400’e yakın kurum ve kişinin imzasıyla tutuklanan 3. Havalimanı işçileri ve sendikacıların serbest bırakılması için ortak açıklama yapıldı

Sendikalar, emek ve meslek örgütleri ile dernekler tutuklanan 3. Havalimanı işçileri ve sendikacıların serbest bırakılması için İstanbul Tabip Odasında basın toplantısı yaptı. Toplantıda 400’e yakın kurum ve kişinin imzasının yer aldığı ortak açıklama yapıldı. Kurumlardan adına ortak açıklamayı yapan Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, tutuklu 3. Havalimanı işçileri ile sendikacıların serbest bırakılmasını istedi.

“İnşaat işçilerin talebi, tüm işçi sınıfının ve emekçilerin talebi”

Sürekli iş kazaları yaşayan, ağır çalışma koşulları altında çalışmak zorunda kalan, ücretleri düzenli ödenmeyen, insanlık dışı uygulamalarla yüz yüze bırakılan, balık istifi gibi tahtakurularıyla koğuşlarda yatırılan İstanbul 3. Havalimanı inşaat işçileri haklı talepleri için eyleme geçti. Taleplerinin karşılanması için meşru yollardan hak arayan binlerce işçinin taleplerini karşılamak yerine, işçileri suçlayan açıklamalar sonrası çağrılan kolluk kuvvetleri işçilere gaz bombaları ve plastik mermilerle saldırdı. Bu saldırı ve baskılar sonrasında yüzlerce inşaat işçisi gözaltına alındı, onlarca işçi ve iş kolunda çalışma yapan sendikacılar tutuklandı. 3. Havalimanı ortaklığına miyarlarca lira aktaran iktidar işçilerin talepleri karşısında şahin kesildi. Gece, gündüz demeden havalimanının yetişmesi için çalıştırılan işçilerin haklı talepler için yaptıkları eylemler bir kez daha dış güçlerin oyunu olarak nitelendi.

İşçilerin talepleri açık ve net. Ücretler zamanında ödensin, yatakhanelerdeki tahtakuruları temizlensin, yemekler düzeltilsin, iş güvenliği önlemleri alınsın, servis sorunu çözülsün.  3. Havalimanı işçilerinin talepleri haklı ve meşru taleplerdir. Bu talepler anayasa da ve iş kanununda yer bulan taleplerdir. Aynı zamanda işçilerin bu haklı talepleri Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınmıştır. İktidar ve işverende bu taleplerin yasalarda varolan, işverenlerin yerine getirmekte zorunlu olduğu talepler olduğunu bilirler. Ama yerine getirmezler, talepleri için mücadele edenler ise saldırıya uğrar, tutuklanır. Şunu hatırlatmak isteriz, inşaat işçilerinin talepleri tüm işçi sınıfının ve emekçilerin talepleridir.

“İşçiler serbest bırakılsın, talepleri karşılansın”

İşçilerin toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkının engellenmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin baskı altına alınması, anti-demokratik ve hukuki olmayan uygulamalardır. Kolluk güçlerinin her yerde, her adımda patronların yanında taraf olması, işçilere şiddet uygulaması kabul edilemez. İşçilerin hak mücadelesi zor ve baskı yoluyla engellenemez. İşçilerin talepleri, tüm işçi sınıfının taleplerdir. Tutuklanan onlarca inşaat işçisi ve sendika yöneticileri serbest bırakılmalıdır. İşçilerin anayasal haklarını çiğneyen işverenler ve gösteri hakkına saldıranlar hakkında soruşturma açılmalı ve yargılanmaları sağlanmalıdır. Bizler inşaat işçilerinin yanındayız. Haklı mücadeleleri mücadelemizdir. Biz aşağıda imzası bulunan sendikacılar, emek ve meslek örgütleri yöneticileri olarak tutuklanan işçilerin ve sendikacıların derhal serbest bırakılmasını istiyor, işçilerin tüm taleplerinin karşılanmasını, insanca çalışma ve yaşama koşullarının sağlanmasını talep ediyoruz.

