Bu yılın ilk 6 ayında Almanya’da ilk kez yenilenebilir enerjiyle kömürden çok elektrik üretildi. Kömürden çıkış politikasındaki belirsizlik ise sürüyor.

Almanya’da 2018’in ilk altı ayında, Almanya’da yenilenebilir enerji kömüre (linyit ve taş kömürü birlikte) nazaran ilk defa daha fazla elektrik üretti.

Duyuru, Salı günü Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği (BDEW) tarafından ilk veriler dikkate alınarak yapıldı.

European Climate Foundation‘a göre (Avrupa İklim Vakfı) beş yıl önce Almanya’daki kömürden elektrik üretiminin rüzgâr, güneş ve biyokütlenin toplamının iki katı olduğu düşünüldüğünde, yenilenebilir enerjinin gelişimindeki ivme daha iyi anlaşılıyor.

Almanya’nın 2018’in ilk altı ayındaki toplam elektrik üretimi (2017’nin ilk altı ayı ile karşılaştırmalı)

• Yenilenebilir enerjinin payı %10 arttı.
• Yenilenebilir enerjinin payı: %36,3 ya da 118 milyar kWh (%32,5 ya da 107 milyar kWh)
• Linyit ve taş kömürünün payı: %35,1 veya 114 milyar kWh (%38,5 ya da 127 milyar kWh)
• Linyitten elektrik üretimi %22,5’te kalırken (2017’de %22,9) kömürdeki düşüşün büyük kısmı ise taş kömürüne bağlı.

Emisyon oranları buna rağmen düşmüyor

Yenilenebilir enerjideki başarının aksine, Almanya’nın emisyonları düşmüyor. Bu ısıtma ve ulaşım sektörlerinden kaynaklandığı kadar linyite bağlı enerji üretiminden de kaynaklanıyor.

‘Kömürden Çıkış Paydaş Komisyonu’ oybirliği ile Almanya’nın iklim hedefleri doğrultusunda adil bir çıkış planı oluşturana kadar kömürden çıkış politikası hala belirsizliğini koruyor. Komisyonun bir sonraki toplantısı ise 13 Temmuz’da.

Elektrik üretimine dair veriler:

  • Bu sonuçlar üzerinde, rüzgâr ve güneş enerjisinin olumlu hava koşullarından etkilenmesi ve yılın ilk yarısı genel olarak daha az enerji tüketimi gerçekleşmesinin de etkisi var.
  • Alman hükümetinin, ilave güneş ve rüzgâr ihaleleri ile 2030 itibarıyla elektrik tüketiminde %65 yenilenebilir enerji payı hedefi bulunuyor.
  • Geçen hafta açıklanan yeni bir rapor, elektrik tüketiminde %65 yenilenebilir hedefine makul maliyetlerle ulaşmanın mümkün olduğunu ortaya koydu.
  • Haziran’da enerji endüstrisiyle çevreci kurumlar beklenmedik şekilde birlik olup yenilenebilir enerjinin gelişimi, emisyonların azaltılması ve Avrupa iklim hedefleri için hükümete birlikte çağrıda bulundu.
  • Almanya’da yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin maliyeti (LCOE) çarpıcı biçimde düştü. Güneş ihalesinde ortalama fiyat 4.33 €cent/kWh iken, rüzgârda ise 4.60 €cent/kWh. Kömürden elektrik üretiminde ise fiyatlar linyitte 4.59 €cent/kWh ile 7.98 €cent/kWh arasında, taş kömüründe 6.27 €cent/kWh ile 9.86 €cent/kWh arasında. (Fraunhofer ISE 2018, syf. 15)
  • 2017’de ise tarihte ilk defa bu sefer Avrupa Birliği’nde yenilenebilir enerji (hidroelektrik dışında) ilk defa kömürden daha fazla elektrik üretmişti. (Sandbag/Agora Energiewende ortak raporu).

*Kaynak: European Climate Foundation

Kaynak: Bianet

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…