Birgün’den BURCU CANSU hastanelerdeki hekim istiflarını gündeme taşıdı.

Sağlık sistemindeki sorunlar hekimleri devlet hastanelerinden istifa ettiriyor. İstifa eden hekimler ya özel hastaneye gidiyor ya da muayenehane açıyor

Performans sistemi dayatması, çok fazla hasta, günde en az 30 sağlık çalışanının şiddete maruz kalması gibi sorunlarla karşı karşıya kalan hekimler devlet hastanelerinden istifa ediyor.

Kamu hastanelerinde yaşanan istifalara ilişkin TTB Merkez Konseyi Üyesi Samet Mengüç, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Sorunlar çözülmedikçe istifalar daha da artar” dedi. Son aylarda istifaların arttığını belirten Mengüç, “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde hemşirelerin üçte biri ya istifa etti ya da emekliliğini istedi. Haydarpaşa Numune Onkoloji Bölümü’nde görev yapan üç uzman doktor istifa etti. Karaman Devlet Hastanesi’nin Kadın Doğum Bölümü’nde görevli beş doktordan ikisi istifa etti” ifadesinde bulundu.

Sistem hekimleri tüketti

Hekimlerin karşı karşıya kaldığı sorunların “Sağlıkta Dönüşüm Sistemi” ile derinleştiğini ifade eden Mengüç, şöyle konuştu:

“Sistem hastaları ‘müşteri’ olarak görüyor. Hastanelerde sürekli bir sirkülasyon olsun istiyor. Aşırı iş yükü var. Hekimler hekimlik yapamaz hale geldi. Sistemin hekime yüklediği iş, ‘performans dayatmasını uygulamak ve hastanın ‘şu ilacı yaz, röntgen istiyorum, MR istiyorum’ gibi taleplerini yerine getirmek.’ Bu durum hekimlerde motivasyon düşüklüğüne sebep oldu. Hekim hastanın taleplerini yerine getirmediği takdirde de mobbinge dönüşen uygulamalarla karşı karşıya kalıyor. Şikâyetlerin niteliğine bakılmaksızın hekimler soruşturmaya tabi tutuluyor. Yönetim baskısı başlıyor.”

Hekimler umutsuz

OHAL’in kalkması ile birlikte hekim istifalarının arttığını belirten Mengüç, “OHAL döneminde istifa yasaktı. Emekliliği dolan hekimlerin çoğu da çalışmak zorunda olduğu için çalışıyor. Birçok insanın bu sistem karşısında hekimlik duygusunu kaybettiğini söylemek çok doğru olur. Hekimler ‘umutsuz’. Sağlık sisteminde, kışkırtılmış sağlık talebi, hastaların rahatsızlığına çözüm bulmak yerine kulaktan dolma bilgilerle taleplerini hekime dayatma yaşanıyor. MR çekiniyor memnun olmuyor, tomografi istiyor ondan da memnun olmuyor, röntgen istiyor. Hekim, talepleri yerine getirmediğinde şiddete maruz kalıyor, şikâyet ediliyor, hakarete maruz kalıyor. Hekim bu talepleri yerine getirdiğinde de hekimlik yapmamış oluyor. Hekimler çalışma ortamından ve iş yükünden dolayı mutsuzlar.”

Bağımsız ve özgür hekimlik

Hekimlerin devlet kurumları yerine ya muayenehane açtığını ya da özel kurumlarda çalışmayı tercih ettiğini belirten Mengüç, sözlerini şöyle tamamladı: “Muayenehaneden çok az bir kesim para kazanabiliyor. Yer kiralamak, sigortalı personel çalıştırmak gibi masrafları bütün hekimler karşılayamıyor. En azından yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. Bağımsız, özgür hekimlik yapmanın yollarını arıyor. Özel sektöre geçiş daha fazla. Özel hastanede hastaya daha fazla zaman ayırabiliyor. Orada hasta ile konuşulabiliyor. İstediği tetkiklerin hastayı tedavi etmeyeceğini, gereksiz radyasyona maruz kalmasına sebep olacağı anlatıldığında hasta ikna oluyor. Devlet hastanelerinde hastaya beş dakika zaman ayrıldığı için hastanın hastalık öyküsünü dinlemek ya da hastayı ikna etmek mümkün olmuyor. Bu da hekimler üzerinde baskı yaratıyor.”

Hekimler özel hastanelere gidiyor

Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, son bir ayda Manisa’daki kamu hastanelerinden yaklaşık 10 hekimin istifa ettiğini söyledi. Duran, hekim istifalarının gerekçesini, “Yönetimsel baskı, performans dayatması, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, bakılan hasta sayısının fazlalığı, hastaların ‘neden MR istemiyorsun, istediğim ilacı yazmadın’ gibi şikâyetlerinin hekime soruşturma olarak dönmesi” diye sıraladı. Duran, istifa eden hekimlerin ya özel kurumlarda ya da muayenehanede hizmet verdiğini söyledi.

Kaynak: Birgün

 

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…