Glasgow Anlaşması: Halkın İklim Sözleşmesi

Glasgow Anlaşması’nın Türkçe çevirisini ve yazdığımız kısa sunuşu sizlerle paylaşıyoruz. – 25 Şubat 2021 23 Şubat 2021’de Güney Sudan’ın da meclisinde onaylamasıyla Paris Anlaşması’nı imzalamış ama onaylamamış ülke sayısı dünyada 6’ya indi ve Türkiye kalan bu son 6 ülkeden biri. 2015’te imzalanan Paris İklim Anlaşması gereği ülkelerin kendilerinin belirledikleri ulusal katkı beyanlarına göre hazırladıkları eylem

Halkın İklim Taahhüdü Glasgow Anlaşması: “Beklediklerimiz biziz!”

Hazırlayanlar: Sultan Gülsün, İbrahim Erkol Hükümetlerin Taahhüdü Paris Anlaşması Neydi ve Neden Başarı Sağlayamadı? İklim krizi, sınır ve gelişmişlik düzeyi gözetmeksizin dünyanın tamamını etkileyen küresel bir sınamaya dönüştü. 2020 yılı sonrasındaki iklim rejiminin çerçevesini oluşturarak karbon emisyonu azaltım hedeflerinde devletler arasında kağıt üzerinde de olsa bir tür konsensüs sağlayan Paris Anlaşması, 2015 yılında Paris’te düzenlenen 21.

Kentin Mistik Tülünü Kaldırmak

Erik Swyngedouw, Maria Kaika, Nik Heynen Çeviri: Helin Nur Güler Mistik tül metaforunu Marx, Kapital’in birinci cildinde kapitalist üretim tarzının toplumsal yaşamı belirleyiciliği üzerine kullanmaktadır. Ona göre, kapitalist üretim tarzıyla örgütlenen/belirlenen toplum, üzerine örtülü bu mistik tülü üretim sürecine hakim olduğunda atacaktır1. Bu belirleyiciliği kent ölçeğinde Engels İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu adlı eserinde işçi sınıfının

Yangını su ile söndürebiliriz, peki ya eko-kırımı? – Haktan Özkan 

Eko-kırıma karşı mücadele hem sermayeye hem de mevcut saray rejimine karşı mücadelede, sistemin tıkanıklık ve kriz noktalarına işaret eden kilit bir noktada yer almaktadır. Artık ekolojiye dair bir bakış açımız var mı sorusundan öte, devrim stratejimizde ekolojik mücadeleyi nasıl konumlandırdığımızı düşünmeliyiz Son birkaç yıldır genel olarak tüm gezegende, iki yıldır ise kendi coğrafyamızda meydana gelen,

Ekolojik Marksizm ve Ekososyalizm Yaklaşımları – Aykut Çoban

Prof. Dr. Aykut Çoban Bu metin Polen Ekoloji Kolektifi’nin bir süredir sürdürdüğü iç eğitim çalışmasında Prof. Dr. Aykut Çoban tarafından yapılan sunumun kendi düzenlemesiyle yayına hazırlanmış halidir. Eğitimin kaydına buradan ulaşılabilir. Marksizme giriş, ekomarksizmin de dahil olduğu politik ekoloji akımları, ekolojik krizden çıkış tartışmaları, ekoloji hareketinde örgüt-strateji tartışmaları gibi başlıklarda süren iç eğitim çalışmalarımıza katılmak ve Polen’de

TOPRAK ANA’NIN SESİ – Yağmur dedi ki, sistem bizi yutacak

Söyleşi: İrfan Aktan  Ege ve Akdeniz ormanları yanıp kül olurken, iktidar çay paketleri fırlatmak, TOKİ evleri vaat etmek dışında kılını kıpırdatmazken, yöre halkı ve yardıma koşan gönüllüler canla başla ve her türlü imkânsızlığa rağmen alevlerle savaşırken sosyal medyada dolaşan bir video yüreklere su serpiyordu. İklim krizini sebepleriyle, sonuçlarıyla değme bilim insanını imrendirecek berraklıkta anlatan bir Yörük

Ekofaşizmin ayak sesleri – Foti Benlisoy

Kuzey yarımküre kavruluyor, aşırı sıcaklıklardan can kayıpları yaşanıyor. Akdeniz havzası büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya. İklim krizi günbegün derinleşiyor. Ve beraberinde çokyönlü sosyal, siyasal ihtimaller getiriyor. Bu ihtimallere yakın plan… @melmagazine Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde 2025 yılında ölümcül bir sıcak hava dalgası yaşanır. Yüksek sıcaklık ve nemin bileşimi, günlerce sürecek bir sauna etkisi yaratır.

İklim değişimi kader mi? – İzzettin Önder

Bu sorunun yanıtı bakış açımıza göre değişir. Şöyle ki, kapitalizmin insan refahını yükselttiğini, mutluluk sağladığını düşünerek bu hedefe doğru yürürsek, evet iklim değişimi, denizlerin yükselerek bazı adaları yutması ve büyük kara parçalarının eteklerinin oturulamaz hale gelmesi kaderdir! Buna karşın, eğer kapitalizmin, bir yandan tüketici hırsını, diğer yandan zenginleşme açlığını reddeder, daha insan gibi yaşamaya çalışırsak,

Pandemi Enkazından Ekososyalist Ütopyaya

Pandemi yıkımının dip noktasında, şimdi, bize gereken cesur ve yaratıcı düşünce. Marksist geleneğin içinde barındırdığı ütopyacılığa kucak açma zamanımız geldi. Ekososyalizm Ekososyalizm, 1970’ler itibariyle geliştirilmiş, insan toplumuyla doğayı uzlaştırmayı ve bu esnada kapitalizmin açtığı yaraları iyileştirmeyi amaçlayan bir program. Raymond Williams, Rudolf Bahro ve Andre Gorz gibi öncü düşünürlerin geliştirdiği ekososyalizm programı doğayı kendi içinde değerli gören ve insan toplumunun doğanın karşısında

Ekosit tanımı hesap sormaya yeter mi? – Onur Yılmaz

Bir eylemin ne zaman suç olduğu diğer şeylerin yanında o toplumdaki sınıf savaşımının güncel güç dengelerine göre değişir. Hele de bu toplum tarihten getirdiği bir dizi yapısal eşitsizlik ve üstü örtülmüş, cezasız kalmış suçlarla yaşayan ve tam da bu nedenle kapitalizmin sistemik krizlerini farklı görünümlerle ve kimi zaman daha derin yaşayan bir toplum ise.Yıllardır coğrafyanın