Hak savunucularının, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin cinsiyet geçiş ameliyatlarında sterilizasyon ameliyatını yapmama kararını yargıya taşıdığı davada fakültenin kararı hukuka aykırı bulundu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin bir transın cinsiyet geçişi davalarında mahkemece zorunlu tutulan sterilizasyon ameliyatını (kısırlaştırma) yapmama kararını yargıya taşıyan hak savunucuları davayı kazandı.

Fakülte, ameliyatı yapmama kararının gerekçesi olarak “geri dönüşümü olmayan organ kaybını”, “erkek görünümlü hastaların kadın doğum servislerinde yatırılmasının başka hastalara rahatsızlık vermesini” ve “üniversite kampüsünün taşınacak olmasını” göstermişti.

Karar yasaya aykırı

Davacı trans ve vekili Rozerin Seda Kip, alınan kararı İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

Kişinin kendi bedeni ile ilgili zaruri olan bir işlemi uygulamayarak kişinin sağlık hakkına erişiminin engellendiğinin vurgulandığı dava dilekçesinde, transfobik bir şekilde hasta ayrımı yapıldığı belirtilerek, kişinin kendi bedeni üzerinde karar verme hakkının ihlal edildiği ifade edildi.

Ayrıca Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) aykırı olan kararın durdurulması ve kararın iptali talep edildi.

İşlemin iptaline karar verildi

Dilekçeyi inceleyen 10. İdare Mahkemesi, Fakülte’nin verdiği kararı hukuka aykırı bularak, dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Kararda, “Akademik Kurul tarafından ileri sürülen gerekçelerin davacının anılan Fakülte’de ameliyat olmasını engelleyecek nitelikte olmadığı görülmektedir” denildi.

İstinaf, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün itirazını kabul etmedi

Bunun üzerine davayı Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıyan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, istinaf başvurusu hakkında esas karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulması yönünde karar verilmesini talep etti.

Ancak 15 Mayıs’ta toplanan mahkeme, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan başvuru için, ileri sürülen iddialar ve uyuşmazlığın niteliğinin mahkeme kararının yürütülmesinin durdurulmasını gerekli kılacak durumda olmadığına karar verdi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz yıl İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin translara ilişkin ayrımcı bir karar aldığı ortaya çıkmıştı.

Fakülte, cinsiyet geçişi davalarında mahkemece zorunlu tutulan sterilizasyon ameliyatını yapmama kararı almıştı.

Hak savunucuları, transların yasanın da gerekli gördüğü ve zorunlu olarak belirttiği ameliyatın kurul kararıyla yapılmamasına tepki göstermiş ve konu yargıya taşınmıştı.

Kaynak: Gazete Karınca

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…