Avcılar’da “halkçı-demokratik bir yerel yönetim” için…

Avcılar Halkçı Yerel Yönetim İnisiyatifi, Avcılar’da yaşayan herkesi yerel yönetimlere dair sözünü söylemeye ve öneriler yapmaya çağırıyor

İstanbul’un Avcılar ilçesinde yerel seçimler sürecinde halkçı-demokratik bir yerel yönetim anlayışını öne çıkarmak üzere bir yurttaş girişimi başlatıldı.

Halkevleri, EMEP, TİP, Eğitim Sen, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri’nin yerel örgütleri ve yerel kültür merkezlerinin desteklediği Avcılar Halkçı Yerel Yönetim İnisiyatifi, Avcılar’da yaşayan herkesi yerel yönetimlere dair sözünü söylemeye ve öneriler yapmaya çağırıyor.

İnisiyatif adına yayımlanan açıklamada seçime giren hiçbir aday ve partinin elle tutulur bir program ortaya koymadığı belirtilerek şöyle denildi:

“Avcılar’ın sorunlarının çözümü ve yönetimi kulağa hoş gelecek vaatlerle değil ciddi bir programla başarılabilir. Halkın temel sorunlarına kısa, orta, uzun vadede nasıl çözümler önerildiği, çözümlerin kimlerle hayata geçirileceği, seçim alındıktan sonra unutulmayacağının güvencesinin ne olduğu gibi birçok soruyu ve şüpheyi de ortadan kaldıracak bir program ortaya koymaya çalışıyoruz.”

“Tüketici kooperatifleri ve ucuzluk marketleri kurulmalıdır”

Açıklamada “Halkçı-Demokratik Yerel Yönetim” olarak adlandırılan programın temel başlıkları şu şekilde sıralandı:

 • Ekonomik krizin etkisiyle de aldığımız gıdalar daha da sağlıksız ve pahalı hale gelmektedir; halkın sağlıklı ve ucuz gıdaya erişimi için üreticiden tüketiciye kooperatifler ve ucuzluk marketleri kurulmalıdır.
 • Belediyelerin bütçesinin çok ciddi bir bölümü müteahhitlere gitmektedir; üretici bir belediyeciliğe geçilmelidir.

Depreme karşı kamu eliyle kentsel yenilenme

 • Avcıların deprem riski altında olduğunu biliyoruz; yenilenme kamu eliyle, kooperatif organizasyonları ile kısacası kimsenin hak kaybına uğramayacağı başkaca yöntemlerle kentsel yenilenme gerçekleştirilmelidir.
 • Deprem toplanma alanlarının büyük çoğunluğu işgal edilmiştir. Bu alanlar derhal boşaltılmalı ve amaca uygun olarak düzenlenmelidir.
 • Taşeronlaştırma sistemiyle işçiler çeşitli taşeron şirketlerinin sömürüsüne terk edilmiştir; bu sisteme son verilip işçilerin insanca koşullarda çalışması sağlanırken, şirketlere giden kar belediyeye kaynak haline getirilmelidir.

Yaşanılabilir bir kent

 • Avcılar farklı kimliklerin de yaşadığı büyük bir ilçedir; bu renkli doku göz önünde bulundurularak eşitlikçi kültürel politikalar geliştirip etnik, dinsel ve cinsiyet temelli ayrımcılığa izin verilmeyip, herkesin barış içinde bir arada yaşamasını güvenceye alınmalıdır.
 • Avcılar’ın betonlaşmasına karşı, halkın yeniden doğayla, denizle buluşabileceği planlamalar yapılarak, sokak hayvanlarının kent yaşamının insanlarla birlikte bir parçası olduğu bilinciyle düzenlemeler yapılmalıdır.

Kadınlar için…

 • Avcılar’ın spor, sanat, kültür, imar vb. her türlü planlamasında kadınlar, engelliler, yaşlılar, çocuklar ve gençler için özel planlamalar yapılmalıdır.
 • Kadınların bakmakla sorumlu tutulduğu çocuk, hasta, yaşlı bakımının ve ev işlerinin toplumsallaştırılması için kreş, bakım evleri, yemekhaneler, erkek şiddeti karşısında kadınların güvenle hayata katılabileceği sığınma evleri, kadınların ve çocukların önleyici sağlık hizmetlerine erişmesini kolaylaştırmak için yaygın önleyici sağlık hizmeti veren birimler açılmalıdır.

Söz, yetki, karar, iktidar halka

 • Halkı yönetimlerden dışlayan, kararlarda söz sahibi olmayı, katılımı engelleyen neoliberal sistem iflas etmiştir. Sokaklardan başlayarak, mahalle ve kent düzeyine ulaşan meclisler kurularak, halkın her türlü kararda söz ve yetki sahibi olması sağlanmalıdır.
 • Belediyelerin bütçeleri ve tüm icraatları şeffaf olmalı, düzenli periyotlarla halka açıklanmalı ve hesap vermeye açık olmalıdır.
 • Kadınların yerel yönetimlerde etkin olmasını, eşit temsil esas alınmalı, kadın meclisleri kurularak kadınların sorunlarının çözümünde istikrarlı çalışmalar yürütülmelidir.
 • Engellilerin gerek yerel yönetimlerde temsili gerekse de ayrıca engelli hakları meclisi olarak örgütlenmesini sağlamalıdır.
 • Muhtarları iktidarın mahalledeki sesi değil halkın taleplerini, halkla birlikte her yerde savunmalı ve yerel yönetim politikalarında söz sahibi olmalıdır.

Bu taleplerin henüz bir ilk adım olarak dile getirildiğini belirten Avcılar Halkçı Yerel Yönetim İnisiyatifi bir yandan açık toplantılar ve paneller düzenleyerek, etkinliklerini sosyal medya kanalları ve sokak stantları ile duyurarak mümkün olduğunca geniş bir kitleye ulaşmaya ve alternatif bir yerel yönetim anlayışını adım adım ilerletmeye çalışıyor.

Kaynak: Sendika.Org

İlginizi çekebilir