İmzacılar:

 • KESK Genel Merkezi
 • Arzu Çerkezoğlu DİSK Genel Başkanı
 • Kani Beko CHP İzmir Milletvekili \ DİSK Eski Genel Başkanı
 • Eğitim Sen Genel Merkezi
 • SES Genel Merkezi
 • Tüm Bel Sen Genel Merkezi
 • BES Genel Merkezi
 • Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Genel Merkez
 • DİSK/Gıda-İş Sendikası Genel Merkezi
 • Cam Keramik-İş Sendikası Genel Merkezi
 • İletişim-İş Sendikası Genel Merkezi
 • Dev Yapı-İş Sendikası Genel Merkezi
 • Haber Sen Genel Merkezi
 • Tarım Orkam Sen Genel Merkezi
 • Tüm Köy Sen Genel Merkezi
 • Tüm Tok Der Genel Merkezi
 • Remzi Çalışkan Genel-İş Genel Başkanı
 • Cafer Konca DİSK ve Genel-İş Genel Sekreteri
 • Gökhan Durmuş TGS Genel Başkanı
 • Mustafa Kuleli TGS Genel Örgütlenme Sekreteri
 • Taner Şanlı Genel-İş Örgütlenme Sekreteri
 • Musa Servi DERİTEKS Genel Başkanı
 • Ahmet Kabaca Petrol-İş Sendikasi Genel Sekreteri
 • Turgut Düşova Petrol-İş Sendikasi Genel Mali Sekreteri
 • Mustafa Mesut Tekik Petrol-İş Sendikasi Genel Eğitim Ve Örgütlenme Sekreteri
 • Oğuz Zengin Tüm Bel Sen Denetleme Kurulu
 • Memiş Sarı DİSK Ege Bölge Başkanı
 • Hüseyin Ateş Sosyal İş Merkez Denetleme Kurulu Üyesi
 • Genel İş Sendikası Ankara 1 ve 2 No’lu Şubeler
 • BES Ankara 1 No’lu ve 2 No’lu Şubeler
 • Eğitim Sen Ankara 1, 2, 3, 4, 5 No’lu Şubeler
 • Eğitim Sen Balıkesir Şubesi
 • ESM Ankara 1 No’lu Şube
 • BTS Ankara Şubesi
 • Yapı Yol Sen Ankara Şubesi
 • Haber Sen 1 ve 2 No’lu Şubeler
 • Tüm Bel Sen Ankara 1 ve 2 No’lu Şubeler
 • Tüm Bel Sen İstanbul 1 No’lu Şubeler
 • Tüm Bel Sen Aydın Şubesi, Antalya Şubesi, Kırklareli Şubesi, Zonguldak Şubesi
 • Tüm Tis Ankara Şubesi
 • Tüm Tis İstanbul Şubesi
 • Tüm Bel Sen İstanbul 1 No’lu ve 5 No’lu Şubeler
 • Tüm Bel Sen Sinop Temsilciliği
 • SES Ankara Şubesi
 • SES Balıkesir Şubesi
 • SES Sinop Temsilciliği
 • SES İstanbul Aksaray Şubesi
 • SES İstanbul Anadolu Yakası Şube Eş başkan Nurdan Gürer, Eş Başkan Erdal Güzel
 • SES İstanbul Şişli Şube Eş Başkan Abuzer Aslan, Eş Başkan Ferdane Çakır
 • SES İstanbul Bakırköy Şube Eş Başkan Mürsel Fırat
 • SES Amasya Temsilciliği
 • Eğitim Sen Amasya Şubesi
 • Eğitim Sen Sinop Şubesi
 • Eğitim Sen Merzifon Temsilciliği
 • Eğitim Sen Gümüşhacıköy Temsilciliği
 • Eğitim Sen Manisa Şubesi
 • BES Balıkesir Şubesi
 • Gebze Sendikalar Birliği Başkan ve Yöneticileri İşyeri Temsilcileri
 • Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Yönetim Kurulu
 • Konut İşçileri Sendikası Ankara Şubesi
 • Necmettin Aydın Birleşik Metal-İş Gebze Şube Başkanı
 • Şerafettin Koç Çelik -İş Sendikası Gebze Şube Başkanı
 • Selami Büyük Çelik-İş Sendikası Gebze Şube Yönetim Kurulu Üyesi
 • Şehmus Kaygusuz Petrol-İş Sendikası Batman Şube Başkani
 • Mehmet Sinoğlu Petrol-İş Sendikası Batman Şube Başkan Yardımcısı
 • Emin Kapuci Petrol İş Sendikası Batman Şube Mali İşler Başkan Yardımcısı
 • Mehmet Sinoğlu Petrol-İş Sendikası Batman Şubesi İdari Sekreteri
 • Ercan Yavuz Petrol-İş Trakya Şube Başkanı
 • Ümit Ormanci Petrol-İş Trakya Şube Başkan Yardımcısı
 • Süleyman Akyüz Petrol-İş Gebze Şube Başkanı
 • Şivan Kırmızıçiçek Petrol-İş Gebze Yönetim Kurulu Üyesi
 • Eyüp Aydemir Petrol-İş Gebze Yönetim Kurulu Üyesi
 • Erçin Çulcu  Petrol-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı
 • İrfan Levent  Petrol-İş Sendikası Mersin Şube Yönetim Kurulu Üyesi
 • Levent Dinçer Basın İş İstanbul Şube Başkanı
 • Cumali Sağlam DİSK Kayseri Bölge Temsilcisi
 • Melih Yalçın TMMOB İKK İzmir Sözcüsü
