Çapa öğrencileri, Hekimlik Andı’ndaki ‘cinsel yönelim’ sansürünü deldi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) mezuniyet töreninde öğrenciler, okul yönetiminin Hekimlik Andı’nda sansürlediği ‘hastanın cinsel yönelimi’ ibaresini bir ağızdan bağırarak deldi.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) sitesinde yer alan antta ilgili kısım şöyle: “Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime…”

Okul yönetiminin ‘aranjesi’yse şöyle: “Hastalarıma yaş, cinsiyet, ırk, milliyet, din ve inanç, siyasal görüş, toplumsal sınıf gibi ayrımlar yapmaksızın hizmet edeceğime…”

Evrensel’in aktardığına göre öğrenciler ‘cinsiyet’in ardından ‘cinsel yönelim’ diye bağırarak sansürü deldi.

Geçen yıl Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi de Hekimlik Andı’nda ‘cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağına’ ilişkin bölümü çıkarmış ve bu durum tepkiyle karşılanmıştı.

Hekimlik Andı’nın TTB tarafından beyan edilen aslı şöyle:

Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak;
Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,
Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime,
Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime,
İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,
Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime,
Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,
Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma,
Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime,
Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,
Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma,
Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime,
Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma,
Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine,
Ant içerim.

Kaynak: DİKEN

İlginizi çekebilir