‘Bu tasarı hepimize tehdit’

AKP’nin sağlıkta düzenlemeleri içeren “Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi”; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’ndan geçti. Teklif, Genel Kurul’da kabul edilirse Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen doktorlar Sağlık Güvenlik Kurulu (SGK) ile anlaşması olan yerlerde çalışamayacak.

İstanbul Tabip Odası’nda dün İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) bileşenleri bir araya gelerek AKP’nin komisyona sunduğu hekimlerin çalışma hakkını ellerinden alan düzenlemeye karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. İstanbul Tabip Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İstanbul Barosu bileşenlerinden oluşan İMOK tarafından yapılan açıklamada iktidarın sağlıkla ilgili yasa teklifinin, çalışma hakkını tehdit ettiği vurgulandı.

‘Şiddet önlenmiyor’

Açıklamayı yapan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Osman Küçükosmanoğlu, “44 maddelik teklifin 24. maddesi sağlıkta şiddetle ilgili olduğu için kamuoyunda ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ olarak anılıyor. Oysa, ilgili maddeye bakıldığında sağlıkta şiddeti önleyecek herhangi bir yeni hüküm getirmediği, Türk Tabipleri Birliği’nin hazırladığı ‘Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi’ ile hiçbir ilişkisinin olmadığı görülüyor” vurgusu yaptı.

Hekimler cezalandırılıyor

Haklarında hiçbir yargı kararı olmadan kamudan ihraç edilen hekim ve diş hekimlerinin SGK anlaşması olan sağlık kurumlarında çalışmasını yasaklayan teklifin 5. maddesine dikkat çeken Küçükosmanoğlu, “Bu düzenleme açıkça en temel insan haklarından olan çalışma hakkının ihlalidir” dedi. Düzenlenmenin yasallaşması durumunda yıllarca yoğun ve yorucu bir eğitimden sonra diploma almaya hak kazanan genç hekimlerin 600 gün boyunca işsizlikle cezalandırılacağını söyleyen Küçükosmanoğlu, hekimlerin keyfi kararlar ile görevinden ihraç edilebileceğini ve özel hastanelerde dahi çalışamayacağını belirtti.

Çalışma hakkına gasp

Hekimlerin mesleki geleceğinin tehdit altında olduğuna da dikkat çeken Küçükosmanoğlu, şunları dile getirdi: “Hekimlerin mesleki geleceği tamamen siyasi iktidarın ve yöneticilerin iki dudağı arasında olacak ve siyasi iktidarın hoşuna gitmeyenler işsizlik ve açlıkla cezalandırılacak. Aynı zamanda biliyoruz ki; bugün hekimlere ve diş hekimlerine getirilmeye çalışılan bu düzenleme yasalaşacak olursa yarın diğer meslek grupları için de emsal teşkil edecek ve benzer düzenlemeler bunlar için de gündeme getirilebilecek. Yani aslında bu kanun teklifi hepimizin çalışma hakkını tehdit ediyor.”

Yanlıştan vazgeçilsin

İktidarın teklifini asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Küçükosmanoğlu, “Biz İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu çatısı altında toplanan meslek örgütleri olarak bu hukuk dışı düzenlemeyi fevkalade yanlış ve tehlikeli bularak reddediyoruz ve derhal geri çekilmesini talep ediyoruz” dedi. Öte yandan, Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), AKP’nin Sağlık Torba Yasa teklifinde yer alan, hekimlerin çalışma haklarını ellerinden alan düzenlemeye ilişkin Türkiye’deki yetkililere mektup gönderdi. WMA ve CPME, AKP’nin hekimlerin çalışma haklarını ellerinden aldığı sağlıkla ilgili düzenlemeyi “tehlikeli ve sorumsuzca” diye nitelendirerek tepki göstermişti.

Kaynak: Yeni Yaşam

İlginizi çekebilir