 • Adil Çiftçi Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 2 No’lu Şube Başkanı
 • Engin Topal Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı
 • Arif Yıldız Genel İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı
 • Güral Doğan Genel İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı
 • Şükret Sevgener Genel İş İzmir 4 No’lu Şube Başkanı
 • Ali Haydar Kara Genel İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı
 • Emine Yılmaz Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı
 • Kemal Köroğlu Genel İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı
 • Ümit Gültekin Genel-İş İstanbul 2 No’lu Şube Sekreteri
 • Özgür Genç Genel-İş İstanbul 7 No’lu Şube Sekreteri
 • Selvi Ok Genel İş Diyarbakır 2 No’lu Şube Başkanı
 • Şükran Yılmaz Disk Genel İş Dersim Şube Başkanı
 • Hüseyin Hilmi Ovalı DİSK Genel İş Balıkesir Şube Başkanı
 • Kemal Göksoy Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı
 • Özgür Yüksek Genel İş Sendikası Mersin Şube Sekreteri
 • Vakkas Kılınç Genel İş Sendikası Mersin Şube Mali Sekreteri
 • Hüseyin Hilmi Ovalı Disk Genel İş Balıkesir Şube Başkanı
 • Gürsel Köse Gıda-İş Ege Bölgesi Şube Başkanı
 • Nuri Aysever DİSK Gıda-İş Bursa Bölge temsilcisi
 • Ergin Tekin DİSK Gıda-İş Dersim Temsilcisi
 • Mazhar Uzbek DİSK Gıda-İş İzmir Temsilcisi
 • İbrahim Gümüştaş DİSK Gıda-İş Balıkesir Temsilcisi
 • İbrahim Kızılyer DİSK Gıda-İş İstanbul Bölge Temsilcisi
 • Zedin Yumli Lastik İş İzmir Şube Başkanı
 • Ziya Ünal Lastik-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı
 • Özay Bektaş Lastik-İş Sendikası Gebze Şube Yönetim Kurulu Üyesi
 • Yusuf Işıklı Lastik-İş Sendikası Gebze Şube Yönetim Kurulu Üyesi
 • Kadir Can Lastik-İş Sendikası Gebze Şube Yönetim Kurulu Üyesi
 • Günay Onayman DİSK Emekli Sen Bursa Şube Başkanı
 • Levent Balkış DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Başkanı
 • Hakan İlter DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Sekreteri
 • Erdal Erdoğan DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Yöneticisi
 • Hüseyin Bozkurt Emekli Sen Mersin Şube Yönetim Kurul Üyesi
 • Lütfiye Özkan DİSK Emekli-Sen Bolu Şube Başkanı
 • Levent Balkış DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Başkanı
 • Hakan İlter DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Sekreteri
 • Erdal Erdoğan DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Yöneticisi
 • Tacettin Aydın DİSK Emekli Sen Samsun Şube Başkanı
 • İ. Hayri Özener DİSK Emekli Sen Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyesi
 • İmam Özdemir Kültür Sanat Sen Mersin Şube Başkanı
 • Murat Özkan Kültür Sanat Sen Mersin Şube Yöneticisi
 • Halil İbrahim Hüner TGS İzmir Şube Başkanı
 • Rüstem Kara Eğitim İş Samsun Şube Başkanı
 • Kadir Taylan Eğitim-İş Bandırma Şube Başkanı
 • Bülent Metin Eğitim İş Sendikası Gebze Temsilciliği Başkanı
 • Necip Vardar Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı
 • Canan Kebenç Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Mali Sekreteri
 • Hasan Ali Kılıç Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı
 • Bülent Taşpınar Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Sekreteri
 • Şenay Akyol Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı
 • İsmet Süzer Eğitim Sen İzmir 6 No’lu Şube Başkanı
 • İsmail H. Şimşek Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube Başkanı
 • Ali Özatlı Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
 • İrfan Doğan Eğitim Sen Adana Şube Başkanı
 • İnal Akoğlu Eğitim Sen Adana Şube Yöneticisi
