Özgür Denizli

DİSK-AR: Türkiye sosyal güvencesiz (sigortasız) çalışma yaygın

DİSK-AR’ın hazırlamış  olduğu “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları” raporuna göre çalışan her 10  kişiden 3’ü sosyal güvenceden yoksun

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları” raporunu yayımladı. Rapora göre nüfusun en yoksul kesimini oluşturan yüzde 14,77’lik kesimi sosyal güvenceden yoksun.

Çalışan her 10 kişiden 3’ü sosyal güvenceden yoksunken, kadınların yüzde 44,5’i, gençlerin ise yüzde 45,5’inin hiçbir sosyal güvencesi yok.

Türkiye’de sosyal güvenlik harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) oranı yüzde 13,5 ki bu oran OECD üyesi ülkelerin ortalaması olan yüzde 21’in oldukça altında.

Rapora göre Türkiye’de 2013 yılında 3 milyon 96 bin 489 aile sosyal yardımlardan faydalanırken bu sayı 2016 yılında 3 milyon 154 bin 69 aileye çıktı.

Rapordan dikkat çeken başlıklar şunlar:

Kaynak: Sendika.org

Exit mobile version