Sermayeyi koruyarak ekolojik sorunları çözemeyiz

Prof. Dr. Aykut Çoban, “İnsanların tümünü fail ilan etmek, ekolojik sorunun kaynağını ortaya koymuyor, tersine gizliyor. İklim önlemleri adı altında piyasa mekanizmalarına, karbon ticaretine, karbon tutma ve depolama teknolojilerine bel bağlama… bunlardan kurtulmadıkça iklim krizine çözüm bulunamaz. Ekolojik yıkımı sermayeyle devlet yaratmıyormuş gibi, dünyadaki herkes için genel geçer çözüm politikaları ileri sürmek, hem hatalıdır hem

Pandemi, ekolojik yıkım ve kapitalizm: birbirine kenetlenmiş fenomen – Fatoş Osmanağaoğlu

Birbiri ardına eklemlenerek büyüyen bir sarmalın içindeyiz. Gezegenin her yerinde, tüm ülkelerde “kriz” sözü en sık kullanılan sözcükler arasında herhalde birinci sıradadır. Siyasal kriz, ekonomik kriz, ekolojik kriz, alt başlıkları ile; iklim, gıda, su diye devam ediyor ve tabii şimdi hayatımızın merkezine yerleşen “pandemi”. Günlük sıradan konuşmalarımızın, yaşamımızın bir parçası haline gelen Covid-19 da bizi

Ekolojik felaketle mücadele için kimi özgürlüklerden vazgeçmek zorunda mıyız?  – İsmail Kılınç

“Ekolojistler insanları delirtiyor. ‘Yeşil delilik’ nereye kadar gidecek. Ekolojik lobi toplumsal ve iktisadi kararlara ve yararlara komplo kuruyor” diyorlar. “Yeşil diktatörlük dünyayı kurtarmak için elimizdeki özgürlükleri alacak, büyüme yerine küçülmeyi önerip orta çağa dönmek istiyorlar” diyenler var 2020 yılının ünlü koronavirüsü ile kimi özgürlüklerimiz kısıtlandı. Sokağa çıkma yasağıyla özgürce dolaşmanız, ulaşım yasağıyla tatile gitmeniz askıya

Devrimci Yanıtlar: Ekolojik bir Leninizme Doğru – Gus Woody

İklim krizinin aciliyeti, solda bazılarının yönlerini “ekolojik leninizm” şeklinde ifade edilen ideolojik eğilime dönmeleri sonucunu doğurdu. Gus Woody, solda yer alan bazı önemli düşünürlerin çevre üzerine son yazılarını değerlendiriyor ve Lenin’e bu dönüşün iklim felaketini durdurmayı örgütlemede ilerletici bir yol açıp açmadığını soruyor. İklim çöküşü karşısında sistemsel bir değişimin gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda, düşünürlerin bir

Başkaya: Eko-sosyalizm gerçekliğe dönüşebilir

Yeni kitabında eko-sosyalist paradigma üzerine tartışmalar yürüten yazar Fikret Başkaya, eko-sosyalizmin özyönetime, ekonomik ve sosyal demokratik planlamaya dayalı bir temel üzerine gerçekliğe dönüşebileceğine dikkati çekti. Eleştirel düşüncenin temsilcilerinden yazar Fikret Başkaya, yeni yılda “Eko-Sosyalist Paradigma: Komünizme Giden Yol” kitabıyla okurlarıyla buluşuyor. Raflarda yerini alan kitap, Yordam Yayınevi’nden çıktı. Ekolojik çalışmalara verdiği önemiyle bilinen Başkaya, 2019

Akıllı tarım ne kadar akıllı? – Abdullah Aysu

Akıllı Tarım çiftçinin birikmiş bilgisini, bilgeliğini, yani aklını tarımsal üretim sürecinden devre dışı bırakacak, tarımın bugüne kadar oluşmuş olan belleğini yok sayacak -en çok da kadınların-, yerine şirketlerin çıkarına çalışacak dijital aklı monte edecek Çiftçilerin doğayla ve doğada yaşayan canlılarla çatışması, üretim yapmaya başladığı andan itibaren başladı. Çiftçi olan/olmayan herkes bilir. Tarım doğaya bir müdahaledir.

Bill Gates Vakfı, Afrika’da yeşil bir karşıdevrime öncülük ediyor – Jan Urhahn

1 Ocak 2021 15:33 Bill ve Melinda Gates Vakfı, Afrika’ya açlık ve yoksullukla mücadele etmek için bir “Yeşil Devrim” sözü verdi. Bu söz gerçekleşmedi ancak atılan adımlar şirket tarımının kârını artırdı. Yerel çiftçilerin eline hiçbir şey geçmezken bir yandan da açlık artmaya devam ediyor Son beş yıldır, açlığın pençesinde kıvranan insanların sayısı dünyanın dört bir

Büyümenin ekoloji politiği – Hakan Yurdanur

Biyolojik yaşamın sınırlarını çizdiği üçgenin köşeleri üzerinde hareket halindeyiz. Doğuyoruz, büyüyoruz, dünyaya veda ediyoruz. Neoliberal ilerlemeci anlayış sahiplerinin de çizdiği bir üçgen var; kapitalizm (sermaye) doğar, büyür, sonsuza dek hep büyür… Bu büyüme saplantısı şimdiki zamanda değil, gelecek zamanda her şeyin iyi olacağını anlatır. Neoliberal sistemin tüketim tapınakları olan AVM’lerin hoparlörlerinden her gün şu marş

İklim felaketinin aşısı yok – Nicholas Loubere

29 Aralık 2020 12:03 İnsanlığın pandemiye müşterek bir yanıt vermedeki başarısızlığı, bize devam eden iklim kriziyle mücadele edemeyişimize dair hızlandırılmış bir görüntü sunuyor COVID-19’un yarattığı yıkım, yakın tarihte benzeri görülmemiş bir krizi temsil ediyor, fakat öte yandan ürkütücü bir şekilde tanıdık geliyor. Bunun nedeni, pandeminin iklim krizinin birçok dinamiğini yansıtması ancak bunu aşırı derecede sıkıştırılmış

Eko-Sosyalist Paradigma Üzerine – Hakan Yurdanur

Fikret Başkaya hocamız geçiş sürecini anlattığı değerli eserini kısa bir süre önce yayınladı. Gelin biz de bu önemli kitap hakkında birlikte sohbet edelim. Yaşamın sürdürülemez olduğu Dünyada anlam da yitiriliyor. Sermayenin büyümesinin adı ne yazık ki <uygarlık > olmuş. Bu sahte uygarlık hissi üzerinde yol alırken bindiğimiz aracın direksiyonunu <sola > kırmazsak tünelden önceki son