 • Cemil Özen Eğitim Sen Adana Şube Yöneticisi
 • Derya Şimsek Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı
 • Atakan Erdağı Eğitim Sen Bursa Şube Sekreteri
 • Eylem Eslek Eğitim Sen Dersim Şube Başkanı
 • Sinan Muşlu Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı
 • İsmail Usluoğlu Eğitim Sen Mersin Şube Sekreteri
 • Tacettin Durdu Eğitim Sen Mersin Şube Yöneticisi
 • Özgür Saçkesen Eğitim Sen Mersin Şube Yöneticisi
 • Elif Yaşar  Eğitim Sen Mersin Şube Yöneticisi
 • İlhami Coşkun Eğitim Sen Mersin Şube Yöneticisi
 • Esra Ergüzeloğlu Kilim    Eğitim Sen Mersin Şube Yönetim Kurul üyesi
 • Eyüp Kızıl Tarsus Eğitim Sen Şube Başkanı
 • Macide Boyumlu Eğitim Sen Tarsus  Yöneticisi
 • Tayfun Cengiz Özlük Eğitim Sen Tarsus Yöneticisi
 • Atilla Özkul Eğitim Sen Tarsus Yöneticisi
 • Şahin Yücel Eğitim Sen Tarsus Şube Yöneticisi
 • Berna Kalav Eğitim Sen Tarsus Şube Yöneticisi
 • Okan Bolat Eğitim Sen Adana Şube Yöneticisi
 • Tuğrul Kalın Eğitim Sen Ceyhan Şube Yöneticisi
 • Fatih Toprak Eğitim Sen Ceyhan Şube Temsilcisi
 • Ulaş Apaydın Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı
 • Erkan Uğur  Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
 • Uygur Orhan Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
 • Rüstem Gümüş  Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
 • Belkıs Karabulut Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
 • Nilgün Demir Nuray Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
 • Zeynep Kekilli Vural Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
 • Nuriye Yılmaz Eğitim Sen Malatya Şube Yöneticisi
 • Bedrettin Önder     Eğitim Sen Samsun Şube Yöneticisi
 • Sezgin Yılmaz Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı
 • Özgür Narin Eğitim Sen Ordu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
 • Hıdır Aygün Eğitim Sen Çorum Şube Sekreteri
 • Ali Ekber Beyaz Eğitim Sen Çorum Mali Sekreteri
 • Kenan Sırma Eğitim Sen Çorum Hukuk Sekreteri
 • Nurcan Hasırcıoğlu Eğitim Sen Çorum Kadın Sekreteri
 • Tuncay Solmaz Eğitim Sen Çorum Şube Eğitim Sekreteri
 • Turabi Ağlamaz Eğitim Sen Çorum Örgütlenme Sekreteri
 • Zehra Kulalı Gezici Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı
 • Ramazan Kaman Eğitim Sen Bolu Şube Sekreteri
 • Doğan Yıldız Eğitim Sen Bolu Şube Yöneticisi
 • Ahmet Özkan Eğitim Sen Bolu Eski Şube Başkanı
 • Mustafa Kocataş Eğitim Sen Bandırma Şube Başkanı
 • Oğur Aydın Eğitim Sen Gebze Şube Başkanı
 • Eylem Bahadır Eğitim Sen Gebze Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • Cahit Canan Eğitim Sen Gebze Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • Remzi Kaya Eğitim Sen Gebze Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • Zeki Kahraman Eğitim Sen Gebze Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • Erdal Seycan Eğitim Sen Düzce Şube Temsilcisi
 • Fevzi İpek Eğitim Sen Düzce Şube Yöneticisi
 • İrfan Ertürk Eğitim Sen Düzce Şube Yöneticisi
 • Ersel Dede Eğitim Sen Sakarya Şube Sekreteri
 • Mürsel Taçyıldız Eğitim Sen Sakarya Şube Eski Sekreteri
 • Musa Doğan Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanı
 • Erkan Köseoğlu Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi
 • İnan Aydın Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi
 • Ayşe Yılmaz Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi
 • Hıdır Gündoğdu Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi
 • Güven Demirol    Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi
 • Mustafa Kocataş Eğitim Sen Bandırma Şube Başkanı
