Bakanlık’tan ‘risk altındaki binaları dönüştürmedik’ itirafı: Dönüşüm yüzde 15’te kaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, afet riski altındaki 500 bin haneden sadece yüzde 15’inin dönüşümünün tamamlanabildiğini açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Depreme hazır bir Türkiye için kentsel dönüşüm seferberliği çerçevesinde, sağlıksız ve dayanıksız durumda bulunan 500 bin hanenin dönüşümü” hedefini tutturamadı.

Bakanlığın, 2018 Faaliyet Raporu’na göre, riskli yapıların sadece yüzde 15’inde dönüşüm gerçekleşti. Raporda hedefin gerçekleşmeme sebebi, şöyle açıklandı: “Dönüşüm projeleri özel hesabında yeterli düzeyde ödeneğin bulunmaması ve Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemine geçilmesi ile birlikte dönüşüm alanlarının belirlenmesinin il bazında yapılacak dönüşüm strateji planları kapsamında değerlendirilmesi yönünde alınan karar nedeniyle belirlenen hedef 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.”

YIKIM İŞLEMİ UZUYOR

Dönüşüm kapsamında yıkılması planlanan riskli alan ve yapılarla ilgili olarak da “2018 yılında riskli alanlarda bulunan 556 bin 640 birim ve riskli yapılarda bulunan 595 bin 873 birim olmak üzere toplam bir milyon 152 bin 513 birimden 513 bin 695’inde yıkım işlemi tamamlanmıştır” denildi. Yıkım işlemlerinin hak sahiplerince alınan karar ve kamulaştırma davaları sonucu belirlenen bedellerin karşılanması gibi anlaşma veya hukuki süreçler sebebiyle uzadığı kaydedildi.

PROJELERE BAŞLANAMADI

Raporda dikkat çeken bir başka husus ise yapı ve yapılaşmaya dair yürütülen projeler oldu. Bu kapsamda 12 hedefin hiç birisi gerçekleşemedi. Gerçekleşmeme nedeni “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin yapılması planlanan projeleri de kapsadığından gerçekleştirilmesi öngörülen projelere” başlanamaması olarak açıklandı.

Yapı malzemelerine ilişkin illerde güçlendirilen laboratuvar sayısı da “0” olarak bildirildi. Güçlendirilecek laboratuvara ilişkin “laboratuvar malzemeleri ve cihaz alım ihalesinin tasarruf tedbirleri nedeniyle” iptal edildiği kaydedildi.

HEDEF TUTMADI

Hedeflerini tutturamayan Bakanlık raporun sonuç bölümünde, “Afet riski altındaki alanların ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevre koşullarına uygun dönüşümü sağlanacak, afetlerdeki hasar ve kayıp riski asgari seviyeye indirilecektir. Bu plan çerçevesinde, yılda en az 300 bin konut, 2023’e kadar 1 milyon 500 bin, gelecek 20 yıl içinde ise tamamı, yani 6 milyon 700 bin konut dönüştürülecektir” vaadinde bulundu.

Kaynak: Birgün-Burcu Cansu

İlginizi çekebilir