Ekolojik Kriz, Küresel Sermaye ve Doğanın Yeniden İcadı: Küresel Güney’den Bir Perspektif – Archana Prasad

Bu makale, Polen Ekoloji Kolektifi ve Abstrakt Dergi’nin ortaklaşa hazırladığı “Kapitalizm ve Ekolojik Yıkım: Mücadele Yolları ve Alternatifler” başlıklı dosyada yer almaktadır. Archana Prasad, ormansızlaşma ve orman bozulumundan kaynaklanan salımlar özelinde Birleşmiş Milletler sponsorluğundaki uluslararası anlaşmalar yoluyla doğanın nasıl metalaştırıldığını, Kuzey-Güney ilişkilerinin sömürgeci niteliğinin nasıl derinleştirildiğini Ekolojik Kriz, Küresel Sermaye ve Doğanın Yeniden İcadı: Küresel

Ekolojik Marksizmi Savunmak Adına: John Bellamy Foster’ın Eleştirilere Yanıtı

Çeviri: Polen Çeviri Ekibi 6 Haziran 2016, Climate&Capitalism.com   Son yıllarda yayımlanan en önemli marksist teori kitaplarından biri olan John Bellamy Foster’ın Marx’ın Ekolojisi: Materyalizm ve Doğa, Marx’ın metabolik yarık kavramında kristalize olan insanların doğal dünyadan yabancılaşmasına ilişkin anlayışını yeniden gün yüzüne çıkarmış ve genişletmişti. Bu kitabın ve Foster’ın sonraki çalışmalarının doğrudan bir sonucu olarak

Yeni Dünya Düzeninden Yeşil Yeni Düzene Geçerken – Cemil Aksu

YENİ DÜNYA DÜZENİ’NDEN YEŞİL YENİ DÜZEN’E GEÇERKEN EKOLOJİ HAREKETİ ÖNÜNDEKİ TUZAKTAN NASIL KURTULUR? Bu yazı, Polen Ekoloji Kolektifi ve Abstrakt Dergi’nin ortaklaşa hazırladığı “Kapitalizm ve Ekolojik Yıkım: Mücadele Yolları ve Alternatifler” başlıklı dosyada yer almaktadır.Cemil Aksu, Yeni Dünya Düzeninden Yeşil Yeni Düzene Geçerken başlıklı yazısında ekolojik hareketin mevcut durumunu ve onun kalbinde cereyan eden ideolojik

Adil Geçiş: Emek ve Ekoloji Mücadeleleri İçin Mayın Tarlası – Aykut Çoban

Foto: https://www.foei.org/features/decent-jobs-living-planet Bu yazı, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen Madenciliğin Politik Ekolojisi Sempozyumu’nun Emek ve Ekoloji Mücadelelerinin Ortaklığı başlıklı 3. oturumunda yapılan sunumun gözden geçirilmiş halidir. Aykut Çoban’ın sunumunu buradan izleyebilirsiniz. Madenciliğin Politik Ekolojisi Sempozyumu’ndaki oturumların tamamını izlemek için youtube’daki oynatma listesineulaşabilirsiniz. Emek ve ekoloji mücadelelerinin ilişki biçimleri, çeşitli açılardan gösterilebilir. Bunlardan biri,

Yeniden Üretim Güçleri: Sosyalist Ekofeminizm ve Küresel Ekonomik Kriz – Stefania Barca

Bu makale, Polen Ekoloji Kolektifi ve Abstrakt Dergi’nin ortaklaşa hazırladığı “Kapitalizm ve Ekolojik Yıkım: Mücadele Yolları ve Alternatifler” başlıklı dosyada yer almaktadır. Yeniden Üretim Güçleri: Sosyalist Ekofeminizm ve Küresel Ekonomik Kriz başlıklı makalesinde Stefania Barca, ekososyalist bir geleceğin patriyarka ile mücadele edilmeksizin inşa edilemeyeceğinin altını çiziyor. Patriyarkanın kapitalist modernite açısından kurucu rolünü ortaya koyan Barca,

