Alamos Gold Şirketi tarafından yürütülen karalama kampanyasına karşı ortak çağrı!

Alamos Gold Şirketi tarafından yürütülen karalama kampanyasına karşı Çanakkale’deki siyasi partiler, demokrasi güçleri, ekolojistler ve yaşam savunucuları ortak bir açıklamada bulundu. Açıklamada, ”Doğayı korumak anayasal görev ve sorumluluktur” denildi.

Alamos Gold Şirketi tarafından yürütülen karalama kampanyasına karşı ortak çağrı!

SiyasiHaber

Kanadalı maden şirketi Alamos Gold’un altın madeni uğruna Kazdağları’nda gerçekleştirdiği ekolojik katliamı sürmekte. Yaşanan doğa katliamına karşı ise direnen büyük bir kitle var.

Edinilen bilgilere göre, Kirazlı Köyü Muhtarı Erkan Can ve bir grup köylü, aynı gün Çanakkale Belediyesi önünde, Kirazlı Altın Madeni civarındaki köylüler adına bir basın açıklaması yaptı, bu açıklama esnasında belediyeyi madene karşı direnenlere daha fazla destek vermemeye çağıran bir dilekçeyi de Çanakkale Belediyesi’ne iletti. Açıklamaya Sarıbeyli Muhtarı Şahin Arslan ve Serçeler Muhtarı Ali Uzun da destek verdiği iddia edildi. Belediye önüne getirilen kişilerin maden firması tarafından örgütlendiği ve finanse edildiği, belediyeye sunulan dilekçenin de Doğu Biga Madencilik A.Ş. tarafından yazıldığı öne sürüldü.

Alamos Gold Şirketi tarafından yürütülen karalama kampanyasına karşı Çanakkale’deki siyasi partiler, demokrasi güçleri, ekolojistler ve yaşam savunucuları ortak bir açıklamada bulundu. Açıklamada, ”Madencilerin yazdığı belli olan dilekçe ile kriminalize edilmeye çalışılan çadır nöbeti direnişçilerinin her biri kendi alanlarında uzman, nitelikli, ülkesini ve Kazdağları’nı seven, sağlıklı bir yaşamdan yana olan insanlardır. Mücadelelerinde barışçıl ve demokratik yöntemleri benimseyen ve çevresine hiçbir rahatsızlık vermeyen, doğaya ve çevresindeki kültürel değerlere saygılı bireylerdir. Çadırlı nöbet alanına yapılacak en küçük bir taciz ya da provokasyonun sorumluları, başta Alamosgold Inc ve taşeronu Doğu Biga Madencilik A.Ş. olmak üzere, Kirazlı, Serçeler ve Sarıbeyli muhtarları olacaktır. Bu durumunu kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz.” denildi.

Açıklamanın tam metni: 

25 Eylül 2019 tarihinde yerel gazetelerden öğrendiğimiz üzere; Kirazlı Köyü Muhtarı Erkan Can ve bir grup köylü, aynı gün Çanakkale Belediyesi önünde, Kirazlı Altın Madeni civarındaki köylüler adına bir basın açıklaması yapmış, bu açıklama esnasında belediyeyi madene karşı direnenlere daha fazla destek vermemeye çağıran bir dilekçeyi de Çanakkale Belediyesi’ne iletmişlerdir. Açıklamaya Sarıbeyli Muhtarı Şahin Arslan ve Serçeler Muhtarı Ali Uzun da destek vermiştir. Belediye önüne getirilen kişilerin maden firması tarafından örgütlendiği ve finanse edildiği, belediyeye sunulan dilekçenin de Doğu Biga Madencilik A.Ş. tarafından yazıldığı çok açıktır. Çünkü sunulan dilekçede dile getirilen «Kirazlı’nın Kazdağları’na 40 km. mesafede olduğu ve kesilen ağaç sayısının da 200 bin değil 13 bin olduğu» iddiaları tam da madencilerin ve ilgili kamu görevlilerinin iddiaları ile örtüşmekte ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Altın madenciliğine karşı mücadele ediyoruz

