Yerdeniz Kooperatifi ile Gıda Krizi ve Gıda Egemenliği

Hem gıda ürünlerinde yüksek enflasyon yaşanıyor ama hem de belli gıda ürünlerinin stoklarının yeterli olmadığı haberleri ile var… Gıda krizi yaşandığı ya da yaşanacağı daha sık duyuluyor. Sizce gıda krizi nedir? Pahalılık mı, ürünlerin yeterince üretilmemesi mi? Bizce dünyada yeterince gıda üretiliyor ve üretilme kapasitesi de mevcuttur. Asıl sorun gıdanın kar için üretilmesi ve emeği

EkoFeminizm ve Ekoloji Mücadelesi Üzerine Bir Söyleşi

Bu söyleşi Polen Dergi’nin 6. sayısında yer almıştır. Söyleşi: Tomris Keresteci, Derya Sever 300’den fazla anti-kapitalist grubun bir araya gelmesiyle oluşan İspanyol ekoloji federasyonu Ecologistas en Accion’dan Marta ile örgütsel yapılanma, mücadele yöntemleri, talepler, kazanımlar, sınırlılıklar ve ekofeminizm üzerine sohbet ettik. Ekoloji ve feminizmle ilgili farklı gruplarla birlikte olan Marta’nın Ecologistas en Accion’la yolları 3

Ekoloji mücadelesine çağrı: ”Siyasi Ekoloji”

Özgür Üniversite’de ekoloji ve politika üzerine çalışan akademisyen Hakan Yurdanur’un derlediği “Siyasi Ekoloji” kitabı raflarda. Kitap, ekolojik yıkıma “dur” demek için herkese harekete geçme çağrısı yapıyor. Siyasi Ekoloji kitabı, ekolojik saldırıların politik ve sınıfsal olduğunu belirtmek için yola çıkıyor. Kitapta yazıları yer alan 16 isim, kapitalizme radikal bir eleştiri yönelterek, iklim krizinin beraberinde getirdiği ekolojik

Toprak İşçilerinden İklim Direncine Halkların Mirası: Köylü Agroekolojisi

La Via Campesina Avrupa Koordinasyonu’nun (ECVC) agroekolojiyi tanımladığı ve 15 Nisan’da yayımladığı raporun değerlendirildiği bu yazı Polen Dergi’nin 6. sayısında yer almıştır. Fosil yakıt endüstrisinin bir sonucu olan ulus ötesi gıda sistemi, iklim krizinin de bir nedenini oluşturuyor ve küresel emisyonlarının yüzde 55’ine varana dek eklemlenebiliyor. Bu sistem insanları topraktan uzaklaştırmakla kalmayıp bölgeler arasında şiddeti

Ekstraktivizm Karşıtlığı, Sosyalist Devletler ve Merkezi Planlama Sorunu – Salvatore Engel Di Muro

Çeviren: Yaşam Uzun Ekstraktivizm kavramı ve onun eleştirisi kaynağını ağırlıkla Güney ve Orta Amerika’daki mücadelelerden alıyor. Çokuluslu tekel şirketlerin koşulları altında “Küresel Güney”den “Küresel Kuzey”e ihracatı için, büyük miktarda ve yüksek yoğunlukla kaynak çıkarımının yanı sıra toplulukları ve yaşadıkları çevreyi etkileyen uzun vadeli yıkıcı etkileri de beraberinde getiren geniş çaplı kaynak sömürüsünü ifade eden yeni

Ekofaşizm: Sıcaklıkların ve aşırı sağın yükselişi

Ekofaşizm nedir, ekofaşistlerin argümanları nelerdir, Türkiye ve dünyadaki örnekleri hangileridir? Araştırmacı-yazar Foti Benlisoy anlatıyor. İklim krizi gün geçtikçe daha can yakıcı bir hâl almaya başlıyor. İklim krizi mücadelesinin önemini henüz kavrayamayanlar olduğu şüphesiz. Ancak devletler ve aşırı sağcılar kavrıyor ve buna yönelik adımlarını da geciktirmeden atıyor. İklim krizi meselesinde sol politikaların üretilmesi kadar sağ politikaların

EKOSOSYALİST BİR KÜÇÜLME İÇİN – Michael Löwy & Bengi Akbulut& Sabrina Fernandes& Giorgos Kallis

Çeviren: Helin Nur Güler Küçülme ve ekososyalizm, ekolojik yelpazenin radikal tarafındaki en önemli hareketlerden ve önerilerden ikisidir. Elbette, küçülme topluluğundaki herkes/ küçülmeyi destekleyen herkes kendini sosyalist olarak tanımlamamaktadır ve ekososyalistlerin tümü de küçülmenin cazibesine ikna olmuş değildir. Ancak bu iki grup arasında artan bir karşılıklı saygı ve yakınlaşma/yakınsama eğilimi görülebilir. Aramızdaki geniş anlaşma alanlarının haritasını

Çıkış buradan – Hakan Yurdanur

Fikret Başkaya‘nın “ÇIKIŞ BURADAN: Perspektifi ve Paradigmayı Değiştirmek” adlı yeni kitabı Yordam Kitap’tan çıktı. Fikret hocanın kendi deyimiyle “Paradigmanın İflası isimli kitap ile başlayan bir yolculuğun önemli bir durağı bu kitap.” Kitabın tanıtım yazısındaki sözler de bunu tamamlar nitelikte: “Çıkış Buradan, büyük bir yalanla hesaplaşan yetkin fikir insanı Fikret Başkaya’nın entelektüel yolculuğunun geldiği yeri delalet

Bizim Ayaklanma Çağımız: Kendini Yeniden Yaratan Bir Dünyayız –  Max Haiven

Kapitalist krizlerin ortasında gerçekleşen toplumsal hareketler, insan olmanın ne anlama geldiğine dair yeni hikayeler anlatarak, kolektif direnme ve yaratma gücümüzü ortaya çıkarıyor. Çeviren: Müge Ertürk Art by Zoran Svilar Küresel salgın, bir ayaklanmalar dünyasının içinde yayılıyor. Birçoğumuz Hindistan’daki başarılı çiftçi grevi, Berlin’deki ev sahiplerini mülksüzleştirme çabaları, ABD’de Siyah karşıtı polis şiddetinin kitlesel olarak reddedilmesi ve

COVID Çağında Lefebvre: Kentsel Devrim ve Paris Komünü’nden Dersler-Andy Merrifield

El Yazmaları’nın Notu: Dünyayı “alt üst eden”, mevcut tüm toplumsal krizleri daha da belirginleştiren COVID-19 salgını günlerinde Henri Lefebvre’in Kentsel Devrim kitabı ile Paris Komünü’nü aynı metinde tartışmamızı sağlayan şey ne olabilir? Ya da soruyu şöyle soralım: Yeni bir dünya ufku, en bariz biçimde kriz anlarında mı belirir? Andy Merrifield, bizi bu iki “eserin”, Paris