‘Çocuk evlilikleri her gün 60 kız çocuğunun ölümüne neden oluyor’

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle herkes çocuklarıyla fotoğraf paylaşarak coşku gösterirken ‘Save The Children’ (Çocukları Kurtarın) örgütü iç karartıcı bir rapor yayınladı.

‘Küresel Kız Çocukları 2021 raporuna göre, her yıl tahmini 22 bin’den fazla kız çocuğu hamilelik ve çocuk evliliğinden kaynaklanan doğum nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu da günde 60’tan fazla kız çocuğunun öldüğü anlamına geliyor.
Euronews’ün haberine göre, dünyada çocuk yaşta evliliklerin en yüksek oranına sahip olan Batı ve Orta Afrika. Burada 9 bin 600 rakamı ile dünya çapında tahmin edilen tüm çocuk evliliklerine bağlı ölümlerin yaklaşık yarıs meydana geliyor.

Bu rakam günde 26 ölüme denk geliyor. Ayrıca, bölgesel genç anne ölüm oranı, dünyanın herhangi bir yerindekinden dört kat daha yüksek.

Güney Asya’da her yıl 2 bin, yani her her gün altı çocuk evliliğine bağlı sebeplerle ölürken bunu 650, yani her iki günde bir ölümle Doğu Asya ve Pasifik bölgesi, yılda 560 ölümle de Latin Amerika ve Karayipler izliyor.

Son 25 yılda dünya genelinde yaklaşık 80 milyon çocuk evliliği engellenmiş olsa da, ilerleme, çocuk evliliğine neden olan eşitsizlikleri daha da kötüleştiren Covid-19 pandemisi ile okulların kapanması, sağlık hizmetlerinin zorlaşması ve daha fazla ailenin yoksulluğa itilmesi kız çocukların yaşadığı sorunları da artırdı.

Save the Children’ın Başkanı ve CEO’su Janti Soeripto şunları ifade ediyor:

“Çocuk yaşta evlilik, kızlara yönelik cinsel ve toplumsal şiddetin en kötü ve en ölümcül biçimlerinden biridir. Her yıl milyonlarca insan, genellikle çok daha yaşlı olan erkeklerle evlenmeye zorlanıyor, onları öğrenmeye devam etme, çocuk olma ve çoğu durumda hayatta kalma fırsatından mahrum bırakıyor.

Doğum, genç kızların bir numaralı katili çünkü genç bedenleri çocuk doğurmaya hazır değil. Hükümetler kızların çocuk yaşta evliliklerden ve erken doğumla ilgili ölümlerden korunmalarını sağlamalıdır. Bu da ancak kendilerini etkileyen kararlarda kızların söz sahibi olması durumunda gerçekleşebilir.”

Cinsiyet eşitsizliği çocuk evliliklerini körüklemeye devam ediyor. Örgütün Nijerya’da yaptığı bir araştırmaya göre, genç annelerden doğan çocukların daha sağlıklı ve daha akıllı oldukları inancı yaygın. Ayrıca genç kızların yaşlı erkekleri “genç kanlarıyla” “yenilediğine” dair yaygın bir algı var.

Çocuk evliliğinin yasa dışı olduğu ülkelerde bile istisnalar oldukça fazla. Dünya çapında en yüksek çocuk evlilik oranlarından birine sahip olan Burkina Faso da dahil olmak üzere uygulama çoğu yerde tam anlamıyla sona erdirilebilmiş değil.

2021 Küresel Kız Çocukları Raporu hükümetlere şu çağrılarda bulunuyor:

Tüm kamusal karar alma süreçlerine güvenli ve anlamlı katılım haklarını destekleyerek kızların seslerini yükseltin.
Kız çocuk haklarını, toplumsal cinsiyet eşitliğini iyileştirmek için çocuk yaşta evlilik de dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti acil ve devam eden risklere dair daha geniş çabaların merkezine yerleştirin.

Kapsayıcı politikalar ve programlar geliştirerek, farklı eşitsizlik ve ayrımcılık biçimlerinden (cinsiyet, ırk, engellilik, ekonomik geçmiş vb. temelinde olanlar dahil) etkilenen tüm kız çocuklarının haklarını garanti altına alın.

İhtiyaç değerlendirmeleri ve her düzeyde hizmetlerin tasarımı, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde tüm insani müdahale çabalarına güvenli ve sınırsız katılım sağlayın ve katkı yapın.

Beş yıl içinde dokuz milyon çocuk evliliğini önlemeyi hedefleyen toplumsal cinsiyet eşitliği örgütlenmeleri için ‘Küresel Hızlandırma Planı’nı hayata geçirmek adına ‘Eşitlik Kuşağı’ hareketine katılın.”

Kaynak: Artı Gerçek

İlginizi çekebilir