Danıştay Üst Kurulu: ‘Riskli alan edilme’ kararını iptal etti

Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, Bakanlar Kurulu kararıyla İstanbul’un GOP İlçesine bağlı Yıldıztabya Mahallesi’nin bir bölümünün riskli alan edilmesi kararını iptal etti.

Bu karar, riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm adı verilen uygulamaların başladığı diğer mahalleler için önemli bir karar anlamına geliyor.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 6306 sayılı afet yasası olarak bilinen yasa kapsamındaki riskli alan kararları eksik tespit ve yeterli araştırma ve etüt yapılmadığı gerekçesiyle Danıştay’dan dönmeye başlayınca, Bakanlık mahkeme kararlarının arkasından dolanmak için yeni bir yasal düzenlemeye gitmiş, 2016 yılında 6306 sayılı afet yasasına bir madde ekleyerek “toplam yapı sayısının yüzde 65’i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatsız inşa edilerek sonradan yapı ve iskân ruhsatı alan yapıların bulunduğu yerleri “riskli alan” olarak belirleme yolunu açmıştı.

DANIŞTAY DAVAYI REDDETTİ, BİR ÜST KURUL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU VE İPTAL ETTİ

Bu yasal düzenlemeye göre riskli alan ilan edilen GOP’un Yıldıztabya Mahallesi’nin 1. Kısmı için 7 mahalleli avukatları aracılığıyla Danıştay’a dava açtı. Ancak Danıştay 14. Dairesi, geçen yıl 21 Mart tarihinde verdiği kararda Bakanlar Kurulu kararının hukuka uygun olduğunu belirterek davayı reddetti.

Davacılar, davayı bir üst kurul olan Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu’na taşıdı ve Danıştay’ın bu kararının bozularak iptalini talep etti.

DANIŞTAY ÜST KURULU: YÜZDE 65 ORANININ MEVCUT OLUP OLMADIĞI BELLİ DEĞİL

Daireler Kurulu, riskli alan ilan edilen alanda  “en az yüzde 65” oranın mevcut olup olmadığının dosya kapsamından anlaşılmadığını belirterek, Danıştay kararının hukuka uygun olmadığına dikkat çekti:

“Davalı idarece, yıkılmış olan yapılarak ilişkin yeterli araştırma ve tespit yapılmaksızın, bu yapılara salt yıkılmış olduklarından bahisle “imar mevzuatına aykırı olan ve yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskân ruhsatı alan yapılar” kapsamında değerlendirilmesi suretiyle yüzde 65 oranına ulaşılarak kurulan dava konusu işlemde hukuka uygunluk 6306 sayılı kanun ek 1. Maddenin 1/b bendinde yer alan koşulların gerçekleştiği gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen daire kararında hukuki isabet görülmemiştir.”

Üst kurul açıklanan nedenlerle, davacıların temyiz istemlerinin kabulüne Danıştay 14. Dairesinin sayılı kararının bozulmasına ve 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunun 6545 sayılı kanun ile değişik 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca dava konusu işlemin davacılar yönünden iptaline kesin olarak karar verdi.

ÖNEMLİ BİR KARAR

Karar 22 Kasım 2018 tarihinde oyçokluğuyla alındı. Mahkeme kararını Artı Gerçek’e değerlendiren davacıların avukatı Alp Tekin Ocak, “Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu’nun bu yeni kararı, bir nebze olsun keyfi tutumların önüne geçmiş oldu. Üst mahkeme, Danıştay’ın ret kararını bozarak iptal etti ve riskli alan kararlarına ilişkin önemli bir karar almış oldu.”

 

Kaynak: Artı Gerçek – Rıfat DOĞAN

İlginizi çekebilir