Seçim beyannamelerini açıklayan dört partinin de sundukları politikalar ve çözüm önerilerinde, kadınlarla ilgili maddeler neredeyse yok denecek kadar az. HDP ise, kapsamlı ve ayrı bir beyannameyle farklı olduğunu ispatladı

Baskın seçimlere çok az bir zaman kala, partiler bir yandan seçim çalışmalarını hızlandırırken, bir yandan da yeni döneme ilişkin vaadlerini daha ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna sunmaya başladı. Beyannamesini 30 Mayıs’ta açıklayacak olan İyi Parti dışında, AKP,CHP, MHP ve Saadet Partisi seçim beyannamelerini açıklayarak, ülkenin her alanı ve her kesimiyle ilgili gerçekleştirmeyi planladıkları uygulamaları anlattı. Her bir partinin beyannamelerinde kadınlar ve çocuklara ilişkin maddeler neredeyse birkaç cümleyle yer alırken, sadece HDP kadın, çocuk ve engellilerle ilgili ayrı ve ayrıntılı bir beyanname oluşturdu.

16 yılda neden çözülemedi?

Hemen her seçim mitinginde kadınların önemine, başörtüsüne ve ezilmişliğine vurgu yapan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), seçim beyannamesinde kadınlara, “Kadın, çocuk, engelli ve yaşlıya yeni destek” başlığıyla bir-iki cümlelik yer vermeyle yetinmiş. “İstihdam oranı 2023 yılı itibarıyla yüzde 53’e, kadınların işgücüne katılma oranı da yüzde 41 düzeyine çıkarılacak. Kadın fırsat eşitliğini gözeten ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapan işletme ve kuruluşlara yönelik sertifikasyon programı başlatılacak” denilen bölümde, çocuklara yönelik politikalar da kadınlarla aynı oranda görülebilmiş. “Çocuklara karşı işlenen cinsel suçların yaptırımları ağırlaştırılacak. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemleri, icra yoluyla yapılmaktan çıkarılarak çocuğun bir eşya gibi alınıp verilmesi uygulamasına son verilecek” şeklinde çok genel ve geçiştirilmiş cümlelerle ele alınan beyannamede, kadına yönelik şiddet, eğitim, ücret politikası ve daha pek çok temel başlık ve ayrıntı yer almamış.

Muhalefet çok zayıf

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), seçim beyannamesinde kadınlar ve çocuklarla ilgili AKP’den bir tık daha ileri giderek kadınlar ve çocuklar şeklinde iki ayrı başlık açmış. Kadına yönelik uygulamalarını, “Kadın istihdamında SGK priminin işveren payının % 25’ini ödeyeceğiz. Kadınların istihdama katılımını artırmak için çalışanlarının % 20’den fazlası kadın olan işletmelere, her % 5’lik ilave, kadın istihdamı için 1 puan kurumlar vergisi istisnası sağlayacağız. Emzirme iznini 2 saate çıkaracağız. Ebeveyn iznini kamuda 6 ay olmak üzere artıracağız. Çocuk bakımının ortak yükümlülük olduğunu gözeterek, erkeklerin de bu izin sürecinden faydalanmasını sağlayacağız. Her mahallede kamu, belediye ve özel kuruluşlar eliyle, çalışan anneler için kreşlerin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız” şeklinde sıralayan ana muhalefet partisi kadın cinayetlerini, kadına yönelik cinsel şiddeti ve daha pek çok kadın sorununu ele almamış. Çocuklarla ilgili madde de ise sadece, “Çocukları her türlü suistimale, yoksulluğa ve yoksunluğa karşı tavizsiz bir şekilde koruyacağız. Çocuk Koruma Kanunu’nu, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni (ÇHS) temel alarak yeniden düzenleyeceğiz. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmelerinin önüne geçeceğiz” denmiş.

MHP tek cümle görmüş

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) seçim beyannamesinde kadın ve çocuklarla ilgili hiçbir sorun neredeyse görülmemiş. Beyannamenin kadınlar ve çocuklarla ilgili bütün maddeleri şu şekilde; “Kadınlara sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınması, kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, adli yardım desteği sağlanması, dava açma zaman aşımının kaldırılması.”

Saadet şerh koymuş

Saadet Partisi (SP) ise, beyannamenin kadınlarla ilgili bölümünde “kadına yönelik şiddet, cinsiyet ayrımı, psikolojik ve sözel mobbing” gibi tanımlamaları kullanarak MHP’den ve AKP’den çok daha cesur davranmış. Fakat bu cesurluğuna şerh koymayı da unutmamış; “Ama bütün bunlar yapılırken unutmamamız gereken husus, ailemizin korunması ve neslin korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını da zaruri olarak görüyoruz.”

HDP bildirgesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) bütün partiler içerisinde, genel beyannamesinin dışında oldukça kapsamlı ve ayrıntılı bir kadın beyannamesi açıklayarak diğerlerinden farklı olduğunun altını çizmiş oldu. “Bu baskı sistemi kadınlarla değişir” başlığıyla yayınladığı beyannamenin yazmakla bitmeyecek olan maddelerinin temel başlıkları şöyle: “Kadınların ve kadın örgütlerinin çözüm geliştirdiği ‘Kadın Bakanlığı’ kuracağız. Kadın haklarına saygılı inanç özgürlüğünü savunacağız. 8 Mart’ı kadınlar için resmi tatil ilan edeceğiz. Toplumsal, kültürel ve siyasal alanda LGBTİ+’lara karşı her türlü eşitsizliğin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak koşulları oluşturacağız. Türkiye tarafından imzalanmış ve onaylanmış olan CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere tüm uluslararası sözleşmeleri etkin bir şekilde uygulayacağız. Eğitimde ayrımcılığa ve cinsiyetçiliğe son vereceğiz. Kadınlar eşdeğer işe eşit ücret alacak. Kadın ve çocuklara yönelik her türlü cinsel ve fiziksel şiddet davalarına bakacak ihtisas mahkemelerinin kurulması sağlanacak. 18 yaş altındaki evliliklerin engellenmesi için gerekli yasal önlemler alınacak. Seçim yasasında değişikliğe gidilerek yüzde 50 cinsiyet kotasının genel ve yerel seçimlerin tüm aşamalarında konulması, kadın adayların maddi olarak desteklenmesi için bütçe ayrılmasını sağlayacağız.”

Kaynak: Yeni Yaşam Gazetesi

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…