DİSK-AR’ın hazırlamış  olduğu “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları” raporuna göre çalışan her 10  kişiden 3’ü sosyal güvenceden yoksun

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları” raporunu yayımladı. Rapora göre nüfusun en yoksul kesimini oluşturan yüzde 14,77’lik kesimi sosyal güvenceden yoksun.

Çalışan her 10 kişiden 3’ü sosyal güvenceden yoksunken, kadınların yüzde 44,5’i, gençlerin ise yüzde 45,5’inin hiçbir sosyal güvencesi yok.

Türkiye’de sosyal güvenlik harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) oranı yüzde 13,5 ki bu oran OECD üyesi ülkelerin ortalaması olan yüzde 21’in oldukça altında.

Rapora göre Türkiye’de 2013 yılında 3 milyon 96 bin 489 aile sosyal yardımlardan faydalanırken bu sayı 2016 yılında 3 milyon 154 bin 69 aileye çıktı.

Rapordan dikkat çeken başlıklar şunlar:

  • Sosyal güvenlik sisteminin finansmanında işçilerin yükü artıyor! AB üye ülke ortalamasında devlet katkısının 2002-2015 arası dönemde artış gösterdiği görülmektedir. Türkiye’de ise tersi bir durum söz konusudur. Aynı dönem aralığında devletin katkısı 4,3 puan azalarak 41,9’a, işverenlerin katkısı da 3,8 puanlık azalarak yüzde 26,4’e düşmüştür. Çalışanların katkısı ise 5 puan artarak yüzde 13,4’den yüzde 18,3’e çıkmıştır.
  • Sistem içinde emeklilere ayrılan payın fazlalığı görüşünün aksine emekliler için yapılan harcamalarda Türkiye, OECD üye ülke ortalamalarının da altındadır.
  • Zorunlu bireysel emeklilik sistemi güvenilir değil, katılan her 10 kişiden 6’sı sistemden çıktı.
  • İşsizlik sigortasına başvuru fazla işsizlik sigortasından faydalanma oranları düşüktür. İşsizlik sigortasından faydalanmak için başvuran her 10 işsizden yalnızca 3’ü işsizlik sigortasından faydalanabilmektedir.

Kaynak: Sendika.org

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…