1. Dünyada 900 milyon insan günde 1,90 doların altında gelire sahip. Milyarderler ise son beş yılda servetlerini yüzde 19 artırdı.

Dünya Bankası tarafından geçen yıl yayınlanan verilere göre, dünya genelinde 897 milyon insan günde 1,90 dolar gelire sahip. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında bir azalma olsa da, belli bölgelerde durum her geçen yıl biraz daha dramatik hale geliyor Aynı rapora göre dünya genelinde günlük geliri 3,10 doların altında olan insan sayısı ise 2,1 milyar. Açlık ve yoksulluğun en etkili olduğu bölgelerin başında Asya geliyor. Afrika kıtasında ise halkın yarısı yoksulluk içerisinde yaşıyor. Özellikle de Sahra Altı Afrika’da açlık ve yoksulluğun yol açtığı hastalardan hayatını kaybediyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Örgütü (UNICEF) tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2016 yılında 5,6 milyon çocuk açlık ve yoksulluğun yol açtığı nedenlerden ötürü hayatını kaybetti. Bu günde 15 bin, saatte 640, bir dakikada 10, 6 saniyede bir çocuğun ölümü anlamına geliyor.

EMEKLİLERİN YÜZDE 68’İ YOKSULLUK İÇİNDE

Aralarında zengin gelişmelerin de olduğu pek çok ülkede ise her hangi bir işte çalıştıkları halde yoksul yüz milyonlarca emekçi var. Almanya gibi zengin bir ülkede bile 15,5 milyon insan yoksulluk içerisinde yaşıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geçen yıl yayınlanan “Kalkınma Raporu’nda göre, 2016’da çalışanların yüzde 10’unun günlük geliri 1,90 doların altındaydı. Yoksulluktan özellikle gençlerin etkilendiği tespit edildi aynı raporda, dünya genelinde yetişkinler arasında yoksulluk oranı yüzde 9 iken, gençler arasında bu yüzde 15. Yoksulluk içerisinde yaşayan çocukların oranı yüzde 35. Yalnız başına çocuk yetiştiren kadınların oranı ise yüzde 41. Dünya genelinde yoksulluktan en fazla etkilenenler ise emekliler. Birleşmiş Milletler’in raporuna göre yıllarca bir işte çalıştıktan sonra emekli olanların yüzde 68’i daha sonra yoksulluk içinde yaşamak zorunda kalıyor.

Resmi rakamlara göre her ne kadar geçmiş on yıllara göre yoksulluk içinde yaşayanların sayısında bir azalma olmakla birlikte, dünyanın sahip olduğu zenginlik hiç kimsenin açlık ve yoksulluk içerisinde yaşamaması için yeter de artar. Ne var ki, var olan zenginlik bir avuç milyoner ve milyarderin elinde toplanmış ve dünya bu denli yoksulluk içerisindeyken zenginleşmeye de devam ediyorlar.

MİLYARDERLERİN SERVETİ ARTTI

Dünyada var olan zenginlik hiç kimsenin aç ve yoksul kalmadan yaşamını sürdürmesine yettiği halde, zenginlik sadece bir azınlığın elinde yoğunlaşmaya devam ediyor. Geçen hafta İsviçre bankası UBS ve ekonomi inceleme şirketi PwC tarafından kamuoyuna açıklanan rapor bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan araştırmaya göre dünya genelinde milyarderlerin elindeki toplam servet son beş yıl içinde artarak 8,9 trilyon dolara ulaştı. Dünyanın 43 ülkesinden 2 bin 158 milyarderin gelirinin mercek altına alınarak yapılan araştırmada, söz konusu kişilerin yatırımları, firma ortaklıkları, özel emlakları ve topladıkları sanat eserlerinin değeri gözününe alındı. Araştırmaya göre milyarderlerin elindeki servet 2017’de 2016 yılına göre yüzde 19 artarak 8,9 trilyona ulaştı. Araştırmayı yapan kurumlar bu miktarı “rekor artış” olarak tanımladılar. Böylece milyarderlerin elinde tuttuğu servet, Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya’nın toplam yıllık servetinin iki katından (3,3 trilyon Euro) da yüksek bir miktara ulaşmış durumda. Yapılan hesaplamada, her milyarderin ortalama 4,1 milyar dolara sahip olduğu tespit edilirken, bugüne kadar toplam beş kez yayınlanan milyarderler raporunda en fazla dikkat çeken yoksulluğun da en fazla olduğu Uzak Asya’daki milyarderlerin sayısındaki artış.

