Covid-19 salgınının ikinci yılında Türkiye ekonomisi: gerçekler ve algı yönetimi – Mustafa Durmuş

Bugünlerde siyasal iktidar bir hukuk ve ekonomi reformundan söz ediyor. Her ikisi konusunda da ne kadar samimi olduğu bir yana, 18 yıldır ülkeyi tek başına yöneten bir parti ve son dönemlerdeki ortağının böyle bir öneri ile gelmeleri, Cumhuriyet tarihinin en uzun iktidarda kalma anlamında ikinci sırada yer alan bir yönetimin bu 18 yıllık süreyi en

Covid-19 İşçi Sınıfı sağlığı sorunudur – Gültekin Akarca / Levent Koşar

1) “Evde Kal” çağrıları ile “Sokakları Boşaltın” zorlamaları arasında ideolojik bir fark var. “Evde Kal” çağrısı salgın karşısında sınıfsal ayrımı daha açık eden bir slogandı. İşe gitmek zorunda olanlarla böyle bir zorunluluğu olmayanlar diye kaba bir ayrıma yol açıyordu. Bu ayrım bile sınıfsız, imtiyazsız toplum söylemleri için tehdit içeriyordu. Hızla tepkiler yükseldi. İşsiz olanlar “evde

‘Temel Gelir Güvencesi’ zamanı (*) – Mustafa Durmuş

Covid-19 Salgını ile birlikte kapitalizm emekçi sınıflar ve halklar üzerindeki baskısını iyice artırdı. Bu dönemin en belirgin özelliği; ekonomik krizler, çok cılız ekonomik toparlanma, yüksek işsizlik, giderek derinleşen yoksulluk ve açlık oldu. Emeği zayıflatan bu süreci hızlandıran bir diğer etkense bir süredir artmakta olan sermaye yoğunlaşması ve teknolojinin neden olduğu dijitalleşme, robot kullanımı ve yapay

KORONA 7 GÜNLÜK (22- 28 Şubat 2021)

ATA SOYER SPO’DAN İktidarın salgın yönetimindeki ikiyüzlü göstermelik önlemleri bu günlerde çok daha net görünür oldu. Salgının başından beri krizi fırsata çevirmenin peşinde olan iktidar; miting alanlarında, tekeline aldığı medya organlarında, mecliste, avazı çıktığı kadar bağırıp toplumsal önlemler aldıklarını, toplumun tüm kesimlerini önemsedikleri dile getirmektedir. Oysaki göstermiş olduğu pratikleriyle aslında toplum sağlığını zerre önemsemeyip krizden

Covid-19 salgınının ikinci yılında dünya ekonomisine ilişkin öngörüler – Mustafa Durmuş

Mart ayı ile birlikte Covid-19 Salgınının ikinci yılına giriyoruz. Salgının sağlıkla ilgili kısmına mutasyona uğrayan virüs ve aşı konusundaki gelişmeler damgasını vuruyor. Virüs mutasyona uğradıkça aşının etkinliği azalıyor. Diğer yandan aşıya erişim konusunda hem küresel çapta, hem ulusal çapta büyük eşitsizlikler söz konusu. Zengin ülkeler ve seçkinler aşıya rahatça erişirken, yoksul ülkeler ve bu ülkelerin

Kapitalizm ve spekülasyon: Tesla, Elon Musk ve Bitcoin – Mustafa Durmuş

Küresel finans piyasaları spekülasyona doymuyor. 7 Şubat tarihinde Evrensel Gazetesi’nde yayınlanan söyleşimizde GameStop üzerinden küresel borsalarda yapılan spekülasyon ve manipülasyonu yorumlamıştık. Finans dünyasında spekülasyon; yüksek getiri beklentisi ile paranın bir finansal yatırım aracına yatırılması ya da hızlı ve yüksek kâr elde etmek amaçlı kısa süreli finansal alım satım faaliyetlerinde bulunulması olarak tanımlanıyor ve yasal bir

Tıbbi Endüstriyalizm; Bedenlerimize Karşı Bir Savaş- Ramazan Adak

Kapitalist modernitenin 19. yy itibariyle toplumda yarattığı çözülmeler belirgin bir hal almaya başladı. Sanayileşmenin bu döneme denk gelmesi tesadüf müdür? Endüstri tarih boyunca hep var olmuştur; endüstriyi sanayi devrimi ile sınırlamak yanılgılı olduğu gibi endüstri devrimini kapitalizmle bir tutmak da diğer bir sorunlu bakıştır. Endüstri devriminin kendine has tarihsel, toplumsal süreçleri vardır. Üretimle ilgili her

KORONA 7 GÜNLÜK (8-14 Şubat 2021)

ATA SOYER SPO’dan Pandemiler Çağında Toplumsal Mücadeleler yy ilk 20 yılında daha önce tüm dünyayı etkileyen salgınlar sıklığı ve etkileri her geçen yıl daha da artmakta. Domuz gribi, kuş gribi, sars, mers, ebola vb. salgınlar dünyanın çeşitli bölgeleri etkilenirken, Covid-19 salgınıyla bütün yerküre salgın gerçekliğiyle yüzleşmek durumunda kaldı. Salgınların sıklığı ve etkilerini göz önünde bulundurduğumuzda

Serveti neden ve nasıl vergilendirmeliyiz (10) –Kamu finansmanında yeni perspektif ihtiyacı ve servet vergisi – Mustafa Durmuş

Nihayet yazı dizisinin son bölümüne geldik. Bu bölümde doğal olarak Türkiye’ye ilişkin bir servet vergisi önerisinin tartışılması gerekiyor. Böyle bir verginin vergileme tekniği ile ilişkisinin kurularak yasa teklifi haline getirilmesi genel olarak vergi hukukçularının işi. Bizim burada yapabileceklerimiz (böyle bir vergiye olan ihtiyacı önceki yazılarımızda ortaya koymuştuk), verginin tasarlanmasına ilişkin çerçeve ilkeleri ortaya koymakla sınırlı

Kapitalist Uygarlığın Yeni Krizi – Esra Xecê

Dünya düzenini derinden etkileyen yeni tip koronavirüs, kapitalist uygarlık sisteminin yaşadığı kaos ve krizi daha da görünür kılmış ve sistemin iflasa mahkum olduğunu açığa çıkarmıştır. Durum böyleyken salgının ortaya çıkmasının ve bu derece ‘küreselleşmesi’nin altında yatan nedenleri irdelemek hayati önem taşıyor. Bu açıdan 500 yıllık kapitalist uygarlık sistemini ve bu sistemin girdiği krizi; salgının ortaya