Bizler, yıllardır Çanakkale’de ve civarındaki yaşam alanlarında siyanürlü altın madenciliğine karşı mücadele ediyoruz. Bu mücadeleleri vermemiş olsaydık bugün Kazdağları’nda onlarca altın madeni projesinin çoktan başlamış olacağı gerçeği ile yüzyüze kalacaktık. 2000’li yılların başından bu yana yürüttüğümüz mücadeleler, Kazdağları ve çevresindeki altın madeni projelerinin önünün büyük oranda kesilmesini sağlamıştır. Kirazlı maden alanında 200 bin ağacın kesilmesinin ortaya çıkmasıyla bugüne kadar verilen haklı mücadele daha da yükselmiş ve tüm ülkenin odak noktası olmuştur.

26 Temmuz 2019 tarihinde Kirazlı’daki altın madenciliği faaliyetinin durdurulması, ağaç kesiminin sonlandırılması ve bölgedeki diğer altın madeni ruhsatlarının iptal edilmesi talebiyle Kirazlı Balaban mevkiinde “Su ve Vicdan Nöbeti” başlatılmış ve nöbet zamanla Türkiye’nin her yerinden destek bulmuştur.  Bir yandan bilirkişi raporlarındaki sahte imza hakkında suç duyuruları yapılmış, ÇED raporuna aykırı bir şekilde ağaç kesilmesinde görev ihmal ve sorumluluğu olanlar hakkında soruşturma başlatılması ve ÇED Raporu ve tüm izinlerin iptali için Çanakkale Valiliği’ne dilekçeler verilmiştir.

Nöbet onurlu bir şekilde sürdürülmektedir 

Kirazlı Balaban’da başlatılan ve zaman zaman çeşitli etkinliklerle sayıca da büyük destek bulan nöbet, onurlu bir şekilde sürdürülmekte, yeni yol ve yöntemlerle çeşitlenerek dönüşümlü olarak 60 günden fazla bir süredir devam etmektedir. Bu süre zarfında çadırlı nöbet alanında bulunanlar sayesinde madenci firma faaliyetlerini uluorta sürdürememiş ve ağaç kesimleri de yavaşlatılmıştır. Ağaç kesimlerinin devam ettiğinin görülmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılarak kesimin durdurulması için dilekçeler verilmiştir. İtirazlar bu dilekçelerle sınırlı kalmamış, Kirazlı Altın Madeni’nin işletme ruhsatının süresinin 13 Ekim’de dolacak olması nedeniyle ruhsatın yenilenmemesi için açılan standlarda bilgilendirmeler yapılmış, ıslak imzalı dilekçeler toplanmış ve toplanan dilekçeler PTT önünde yapılan basın açıklamasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Dilekçelerin CİMER üzerinden gönderilmesine ise devam edilmektedir.

Nöbet tutanlar yaşam savunucuları

Madencilerin yazdığı belli olan dilekçe ile kriminalize edilmeye çalışılan çadır nöbeti direnişçilerinin her biri kendi alanlarında uzman, nitelikli, ülkesini ve Kazdağları’nı seven, sağlıklı bir yaşamdan yana olan insanlardır. Mücadelelerinde barışçıl ve demokratik yöntemleri benimseyen ve çevresine hiçbir rahatsızlık vermeyen, doğaya ve çevresindeki kültürel değerlere saygılı bireylerdir. Çadırlı nöbet alanına yapılacak en küçük bir taciz ya da provokasyonun sorumluları, başta Alamosgold Inc ve taşeronu Doğu Biga Madencilik A.Ş. olmak üzere, Kirazlı, Serçeler ve Sarıbeyli muhtarları olacaktır. Bu durumunu kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz.

