Aydın Tabip Odası Yönetimi, yaklaşık 1 aydır merkez Kızılcaköy Mahallesi’nde devam eden ‘JES’e Hayır’ etkinliğine katılarak Kızılcaköylülere destek verdi.

Burada basın açıklaması yapan Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü, Aydın’da JES’lerin yönetmeliğe uygun işletilmemesi nedeniyle hava kalitesi ve toprak veriminin düştüğünü hastalıkların da arttığını ileri sürdü.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aydın’da toprakların gerçek sahipleri olan halka sorulmadan ve hatta halka rağmen JES’lerin yayılışı sürmektedir. Ne yazık ki yetkililer bu süreçte başta bilgilendirme ve denetim olmak üzere üzerlerine düşen birçok görevi hakkıyla yerine getirmemektedir. Aydın JES’lere bağlı olarak, her gün çürük yumurta kokulu bir hava solumaktadır. Gürültü kirliliği artmıştır. Atıkların yönetiminde ciddi sorunlar bulunmaktadır. Topraklarımıza ve sularımıza karışan ağır metaller sağlığımız açısından çok ciddi bir sorundur. Tarım ve hayvancılık üzerine etkileri de her geçen gün artan şekilde ortaya çıkmaktadır” dedi.

Türkiye’de yapılan çalışmaların eksik, veri paylaşımının sınırlı ve sorunlu olduğunu ileri süren Karagözlü, “Oysa, dünya literatürüne baktığımızda; bu bölgelerde kalp hastalıkları ile acil hastane başvuruların özellikle yaşlı nüfusta arttığı; maruziyet dozu artıkça başvurunun da arttığı saptanmıştır. Yine bir izleme çalışmasında; tüm kanserlerde 1,21, pankreas kanserinde 1,93 meme kanserinde 1.48, prostatta 1.5 karaciğer 1,48 lenf ve kan kanserlerinde 1,54 non-hodgkinde 2,08 ve deri kanserlerinde 1,62 kat artış saptanmıştır. Kişilerin o bölgelerde yaşama süreleri ile jeotermal aktivitenin derecesi ile bu kanserlerin sıklığı ilişkili bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

Anayasamızda; “Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu”nun belirtildiğini kaydeden Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, “Bu huzurlu hayatın sağlanması da devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. Kızılcaköy halkının talebi açıktır; ‘Huzurlu bir hayat’ istemektedir. Huzurlu bir hayatın ilk koşulu ise sağlıklı bir hayattır. Aydın Tabip Odası olarak, Kızılcaköylülerin bu haklı arayışını çok önemsiyor ve saygıyla destekliyoruz” diyerek köylülerin haklı talebini desteklediklerini söyledi.

Kaynak: Aydın24haber

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…