AYM, Hrant Dink davasında başvuruyu reddetti

Anayasa Mahkemesi, Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali bulunduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu yargılama henüz devam ettiği gerekçesiyle reddetti.

Anayasa Mahkemesi, Hrant Dink cinayetinde sorumluluğu bulunan kamu görevlileri ve diğer bazı sanıklar hakkında verilen “ek yargılamaya gerek olmadığı” kararının iptali istemi ile yapılan başvuruyu reddetti.

İstanbul Vali Yardımcısı Ergün Güngör, ‘Ergenekon Davası’nda yargılanan Veli Küçük, Kemal Kerinçsiz gibi isimlerin de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında görevlerini ihmal ettikleri ya da katil zanlıları ile bağlantılı oldukları gerekçeleriyle yapılan yeniden yargılama istekleri hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Bunun üzerine Dink ailesinin avukatları takipsizlik kararına karşı itirazda bulunmuş ancak bu itirazlar da reddedilmişti. Son olarak dava Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Anayasa Mahkemesi, başvuru hakkında 18 Temmuz’da  verdiği kararda başvuruyu kabul edilemez buldu.

Mahkeme başvuruda ifade edilenleri şu sözlerle özetledi:

“Başvurucular, yakınlarının kasten öldürülmesi olayına karıştığını ya da koruma önlemleri almayarak ölümünde kusuru bulunduğunu iddia ettikleri 24 şüpheli hakkında eksik incelemeyle ve hatalı değerlendirmeyle ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğini, kovuşturmasızlık kararı verilmesinin AİHM’in ihlal kararının gereklerine de uygun olmadığını, bir kısım şüpheli hakkında verilen kovuşturmasızlık kararına gerekçe gösterilen dava zaman aşımının yanlış hesapladığını, bir kısım şüphelinin yakınlarının kasten öldürülmesi olayıyla bağlantılarının ortaya çıkma ihtimalinin olduğunu, bir kısım kamu görevlisi olan şüphelinin ise yakınlarının yaşamına yönelik tehditten haberdar oldukları hâlde gerekli önlemleri almamaları nedeniyle olayda sorumlulukları bulunduğunu, bu nedenlerle bu şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesinin soruşturmayı etkisizleştirdiğini belirterek adil yargılanma ve etkili başvuru haklarıyla eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini ileri sürmektedir.”

YÜKSEK MAHKEME: YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Mahkeme sonuç bölümünde ise kararına gerekçe olarak Dink Cinayeti ile ilgili yargı sürecinin devam etmesini gösterdi.

“Anayasa Mahkemesinin başvurucuların iddiaları hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapabilmesi için somut olayın iç içe geçmiş yönlerini ilgilendiren ve devam etmekte olan ceza yargılamasının neticelenmesi, olay hakkında yürütülen adli sürecin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Böylelikle Anayasa Mahkemesi, somut olayın tüm yönlerine ilişkin olarak olayı ilk elden inceleyen soruşturma ve yargılama makamlarının elde ettiği bulguları ve ulaştığı sonuçları bir bütün olarak dikkate alabilecektir. Bu durum, temel hak ihlallerini gidermede Anayasa Mahkemesinin sahip olduğu ikincil nitelikteki rolün de bir gereğini oluşturmaktadır.”

“Sonuç olarak, öncelikle Anayasa Mahkemesince yapılan tespitlerin kişilerin masumiyetine veya suçluluğuna ilişkin bir yorum yapıldığı şeklinde değerlendirilmemesi gerekliliği ifade edilmelidir. Bu bağlamda, başvurucuların iddialarının ve olayla ilgili soruşturmanın etkili yürütülüp yürütülmediğinin, ölüm olayının sebep ve koşulları yani
gerçekleşme şartları adli makamlarca netleştirilmeden Anayasa Mahkemesince bir bütün olarak değerlendirilmesinin bu aşamada mümkün olmadığı, bu hususların olay hakkında görülmekte olan yargılama sürecinde elde edilen veriler bir bütün olarak incelenmek suretiyle değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”

Bu kararın ardından Dink Ailesi avukatlarının AİHM’ne başvurması bekleniyor.

Kaynak: ARTI GERÇEK   (AGOS)

İlginizi çekebilir