınmamaktadır. Uluslararası normlara göre işçinin sadece kendisinin değil ailesinin de (hane halkının) asgari ücret tespitinde hesaba katılması gerekir. Ülkemizdeki Asgari Ücret Tespit Yönetmeliği’nde yer alan tanımda ise işçinin ailesi asgari ücretin dışında bırakılmıştır.Ülkemizdeki asgari ücret tespiti sadece uluslararası normlara değil, Asgari Ücret Tespit Yönetmeliğine de aykırıdır. Sadece son sene değil, yıllardır asgari ücret, Asgari Ücret Yönetmeliğine aykırı biçimde düşük belirlenmektedir.”

CUMHURBAŞKANIN MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN 25,4 KATI

Basın toplantısında, DİSK-AR’ın hazırladığı “2019 Asgari Ücret Gerçeği” başlıklı rapor sunuldu.

Raporda şunlar yer aldı:

OECD verilerine göre asgari ücretin satın alma gücü açısından Türkiye, OECD ülkeleri içinde 18. sırada yer almaktadır.

Türkiye’de cumhurbaşkanın maaşı asgari ücretin 25,4 katıdır. Türkiye bu oran ile OECD içinde asgari ücrete göre en yüksek cumhurbaşkanı/başbakan maaşının olduğu 4. ülkedir.

2000 YILINDAN BU YANA İŞÇİ KANADI 13 KEZ ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ ETTİ

2000-2017 arasında 18 kez yapılan asgari ücret görüşmelerinin sadece üçünde taraflar arasında uzlaşma sağlanmıştır. İşçi tarafı 13 kez saptanan asgari ücrete itiraz etmiş ve bu yıllara ilişkin asgari ücret düzeyi hükümet ve işveren kesiminin oylarıyla belirlenmiştir. İşveren kanadı 2000 yılından bu yana sadece iki kez, buna karşılık işçi kanadı ise 13 kez asgari ücrete itiraz etti.

ASGARİ ÜCRET 2018 ARALIK AYI İTİBARİYLE 302 DOLARA GERİLEDİ

Asgari ücret son yıllarda enflasyon karşısında da erimektedir. Asgari ücrette son iki yıla baktığımızda reel kayıp (alım gücü kaybı) yüzde 12’in üzerinde gerçekleşmiştir. Asgari ücret döviz karşısında da ciddi bir erimeyle yüz yüzedir. 2008 yılı başında aylık 414 ABD doları olan asgari ücret 2018 Aralık ayı itibariyle 302 dolara gerilemiştir. Türkiye dolar açısından ucuz işgücü cennetine dönüşmektedir.

ASGARİ ÜCRET ÜLKE EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİNİN GERİSİNDE KALDI

Ayrıca Asgari ücret milli gelir artışının, yani ülke ekonomisinin büyümesinin de gerisinde kalmıştır. Son 20 yılda reel asgari ücret, kişi başına reel milli gelire göre yüzde 20 oranında gerilemiştir, yani işçiler aleyhine eşitsizlik büyümüştür.

ASGARİ ÜCRET ALTI ÜCRET ALAN KADINLARIN ORANI ERKEKLERDEN FAZLA

4857 sayılı İş Kanunu “cinsiyet” nedeniyle işverenin işçilere eşit davranmakla yükümlü olduğunu düzenlenmesine rağmen uygulamada ülkemiz ücret eşitliği ilkesinden oldukça uzaktır. Kadınların daha yoğun çalıştığı sektörlerde, kadınlar erkeklerden daha az kazanmaktadır. Asgari ücret altı ücret alan kadınların oranı erkeklerden fazladır.2018 itibariyle AGİ hariç asgari ücret 1603 TL değil aslında 1451 TL’dir.

DİSK 2019 Asgari Ücretine dair taleplerini şöyle sıraladı:

■ Kriz koşullarında asgari ücretin geçim koşullarına uygun artması hem işçiler hem ülke için yararlıdır. Asgari ücret geçim ücret olmalıdır.
■ Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.
■ Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.
■ Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, asgari ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmeli ve uyuşmazlık durumunda toplu eylem hakkını da içermelidir.
■ İşçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır.
■ Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.
■ Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.

 

Kaynak :Evrensel

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…