BİR DİREKTİF OLARAK “İKLİMİ DEĞİL SİSTEMİ DEĞİŞTİR” – Sinan Eden

Bu yazı, Polen Ekoloji Kolektifi ve Abstract Dergi’nin ortaklaşa hazırladığı “Kapitalizm ve Ekolojik Yıkım: Mücadele Yolları ve Alternatifler” başlıklı dosyada yer almaktadır. Sinan Eden Bir Direktif Olarak “İklimi Değil Sistemi Değiştir” başlıklı bu yazısında, ekolojik yıkım bağlamında toplumsal dönüşüm ve devrim stratejilerini ele alıyor. Eden, ilgili yazını etraflıca tartıştıktan sonra koordinasyon kapasitesi yüksek bir parti

HEGEMONİK İKLİM SİYASETİNE KARŞI HALKIN İKLİM SİYASETİ (2) – Aykut Çoban

Bu makale, Polen Ekoloji Kolektifi ve Abstract Dergi’nin ortaklaşa hazırladığı “Kapitalizm ve Ekolojik Yıkım: Mücadele Yolları ve Alternatifler” başlıklı dosyada yer almaktadır. Prof. Dr. Aykut Çoban, Hegemonik İklim Siyasetine Karşı Halkın İklim Siyaseti isimli makalesinde devlet-sermaye-STK üçgeninde şekillenen hakim iklim siyasetinin sınıf niteliğini gözler önüne sererken, iktisadi-sınıfsal-politik zeminlerde halkın iklim siyasetinin serpilip gelişmesinin olanaklarını tartışıyor.

MARKSİST BİR YEŞİL YENİ ANLAŞMA MÜMKÜN MÜ? – Ali Alper Alemdar

Bu makale, Polen Ekoloji Kolektifi ve Abstract Dergi’nin ortaklaşa hazırladığı “Kapitalizm ve Ekolojik Yıkım: Mücadele Yolları ve Alternatifler” başlıklı dosyada yer almaktadır. Ali Alper Alemdar, Marksist bir Yeşil Yeni Anlaşma Mümkün mü diye soruyor ve Yeşil Yeni Düzen tartışmalarında burjuvazinin ideolojik üstünlüğünü kırmak adına iş güvenliği çekirdeği etrafında şekillenen alternatif bir program öneriyor. Yeşil Yeni

ÇEVRECİLERİN AFYONU? ANTROPOSEN YANILSAMALARI, GEZEGENİN İDARESİ & KAPİTALOSEN ALTERNATİFİ – Jason W. Moore

Bu makale, Polen Ekoloji Kolektifi ve Abstract Dergi’nin ortaklaşa hazırladığı “Kapitalizm ve Ekolojik Yıkım: Mücadele Yolları ve Alternatifler” başlıklı dosyada yer almaktadır. Jason Moore, Çevrecilerin Afyonu? Antroposen Yanılsamaları, Gezegenin İdaresi & Kapitalosen Alternatifi başlıklı makalesinde öncülerinden olduğu dünya ekolojisi perspektifinden değerli bir katkı sunuyor. Antroposen kavramının bilimcilik dayatmasıyla beraber nasıl bir ideolojik işlev üstlendiğini tartışan

Maden İhtilafları Merceğinden Çevre Adaleti/Adaletsizliği – Begüm Özkaynak

Görsel: https://www.rlmartstudio.com/product/environmental-justice/ Bu yazı, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen Madenciliğin Politik Ekolojisi Sempozyumu’nun Madenciliğin Politik Ekolojisi başlıklı 2. oturumunda yapılan sunumun gözden geçirilmiş halidir. Madenciliğin Politik Ekolojisi Sempozyumu’ndaki oturumların tamamını izlemek için youtube’daki oynatma listesine ulaşabilirsiniz.   1. Giriş Davetiniz ve organizasyona ilişkin tüm emekleriniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Sempozyumun açılışında belki söylendi. Ben de