Çerkezoğlu: “Kamu işçilerine yapılacak 4+4 zam zulmüne son verilsin”

DİSK Yönetim Kurulu adına konuşan Genel Başkan Arzu Çekezoğlu, kamuya ve belediye şirketlerine geçirilen taşeron işçilere yönelik 4+4 zam uygulamasına son verilmesi, işçilere özgür toplu pazarlık hakkı tanınması gerektiğini söyledi

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, kamuya ve belediye şirketlerine geçirilen taşeron işçilerle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Çerkezoğlu, Aralık 2017’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’de önemli değişiklikler yapılarak taşeron şirketlerde çalışan işçilerin merkezi idareye ve yerel yönetimlerin belediye şirketlerine geçirilmesini ön gören düzenleme ile ilgili olarak işçilerin ücret açısından büyük mağduriyet yaşadığını belirtti.

“Fiili asgari ücret”

Bu işçilerin Anayasa ile güvence altına alınmış toplu iş sözleşmesi haklarının 375 sayılı KHK’de değişiklik yapan 696 sayılı KHK ile gasp edildiğini belirten Çerkezoğlu “Özgür toplu pazarlık yerine tıpkı 12 Eylül darbesi döneminde olduğu gibi Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından taşeron işçiler için bağıtlanan toplu iş sözleşmesinin mali ve sosyal hükümleri yüzbinlerce işçi için 2020 yılı ortasına kadar uygulanacaktır” dedi.

“YHK tarafından bağıtlanan toplu iş sözleşmesine göre 375 sayılı KHK kapsamındaki işçilerin 1 Ocak 2018 tarihindeki ücretlerine her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılmaktadır. Bu zamlar 2019 ve 2020 yılları için de aynı şekilde uygulanacaktır” diyen Çerkezoğlu, böylelikle işçilerin ücretlerinin fiilen asgari ücret civarına mahkum edileceğini belirtti.

Taşeronda iken verilen ücret farkı kadroda verilmeyecek

Merkezi idarelerde sürekli işçi kadrosuna geçen ve asgari ücretin yüzdelik fazlasına göre (%30, %50 fazlası gibi) ücret alan işçilerin ise bugün daha fazla bir hak kaybıyla yüz yüze olduğunu belirten Çerkezoğlu, “Taşeronda çalışırken yaptıkları iş ve görevler nedeniyle bağlı olduğu şartname gereği asgari ücretin yüzdelik fazlasına göre ücret alan işçiler, yeni asgari ücret üzerinden ücretleri güncellenmediği durumda ücretleri yasal asgari ücret seviyesine düşecektir. Bir başka ifadeyle işçilere merkezi idarelerde taşeronda iken verilen asgari ücret farkı bugün kadroya geçtikleri için verilmeyecektir. Belediye şirketlerine geçişleri yapılan işçiler için ise ortada halen bir hizmet alımı ilişkisi devam etmesi ve tabi bulundukları kamu ihale mevzuatı hükümleri uyarınca asgari ücret farkının ödenmesi bir zorunluluktur.” dedi.

“4+4 zam uygulamasından vazgeçilsin”

“Tüm bu uygulamalar kadro yalanı adı altında yüzbinlerce işçinin esasında asgari ücrete mahkum edilmek istendiğini göstermektedir” diyen Çerkezoğlu konuyla ilgili atılması gereken adımları şu şekilde sıraladı:

  • 4+4 zam uygulamasından acilen vazgeçilmeli ve 2018’de merkezi idareye ve belediye şirketlerine geçirilen işçilerin özgür toplu iş sözleşmesi haklarını sağlayacak yasal düzenleme yapılmalıdır.
  • Gerek sürekli işçi kadrosuna gerekse belediye şirketlerine geçişleri yapılan işçilerin ücretleri yeni asgari ücret üzerinden güncellenerek Ocak ayından itibaren ayrımsız tüm işçilere asgari ücret farkı yansıtılmalıdır.
  • Bu işçiler kamudaki eski sürekli işçilerle aynı ücretlere ve ücret zamlarına kavuşmalıdır. Merkezi idarelere sürekli işçi kadrosuna geçen tüm işçiler herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın 2019 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri kapsamına alınmalıdır.
  • Gerek merkezi idarelerde gerekse yerel yönetimlerde halen taşeronda çalışan tüm işçiler kamu işçisi olarak istihdam edilmelidir.
  • Belediye şirketlerine geçirilen işçilere başta ilave tediye hakları derhal verilerek belediyelerde gerçek kamu işçisi kadrosu sağlanmalıdır.

KAYNAK: Sendika.org

İlginizi çekebilir