Ağaoğlu-Net Holding işbirliğiyle Milas Boğaziçi Bargilya Sulak Alanı’yla Güllük Dalyanı arasındaki ekolojik koridora yapılmak istenen “Turizm Kenti” projesinin ÇED olumlu kararını mahkeme iptal etti.

Ağaoğlu-Net Holding işbirliği ile Muğla Milas Boğaziçi Bargilya Sulak Alanı’yla Güllük Dalyanı arasındaki ekolojik koridora yapılmak istenen “Turizm Kenti” projesinin ÇED olumlu” kararı mahkeme tarafından iptal edildi.

Muğla 2. İdare Mahkemesi Muğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği tarafından projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca verilen ÇED olumlu kararına karşı açılan davada ÇED olumlu kararını iptal etti.

ÇED RAPORU ESKİ VERİLERE DAYANIYORDU

Milas Dörttepe Köyü mevkiinde yapılması planlanan Turizm Kenti Projesine verilen ÇED olumlu kararına karşı açılan davada, imar planlarının güncel olmadığı, ÇED Raporunun güncel bilimsel verilere dayanmadığı, kurum görüşlerinin ve maliyet hesaplarının 2012- 2013 yılına ait verilere dayandığı, Milas Tuzla Bölgesi sulak alanının turizm bölgesi gibi ifade edilerek bir kent planlamasının yapıldığı, Sulak alanlarda yapılacak her türlü iş ve proje için Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ‘nün görüşünün alınması gerektiği gibi gerekçeler ileri sürülmüştü.

“ANTİK KENTE ÖNEMLİ ZARARLAR VERİLECEKTİ”

Davada, ÇED Raporunda kullanılacak alanın önemli bir kısmının Hassas Koruma Bölgesi içinde kaldığı dile getirilirken, bölgede 1. 3. Derece Arkeolojik Sit alanı bulunduğu, Bargilya arkeolojik sit alanında son çalışmanın 30 yıl önce yapıldığı, bu sit alanlarının arasındaki bölgede yapılacak araştırmalarla yeni tarihi-arkeolojik bulgulara rastlamanın mümkün olduğu da ifade edilmişti. Dava dilekçesinde 1. ve 3. Derece sit alanı bölgelerinin yapılaşmanın baskısı altında kalacağı da ileri sürülüyordu.

BİLİRKİŞİ RAPORU TEHDİTLERİ ORTAYA SERDİ

Mahkeme sürecinde yapılan bilirkişi keşfi sonrası hazırlanan raporda projenin tarımsal üretim ve tarım arazileri açısından uygun olmadığı, yeraltı suyu, içme suyu, tarım alanlarında kullanılan su miktarının azalacağı belirtildi. Projenin arkeoloji disiplini açısından değerlendirilmesinde Bargylia antik kentinin, birçok antik yazarlar tarafından zikredilmiş önemli bir Karia kenti olduğu aktarılarak, “Proje Alanı içerisindeki farklı iki sit alanının aynı nekropol yayılım alanı içerisinde olduğu, ayrıca bu nekropolün proje alanının güneydoğusunda yer alan Bargylia kentinin nekropolü olduğu, dolayısıyla her ne kadar Proje Alanı içerisinde yer almamakla birlikte Bargylia yerleşim alanı ile nekropolün birlikte değerlendirilmesi gerektiği”, gibi gerekçelerle ÇED olumlu raporunun, arkeolojik açıdan uygun olmadığı kanaatine varıldı.

Bazı disiplinlerde ÇED raporunun iptali için bir gerekçe bulunmamasının bildirilmesinin ardından yapılan ek bilirkişi incelemesi ve raporunda da birçok açıdan ÇED raporunun yetersiz bulunması üzerine mahkeme heyeti, mahkeme başkanının karşı oyuna rağmen oy çokluğu ile ÇED olumlu kararını iptal etti. Mahkeme başkanı karşı oy gerekçesini bazı bilirkişilerin uzmanlık alanları dışına çıkmasına dayandırdı.

“ZOR GÜNLERDE GÜZEL HABER”

Mahkeme kararı ile ilgili Muğla Çevre Platformu tarafından yapılan açıklamada projenin Bargilya Sulak Alanı’yla Güllük Dalyanı arasındaki ekolojik koridorda, iki sulak alan için de geri dönüşsüz tahribat anlamına geleceği belirtilerek, “Ülkemizdeki tüm öbür sulak alanlar gibi Milas Boğaziçi Bargilya Sulak Alanı’nın da başı dertten, tehditten kurtulmuyor. ‘90’lı yılların başından beri artarak devam eden bir rant hırsı, ‘flamingo manzaralı’ tesis pazarlaması tarzı yaklaşımlar devam ederken, bu iptal kararı bir kez daha vurguluyor ki burası da yapılaşmadan uzak, tüm değerleriyle birlikte, kararlılık ve hassasiyetle, bütüncül olarak korunması gereken doğal ve kültürel miras alanlarından birisi. İçinden geçtiğimiz derin keder ve öfke dolu günlerde güzel bir haber verebildiğimiz için mutluyuz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Evrensel

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…