Maltepe Belediyesi işçileri bir haftadan fazla bir zamandan beri grevdeler. Ataşehir Belediyesi işçileri de 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Maltepe’deki grevin ve Ataşehir’deki iş bırakma eyleminin nedeni aynı: Sendikal mücadele içinde işten çıkarılan temsilciler ve işçilerin geri alınması, daha önce imzalanan toplu sözleşmelerin belediye yönetimleri tarafından uygulanması!

Maltepe Belediyesinde temizlik işçilerinin başlattığı greve fen işleri işçilerinin tamamı ve park bahçelerden bir grup işçi de katılırken, Ataşehir’de ise 700’e yakın işçi iş bıraktı.

Bu mücadele içinde Maltepe Belediyesinde bir sendika yöneticisi, iki işçi temsilcisi ve iki işçi işten atılmıştı.

Hafta başında belediye yönetimi grevdeki işçilere; atılan işçilerin işe alınması ve 270 TL zam yapılması teklifinde bulundu. İşçiler bu teklifi tartıştılar ve oyladılar. Ancak işçiler belediyenin bu teklifini reddederek “greve devam” kararı aldılar.

Üç gün önce de Ataşehir işçileri, bölüm bölüm tartışarak “İş bırakma kararı” aldılar. Onlar da sendikal mücadele içinde atılan işçilerin işe alınması ve daha önce imzalanmış TİS’in uygulanması için iş bıraktılar.

Maltepe Belediyesinde diğer bölümlerde çalışan işçiler de greve çıkan işçilerle çeşitli biçimde dayanışma içindeler.

Kartal ve Kadıköy belediye işçileri de grevci işçileri ziyaret ederek dayanışma dileklerini iletiyorlar.

Aslına bakırsa, belediyelerde taşerondan geçen işçiler ve sendikalarıyla yapılan toplu sözleşmelere uyulmaması önemli ve kanamaya devam eden bir sorun olarak giderek büyüyecek özellikler de taşıyor.

Bu da Maltepe’deki grevin ve Ataşehir’deki iş bırakma eyleminin sadece bu iki belediye değil diğer pek çok belediyede çalışan taşerondan geçen işçileri yakından ilgilendiriyor. Ki, eğer Maltepe işçilerinin grevi başarıya ulaşırsa, diğer belediyelerde de işçilerin talepleri etrafında birleşip harekete geçmelerinin yolu açılmış olacak görünüyor.

Grev sürecinde olanlar dikkate alındığında;

  1. Maltepe belediyesinde işçiler ve sendikaları, grev kararını bu greve katılacak bütün işçiler tartışarak almışlardır. Maltepe’de grev sırasında belediye yönetiminin teklifini de bütün işçiler aralarında tartışmış, bu tartışma sonucu teklif işçilerin oyuna sunulmuştur. Belediyenin teklifi işçilerin oyuyla reddedilmiştir.
  2. Belediye işçileri bu mücadele sırasında, söz konusu olan işçilerin talepleri olduğunda belediye yöneticilerinin sosyal demokrat ya da sağcı bir partinin üyeleri (adayları) olmalarının önemli olmadığını görmüşlerdir. Nitekim hem Ataşehir hem de Maltepe belediye başkanları ile CHP’nin yerel sözcüleri, seçim kampanası sırasında işçilere hizmet, işçiden, emekten yana oldukları üzerine mangalda kül bırakmamış, hatta taşerondan geçen işçilerin sendikalarıyla TİS imzalamışlardır. Ama seçimden sonra yaptıkları ilk icraat, işçilere verdikleri sözlerden vazgeçmek ve TİS’lerin altına attıkları imzaları inkar etmek olmuştur. Kısacası işçiler böylece sözde işçiden yana olan bunu her vesileyle propaganda eden CHP’nin işçi talepleri söz konusu oluğunda işçilerin karşısına geçtiğini görmüşlerdir.
  3. Hiç kuşkusuz ki, grev uzarsa; çöplerden pislikten rahatsız olan halkı, işçilere karşı kışkırtarak, işçileri baskı altına almak, halkla karşı karşıya getirmenin, grev kırıcılığının çeşitli yol ve yöntemlerini de devreye sokmaktan çekinmeyeceklerdir. Bunun ilk örnekleri de ortaya çıkmaya başlamış, kendilerine “temizlik gönüllüsü” diyen kişiler, belediye araçlarıyla çöpleri toplatmaya başlamıştır.
  4. Burada da grevlerin sürdürülebilmesi için sadece işyerlerinde gerekli birliği sağlamanın ötesinde halkın da aydınlatılması önemli bir görev olarak ortaya çıkmaktadır. İşçilerin neden greve gitmek zorunda kaldıkları, grevin belediye yönetimlerinin emek düşmanı tutumu nedeniyle ortaya çıktığı… halka anlatılmalıdır. Burada işçilerin oturdukları semtlerde halka gerçekleri anlatmak için organize olmasının yanında yerelde emekten yana parti ve çevrelerle, sınıf partisinin yerel örgütlerine önemli sorumluluklar düşmektedir.

Ataşehir ve Maltepe belediye işçileri, grev ve iş bırakma eylemleri içinde sınıf çıkarlarını, gerçek dostlarını ve düşmanlarını öğreniyorlar, mücadele sürdükçe de öğrenmeye devam edeceklerEn önemli kazanımları da bu olacak!

Kaynak: EVRENSEL

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…