Özgür Denizli

Çöküşün başlangıcı 4+4+4 sistemi

YKS sonuçlarına göre, adayların pozitif bilimlerdeki ortalaması, 2012’de 8 yıllık zorunlu eğitimden vazgeçilmeden önceki son sınava giren adayların ortalamasının yüzde 40 gerisinde kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2012 yılında, “Eğitimdeki kaliteyi artırmak” iddiasıyla hayata geçirdiği “4+4+4” sisteminin eğitimde yarattığı tahribat üniversite sınavının sonuçlarıyla gözler önüne serildi.

Üniversiteye geçişte bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ilişkin istatistikler, sınav sistemleri başta olmak üzere 16 yıllık AKP iktidarlarında birbiri ardına yapılan değişikliklerle yapboz tahtasına dönen eğitimdeki içler acısı tabloyu ortaya koydu. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle “Milli ve manevi değerlere sahip, tarihini bilen bir kuşak” yetiştirmek gerekçesiyle değiştirilen ortaöğretim ve lise eğitim sistemi, yüz binlerce gencin üniversite hayallerine mal oldu.

Sekiz yıllık zorunlu eğitimden vazgeçilmeden bir yıl önce uygulanan üniversite giriş sınavına giren adaylar Matematik testinde yüzde 30 başarıya ulaşırken, bu yıl başarı oranı yüzde 1’e kadar geriledi.

Başarı her yıl düştü

ÖSYM tarafından üniversiteye geçişte 2010 yılında iki aşamalı uygulanan ve 1 milyon 584 bin 410 kişinin girdiği sınavın ilk oturumunda sorulan 40 Matematik sorusuna adaylar, ortalama 14.2 doğru cevap verdi. YGS adı verilen ikinci oturumdaki 40 Matematik sorusuna verilen doğru yanıtların ortalaması ise 11.4 oldu. Gülen Cemaati’nin şifreleme yöntemiyle soruların doğru yanıtlarını dağıttığı ortaya çıkan 2011 yılındaki YGS’de Matematik testine verilen doğru yanıtların ortalaması 7.5’e düştü. ÖSYM’nin 2012 ve 2013 yıllarında düzenlediği üniversite sınavlarında Temel Matematik alanında sorulara verilen doğru yanıtların ortalaması yerinde saydı. YGS’deki Matematik sorularına her iki yılda da 7.5 doğru yanıt verildi.

İlk mezunlar döküldü

Adayların Matematik’teki başarısı 2013 yılından sonra sert düşüşe geçti. ÖSYM’nin 2014 ve 2015 yıllarındaki üniversite sınavlarının ikinci bölümünde sorulan Matematik testine verdiği doğru yanıtların ortalaması 9.72’ye geriledi. Lise müfredatında değişikliklerin yoğunlaştığı ve “4+4+4”ün ilk mezunlarını verdiği yıl olan 2016’daki üniversite sınavlarında adayların başarısızlığı, Türkiye’deki eğitim sistemini yeniden tartışmalı hale getirdi. Üniversiteye yerleşme hayaliyle 2016 yılında sınava giren adaylar, sınavın ilk oturumu olan YGS’deki 40 Matematik sorusuna ortalama 7.8, ikinci oturumu olan LYS’deki 40 Matematik sorusuna ise ortalama 9.85 doğru yanı verdi.

YKS acı tabloyu gösterdi

Üniversite adayları, son 10 yılın en düşük Matematik başarısını geçen yıl düzenlenen sınavda kaydetti. İlk oturumdaki Matematik sorularına verilen doğru yanıt ortalaması 5.1’e kadar geriledi. Geometri ve Matematik’in aynı testte adaylara sunulduğu 2017’de, bu teste verilen doğru yanıt ortalamasında suni bir artış gözlendi. Adayların doğru yanıt ortalaması, 15.68 oldu. Bu yıl ilk kez uygulanan YKS’de ise 40 bin öğrenci, yarım net sınırını aşamayarak sıfır çekti. 511 bin öğrenci ise sınavın ilk oturumu olan TYT’de 150 puan barajını geçemeyerek elendi. Sınavın ikinci oturumu olan ve 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568’inin sınavının geçerli sayıldığı AYT’deki testlere verilen doğru yanıtların ortalaması ilk oturumdaki ortalamalardan daha düşük gerçekleşti. Adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı’nda sorulan 24 soruya ortalama 4,7 doğru yanıt verdi. Tarih’te sorulan 10 soruya verilen doğru yanıt ortalaması 1 olurken, Coğrafya’da 6 soruya ortalama 2, Matematik’te 40 soruya ortalama 3, Fizik’te 14 soruya ortalama 0,4 doğru yanıt verildi. Kimya ve Biyoloji testlerine verilen doğru yanıtların Türkiye ortalaması ise sırasıyla 14 soruda 1,1 ve 14 soruda 1,6 oldu.

Pozitif bilimler başarısı geriledi

Üniversite sınavlarında düşen başarı ortalaması Matematik testiyle sınırlı kalmadı. Doğru yanıtların ortalaması hemen her alanda geriledi. Pozitif bilimlerdeki başarı ortalaması 2012’den 2018’e yüzde 40 gerilerken sosyal bilimlerdeki başarı ortalaması da yüzde 27’ye düştü. En dramatik düşüş Tarih ve Edebiyat’ta yaşandı. Birçok aday, YKS’deki 10 Tarih sorusuna yalnızca 1 doğru yanıt verebildi. Bu ortalama 2012 yılında 25 Tarih sorusuna 13.13 ortalama doğru yanıt olarak gerçekleşti. Edebiyat testinde 2012’de 40 soruda 23 olan doğru yanıt ortalaması YKS’de 24 soruda 4.7 ortalama doğruya kadar geriledi.

‘İflasın fotoğrafı’

YKS’ye ilişkin istatistiklerin, “4+4+4” yasasıyla birlikte bilimsel ve laik eğitimin terk edilmesinin sonucu olduğunun altını çizen Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, eğitim alanında yaşanan tahribatı şu sözlerle anlattı:

“Gerici ve piyasacı eğitim sisteminin bedeli öğrencilerimize ödetilmiştir. Sonuçlar öğrencilerin değil, eğitim politikalarının başarısızlığını göstermektedir. Bu tablo, siyasi iktidarın kendisine sadakatle itaat edecek nesiller yaratma arzusunun sonucudur. Okullaşma politikasından öğretim programlarını oluşturmaya, öğretmen yetiştirme sisteminden öğretmenlerin hak gasplarına, devlet okullarına kaynak aktarılmayan kaynaktan özel okullara öğrenci başına verilen binlerce liralık teşviklere kadar çok sayıda faktör bu tablonun oluşmasını sağlamıştır.”

YÖK’ten sıralama ayarı

YÖK, YKS’nin ardından adayların tepki gösterdiği başarı sıralaması uyumsuzluğuna ilişkin açıklama yaptı. Geçen sene ile bu sene arasında başarı sıralaması konusundaki uyumsuzluğa değinilen açıklamada şunlara yer verildi: “Açıklanan sınav sonuçları, kontenjanlar ve farklı puan türlerinde tercih hakkı kazanan öğrenci havuzunun genişlemiş olması durumu birlikte analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda öğrencilerimizin lehine olmak üzere önceki yıllarda yürürlüğe konulan bazı programlara ait başarı sırası sınırlamalarının kalite önceliğimizden sarfınazar edilmeksizin genişletilmesi uygun görülmüştür”

Kaynak: Birgün

Exit mobile version