ALMANYA’DA MİLYARDERLER

Avrupa’da her beş milyarderden birisi Almanya’da yaşarken İngiltere’de 55, Fransa’da 42, İtalya’da 43, İsviçre’de 35 milyarder var.

Değişik kaynaklara göre Almanya’da en zengin milyarderler BMW’nin büyük hissedarları Stefan Quandt ve Susanne Katten. Her ikisinin tahminen 34 milyar avro serveti bulunuyor. Onlar 33 milyar avro ile Mannheimli Reimann ailesi takip ediyor. Aile dünya çapında en büyük kahve tekeline sahip.

Üçüncü sırada ise 25 milyar avrosu olduğu tahmin edilen temel gıda malzemeleri satan mağazalar zinciri Lidl’in kurucusu Dieter Schwarz. Onu diğer mağazalar zinciri Aldi’nin sahipleri Karl Albrecht ve Heister Albrecht takip ediyor.

UCUZ EMEK ÜLKESİ ÇİN’DE 373 MİLYARDER

Araştırmaya göre, 2017’de Çin’deki milyarderlerin sermayesi bir önceki yıla göre yüzde 39 artarak 1,12 trilyon dolara yükseldi. Dünya genelindeki artışta Çin’deki büyümenin katkısının büyük olduğu ifade ediliyor. Bir yıl önce 318 olan Çin’deki milyarder sayısı 2017’de 373’e yükseldi. Bu da Çin’deki sanayileşme ve aşırı sömürüden yararlanarak zenginleşen bir hayli fazla sermaye sahibinin olduğunu ortaya koyuyor. Genel açıdan milyarderlerin yaş ortalaması 64 iken, Çin’deki yaş ortalaması ise 55.

Çin’deki zenginleşmenin arkasında asıl olarak ülkede oldukça yaygın olan düşük işgücü ve ihracat bulunuyor. Servetin en fazla dünya piyasaları için üretilen mallar, inşaat ve internetten satış alanında biriktirildiği de tespit edildi. Çin’de özellikle teknoloji alanına yapılan yatırımlardan servetin hızlı bir şekilde arttığı dikkat çekiyor.

UBS ve PwC uzmanları tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki üç yıl içinde Asya’daki milyarder sayısı ABD’deki milyarder sayısını geçecek. 2012-2017 yılları arasında ABD’deki milyarderlerin elindeki servet 2,4 trilyondan 3,9 trilyon dolara çıkarken, Asya’daki milyarderlerin serveti 1,1 trilyon dolardan 2,7 trilyon dolara çıktı. Bunun da yıllık artışın yüzde 19’a tekabül ettiği belirtildi. Avrupa’da ise aynı yıllar arasında milyarderlerin elindeki servet 1,7 trilyon dolardan 2,6 trilyon dolara yükseldi. Artış oranı ABD ve Asya’dan daha düşük görünüyor. Avrupa’nın en zengin ülkesi Almanya’da ise milyarder sayısı 2012-2017 yılları arasında 117’den 123’e yükseldi.

Veriler, Çin’in de aralarında bulunduğu Asya ülkelerinde bir taraftan açlık ve yoksulluk kol gezerken diğer taraftan ise yeni yetme dolar milyarderlerinin sayısının hızla arttığını gösteriyor. Bu aynı zamanda yoksulluğun da artacağı anlamına geliyor. Çünkü birilerinin yoksullaşmadığı dünyada diğerlerinin milyarder olması mümkün değil. Zenginlik asıl olarak el konulan emek değeri ve haksız rekabetten kaynaklanıyor.

Bu nedenle milyarderlerin elindeki servetin yoksullar arasında paylaşılması için. Öncelikli olarak dünyanın bütün yoksullarının harekete geçmesi gerekiyor.

 

Kaynak :Evrensel

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…