Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Mersin’de temeli atılan Akkuyu Nükleer Santralı’na ilişkin verilen “ÇED olumlu” kararının iptali talebini reddederken başkentin tarihi Saraçoğlu Mahallesi’ni ranta açtı…

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, iki önemli karara imza atarak tarih ve çevre katliamlarına onay verdi.

Mersin’in Gülnar ilçesinde temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santralı’na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği “ ÇED olumlu” raporu ile bunun dayanağı olan yönetmeliğin iptali istemiyle açılan davayı reddeden İdari Dava Daireleri Kurulu, kararında çevrenin projeden olumsuz etkilenmeyeceğini, bu nedenle hukuka aykırılık olmadığını öne sürdü.

Kurul, 1940’larda Saraçoğlu Mahallesi’ne yapılan taşınmazların Emlak Konut’a devredilerek ranta açılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını iptal eden Danıştay 10. Dairesi’nin kararını da bozarak projenin yapılmasına onay verdi.

5 üye uyardı

13 üyeli İdari Dava Daireleri Kurulu’nun başkanı dahil 5 üyesi “ ÇED olumlu” yönünden karara muhalefet etti. Muhalefet şerhinde, Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi ÇED Raporu Değerlendirmesi’nin bulunduğu 4 uzman görüşüne yer verildi. Muhalif üyeler, TTB’nin raporundaki şu tespitleri sıraladı:

– ÇED raporunda bölgedeki hastalıklar başlığında sadece kanser verilerinin kullanıldığı, bu veriler dışında bağışıklık bozukluğu hastalıkları, mide ülseri ve mide zarı atrofisi, tiroit, meme, kan yapıcı organ ve diğer organ kanser ve tümörleri, hipotroidi, düşük doğum ağırlıklı bebek sayısı, prematüre bebek doğumu sayısı, şeker hastalığı, verem gibi süreğen enfeksiyon ve bağışıklık bozukluğu hastalıkları verilerinin raporda değerlendirilmediği.

-Radyasyonun kansere etkisine yönelik hiçbir bilgi bulunmadığı,

-Bireysel radyasyon dozları ve iyonlaştırıcı ışınım kaynaklarının çeşitlerinden kaynaklanan doz ölçümlerine yönelik parametrelerin gerekli değerlendirmeye yetecek veri sunmadığı,

-Projenin Mersin’in önemli gelir kaynaklarından balık yetiştiriciliğine etkilerinin, ÇED raporunda sistematik olarak ortaya konulmadığı,

Saraçoğlu’na da darbe

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, tarihi Saraçoğlu mahallesini ranta açan iki ayrı Bakanlar Kurulu kararını da hukuka aykırı bulmadı. Buna göre Bakanlar Kurulu, 2014’te aldığı kararla Namık Kemal ve Yenişehir mahallelerinde bulunan mülkiyetleri Hazine’ye ait taşınmazların restore edilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla taşınmazların, çeşitli kamu kurumlarına ait olan tahsislerinin kaldırılmasına karar verdi.

Kaynak: Cumhuriyet

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…