Bakırköy’deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin imara açılmasına ilişkin plan, yargıya takıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin de yer aldığı yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana yönelik yaptığı imar planına yargıdan ‘ret’ geldi. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, iki yıl önce onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin yürütmesini durdurdu. İmar planı değişikliğinde kamu yararı bulmayan İdare Mahkemesi’nin kararında, şehircilik ilkelerine dikkat çekildi.

Sağlık tesisinin yaratacağı trafik sorunun, planda yeteri kadar açıklanmadığına dikkat çekilen kararda, şöyle denildi: “Sağlık tesisinin yaratacağı trafik çekiminin planlarda gösterilen karayolu ulaşım sistemiyle karışılabileceği konusunda ciddi şüpheler oluştuğu, bu büyüklükteki bir tesis için erişim olanaklarının sadece karayolu sistemine dayandırılmasının uygun olmadığı, planlama teknikleri şehircilik ilkeleri ve genel olarak kentin arazi kullanımı için uygun olmadığı, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmadığı anlaşıldığından dava konusu planlarda kamu yararına şehircilik ilkelerine uyarlılık görülmemiştir.”

PLAN UYGUNSUZ BULUNDU

Kararı BirGün’e değerlendiren Bakırköy Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, şunları dile getirdi: Bakanlık bir plan tadilatı yaparak, alanı imara açmıştı. Biz de Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası olarak ortak bir mücadele yürütmüştük. Açtığımız davanın sonucunda da yürütmenin durdurulması kararı verildi. Mahkeme, planlama açısından, yoğunluğa, trafikten kamu yararına, yapılan planı uygunsuz buldu.”

YENİ PLAN HAZIRLANABİLİR

İdare mahkemesinin verdiği kararın ardından, yeni bir imar planı hazırlanabileceğinin altını çizen Fazlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu alan yaklaşın 1 milyon metrekarelik bir alan. Bizim beklentimiz, kentin önemli nefes alma noktası olan ve cumhuriyetle yaşıt hastanedeki eksiklerinin giderilmesi, teknik ve fiziki olarak yenilerek, kamusal sağlık hizmetinin devamıdır. Birçok kez ilgili Bakanlığın müsteşarlığına ilettik. Önümüzdeki süreçte yeni plan yapılabilir. Kentin değerleri için elimizden geleni yapacağız.”

‘BÖLGENİN İHTİYACI YOK’

Mustafa Fazlıoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Geçmiş örneklere baktığımızda planlara ufak dokunuşlarla yeni planmış gibi sunulduğunu görüyoruz. Umarım burada böyle bir şey olmaz. Hem Bakırköy halkının hem de bölgenin böyle bir şeye ihtiyacı yok çünkü.”

‘MÜCADELEYE DEVAM’

Bakırköy Kent Savunması ise “Kent Savunması, yaşadığımız çevre ve kente sahip çıkma mücadelesini sürdürecektir” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Birgün – Uğur Şahin

İlginizi çekebilir