Avrupa’da Genç İşsizliği Yükselen İki Ülkeden Biri Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz hafta (15 Ocak 2019) Ekim 2018’e ait Türkiye genelinde işsizlik verisini yüzde 11,6 olarak açıkladı. Bu rakam Türkiye nüfusu içerisinde 3 milyon 788 bin kişiye denk geliyor ve Ekim 2017’ye göre yüzde 1,3 artmış durumda. Yani bir başka değişle işsiz kişi sayısı Ekim 2017’ye göre 501 bin kişi arttı.

Grafik: Hikmet Adal

Grafiklerin altında bulunan yıllara tıklayıp istediğiniz yılın grafikte gösterimini kapatabilirsiniz.

Yıllık işsizlik ortalamalarına baktığımızda 2012’den beri işsizlik oranında gözle görülür bir atış var. 2012’de 8,4 olan işsizlik oranı 2013’te 9,0, 2014’te 9,9 2015’te 10,3, 2016 ve 2017’de 10,9, 2018’in ilk 10 ayında 10,7 olarak gerçekleşti.

Üçüncü ve dördüncü çeyrekte kendisini daha vazla hissttiren kriz ortamını düşünürsek 2018’in son iki ayını kapsayan rakamlar açıklandığında işsizliğin 2017 rakamlarını geçeceği aşikar.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik

TÜİK verilerine göre Türkiye’de genç nüfustaki işsizlikte de artış gözlemleniyor. 15 – 24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı geçen senenin aynı dönemine oranla 3 puanlık artışla yüzde 22,3 olarak ölçülmüş. 2017’nin aynı ayında bu oran 19,3’tü. Yani bir başka değişle 1 milyon 167 bin genç, işsiz.

Grafik: Hikmet Adal

15 – 24 yaş arasını kapsayan genç nüfus işsizliğinin yıllık ortalamasına baktığımızda 2012’de 15,8 olan yıllık ortalama 2013’te 17,1’e 2014’te 17,9’a 2015’te 18,6 2016’da 19,7’ye 2017’de ise 20,7 yükseldiğini görüyoruz. 2018’in ilk 10 ayında ise genç işsizlik oranı yüzde 19,7 olarak ölçülmüş.

Avrupa’da genç işsizliği yükselen sadece iki ülke var

2008’de yaşanan küresel ekonomik krizin ardından hala tam olarak toparlanamayan Yunanistan ve İspanya Avrupa’da en fazla genç işsize sahip ülkeler. Borçlarının ‘gayri safi yurt içi hasılaya’ (GSYH) oranı yüzde 130’a ulaşan ve AB’nin en borçlu ülkesi İtalya genç işsizlikte Avrupa üçüncüsü. İtalya’yı Kıbrıs ve Portekiz izliyor. 

Türkiye bu ülkelerin ardından altıncı sırada. Fakat Avrupa geneline bakıldığında genç işsizliği en yüksek olan ilk beş ülke dahil tüm ülkelerde genç işsizlerin oranında her yıl düşüş gözlemlenirken Türkiye ve İzlanda Avrupa genelinde genç işsiz sayısı artıran istisnai ülkeler arasında.

Genç işsizlikte cinsiyet eşitliği

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 15 – 29 yaş arasında ‘istihdam edilmeyen ama eğitim ve öğretim de almayan gençler (NEET)’ başlığı altında derlediği verilerde cinsiyet eşitliği de ölçüyor. OECD istatistiklerine göre NEET gençlerde Türkiye üye ülkeler arasında 27,2 puanla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’nin önünde ise 37,2 puanla Güney Afrika yer alıyor.

Fotoğrafı büyütmek için tıklayın

Türkiye NEET gençlerde cinsiyet eşitsizliğinde de başı çekiyor. Yüzde 21,2 NEET genç oranına sahip Meksika’da yüzde 34,2 NEET genç kadın varken 7,9 NEET genç erkek var ve cinsiyet eşitsizliğinde en tepede duruyorlar.

Meksika’nın ardından gelen Türkiye’de ise yüzde 39,9 oranında NEET genç kadın varken sadece yüzde 15,1 NEET genç erkek bulunuyor.

Eğitim durumuna göre işgücü

Doğruluk Payı‘nın TÜİK tarafından yayınlanan istatistiklerden derlediği eğitim durumuna göre işgücü verilerine göre, 2017’de işgücüne katılma oranı en yüksek kesim yüzde 80,2 ile yükseköğretim mezunları oldu. İşgücüne en az katılım ise yüzde 18,8 ile okur-yazar olmayan kesimde görüldü. Eğitim durumuna göre en yüksek işsizlik ise yüzde 13,3 ile lise mezunlarında yaşandı.

En düşük işsizlik oranı ise yüzde 5,6 ile, işgücüne katılım oranı en düşük kesim olan okur-yazar olmayan grupta görüldü. Bu oranın düşük olmasında, okur-yazar olmayan kesimin çoğunlukla aktif olarak iş aramıyor olması, dolayısı ile hesaplamalarda “işsiz” sayılmaması ve işgücüne dahil olmaması büyük rol oynuyor.

*Kaynak: dogrulukpayi.com

Fotoğrafı büyütmek için tıklayın

En yüksek işsizlik sanat, bilgisayar ve gazetecilik alanlarında

Yüksekokul ve fakülte mezunlarının mezun oldukları alana göre işsizlik oranlarını incelendiğinde ise en çok işsizliğin galazecilik, bilgisayar ve sanat alanlarında golduğu görülüyor. 2009 yılında yüzde 20,3 olan gazetecilik alanındaki işsiz sayısı 2014’te yüzde 29,2 ye yükselmesine rağmen bu tarihten 2017’ye kadar düşüş göstererek 19,1’e kadar gerilemiş.

Sanat alanında ise 2009’da yüzde 22 olan işsizlik oranı 2016’da yüzde 16,3’e kadar düşmesine rağmen 2017’ye kadar tekrar artarak 20,4 olarak ölçülmüş.

Bir dönem işsizliğin en az görüldüğü sağlık ve hukuk alanlarında da durum pek parlak değil. 2009’dan günümüzde kademeli bir yükseliş söz konusu.2009’da 2,9 oranında olan sağlık alanındaki işsizlik 2014’te 3,1’e 2017’de de 9,6 çıkmış.

Hukuk alanında ise 2009’da 3,5 olan işsizlik oranı 2014’te 7,3’e 2017’de ise 11,6 kadar yükselmiş.

En düşük işsizlik oranının görüldüğü alan ise müsendislik ve mühendislik işleri alanı. Bu alandaki işsizlik oranı ise yüzde 9.

*Kaynak: dogrulukpayi.com

Fotoğrafı büyütmek için tıklayın

Kaynak: Bianet-Hikmet Adal

 

İlginizi çekebilir