Köylüler madenden yana değiller

Su ve Vicdan Nöbeti destekçilerinin civar köylerle hiçbir sorunu olmamıştır. Civar köylüler birçok defa nöbet alanına gelmiş ve nöbeti desteklediklerini ifade etmişlerdir. Köylüler alana gelmeye devam etmektedir. Dilekçede iddia edildiğinin aksine civar köylülerle hiçbir sıkıntı yaşanmamıştır. Nitekim aynı köylere aşure dağıtmaya ve sohbet etmeye gidildiğinde, köylülerin madenden yana olmadıkları görülmüştür. Maden civarındaki köylüler suyunun, toprağının ve tarım ürünlerinin zehirlenmesine, ormanlarının yok edilmesine karşıdır. Köylülerin de söylediği gibi su olmadan, toprak olmadan, orman olmadan yaşam olmaz.

Köylülere tarımsal ve sosyal destekler sunulmalı 

Çeşitli sosyal rüşvetler ve vaatlerle, iş verme sözleri ve baskı ile bir kısım köylünün madencilerin yanında yer alması, tüm köylüler için geçerli değildir. Köylüleri madencilerin yaptıkları yollara, su hatlarına, verdikleri  öğrenci burslarına, çöp bidonlarına mahkum eden kamu politikası sorgulanmalıdır.  Devlet ve yerel yönetimler, madencilerin sosyal rüşvetlerine ihtiyaç duymayacak şekilde, köylülere tarımsal ve sosyal destekler sunmalıdır.

Belediye su kaynaklarını korumakta haklıdır

Çanakkale Belediyesi, DSİ ile yaptığı protokol gereği Çanakkale’de yaşayan 182 bin insana temiz, sağlıklı içilebilir bir su sağlamakla yükümlüdür. Dolayısıyla Çanakkale Belediyesi’nin su kaynaklarını koruma konusundaki mücadelesi son derece haklı bir mücadeledir ve aksi düşünülemez.

Doğayı korumak anayasal görev ve sorumluluktur

Tüm dünyadaki ve ülkemizdeki örneklerden biliyoruz ki, siyanürlü altın madenciliği ile sular ve tarım alanları zehirlenmekte, orman ekosistemi yok olmaktadır. Bunun karşılığında ise madenci şirketler kârlarına kâr katmaktadır. Altın madenciliğinin hiçbir kamu yararı yoktur. 

Anayasa’nın 56’ıncı maddesi gereğince; “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” Bizler de Anayasanın bu maddesinden görev ve sorumluluk alarak, Kirazlı Balaban’da sürdürülen Su ve Vicdan Nöbeti’ni destekliyor, mücadelenin içinde yer alıyoruz.

Aşağıda imzası olan bizler;

Çanakkalemizin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı su toplama havzasında yapılmak istenen Kirazlı Altın Madeni Projesi’nin kapatılmasını, alanın rehabilite edilmesini ve bölgedeki tüm diğer altın madeni projelerinin ruhsatlarının iptal edilmesini istiyoruz.

Saygılarımızla.

CHP İL Başkanlığı
CHP İlçe Başkanlığı
İYİ PARTi
ÇOMÜ-Kadın Kolektifi
Özgür Genç Kadın
SGDF
Birleşik Kamu İş
Büro EmekçileriSendikası
Halkevleri
Çanakkale Rüzgarb İnsiyatifi
Çanakkale LGBTİ İnsiyatifi
Halkevci Kadınlar
Eğitim Sen
Disk Emekli Sen
Birleşik Haziran
İnsan Hakları Derneği
ÇOMÜ-Öğrenci Kolektifi
Çanakkale Kadın Dayanışması

Agonya Doğa Koruma Girişimi
Zirve Dağcılık
Çanakkale  Sivil İnsiyatif
Karadağ Dayanışması
Kadın Savunması
Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Derneği
Kazdağı Doğal  ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
Çasemder
Tarım Orman İş Sendikası
Çan Çevre Derneği
Yeşil Sol Parti
Pikamp
Kazdağları Kardeşliği
İnşaat Mühendisleri Odası
Tabip Odası
Her Yer Kazdağları
HDP
ÖDP
HDK
SES
Çağdaş Yaşamı Destekleme Der.
EMEP
Tüm Emekli Sen
Disk Genel İş

Kaynak: Siyasihaber

İlginizi çekebilir