 • Mustafa Güven BES İzmir Şube Başkanı
 • Deniz Çetin BES İzmir Şube Sekreteri
 • Fatma Arslan BES İzmir Şube Kadın Sekreteri
 • Özcan Balkaya BES İzmir Şube Örgütlenme Sekreteri
 • Çağlar Yıldız BES İzmir Şube Basın Yayın Sekreteri
 • Muzaffer Lafçı BES İzmir Şube Hukuk Sekreteri
 • Sinan Tunç BES Adana Şube Başkanı
 • Erdal Aslan BES Adana Şube Yöneticisi
 • Yusuf Kaya BES Mersin Şube Başkanı
 • Kemal Göçmen BES Mersin Şube Yönetim Kurul Üyesi
 • Kazım Hazar BES Dersim Şube Yöneticisi
 • Ertuğrul Alper BES Çorum Şube Başkanı
 • İsrafil Şahin BES Samsun Şube Başkanı
 • Yılmaz Tuluk BES Samsun Şube Yöneticisi
 • Halil Karaçubuk BES Bandırma Temsilcisi
 • Nazmiye Öztürk Tüm Bel Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı
 • Saffet Karahasanoğlu Tüm Bel Sen İstanbul 2 No’lu Şube Yöneticisi
 • İlyas Ulukaya Tüm Bel Sen İstanbul 3 No’lu Şube Sekreteri
 • Aydın Şahin Tüm Bel Sen İstanbul 4 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
 • Mustafa Aygün Tüm Bel Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı
 • Özcan Çelebi Tüm Bel Sen Ordu Şube Başkanı
 • Mazlum Doğan Tüm Bel Sen Dersim Şube Başkanı
 • Canan Solak    Tüm Bel Sen Mersin Şube Başkanı
 • Mustafa Özbay    Tüm Bel Sen Mersin Şube Yöneticisi
 • Navzat Veli Dedeoğlu Tüm Bel Sen Çorum Şube Başkanı
 • Nilgün Demirtaş SES İstanbul Anadolu Yakası Şube Yöneticisi
 • Suat Suna SES İstanbul Anadolu Yakası Şube Yöneticisi
 • Hayriye Kaplan SES İstanbul Şişli Şube Yöneticisi
 • Fadime Kavak SES İstanbul Şişli Şube İşyeri Temsilcisi
 • Songül Çağlayan Karakurt SES İstanbul Şişli Şube İşyeri Temsilcisi
 • Hatice Şeker SES İstanbul Bakırköy Şube Yöneticisi
 • Sinan Tuğrul SES İstanbul Bakırköy Şube Yöneticisi
 • Hülya Deniz Şeşeoğulları SES İstanbul Bakırköy Şube Yöneticisi
 • Kenan Dağ SES İstanbul Anadolu Yakası Şube Yönetici
 • Hülya Baran Ulaşoğlu SES İzmir Şube Eş Başkanı
 • Fatih Sürenkök SES İzmir Şube Eş Başkanı
 • Başak Edge Gürkan SES İzmir Şube Sekreteri
 • Birol Aşık  SES Bursa Şube Sekreteri
 • Dr. Veli Aydoğan SES Sakarya Temsilcisi
 • Dr. Erkan Dikmen SES Sakarya Temsilcisi
 • Nurşat Yeşil SES Dersim Şube Başkanı
 • Duygu Kurban SES Dersim Şube Sekreteri
 • Orhan Karakaya SES Kayseri Şube Başkanı
 • Recep Memiş SES Kayseri Şube Sekreteri
 • Niyazi Acer SES Kayseri Denetleme Kurulu Başkanı
 • Hasan Gönen SES Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
 • Ender Paydaş SES Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
 • Erol Özkan SES Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
 • Figen Kara SES Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi
 • Yılmaz Bozkurt    SES Mersin Şube Eş başkanı
 • Filiz Çelebi SES Mersin Şube Yönetim Kurul Üyesi
 • Sakine Doğan SES Malatya Şube Yöneticisi
 • Şükrü Deniz SES Malatya Şube Yöneticisi
 • Hüseyin İspir SES Malatya Şube Yöneticisi
 • Özgür Ulu SES Samsun Şube Başkanı
 • Süleyman Bal SES Samsun Şube Sekreteri
 • Ferit Ceylan SES Ordu Şube Başkanı
 • Turgut Türkoğlu SES Çorum Şube Başkanı
 • Derya Coşkun SES Elazığ Şube Başkanı
 • Fulya Yeğin SES Elazığ Yönetim Kurulu Üyesi
 • Aynur Öğüt SES Elazığ Şube Yöneticisi
 • Adem Sarıçoban Sağlık-İş İzmir Şube Başkanı
 • Mehmet  Antmen Mersin Tabip Odası Başkanı
 • Bülent Çuhadar BTS İzmir Şube Başkanı
 • Mehti Seyhan BTS İzmir Şube Sekreteri
 • Tonguç Özkan BTS Adana Şube Başkanı
 • Reşat Taş Yapı Yol Sen İzmir Şube Başkanı
 • İlksen Temizkan Yapı Yol Sen Adana Şube Yöneticisi
 • Erbil Karakaş Yapı Yol Sen Samsun Şube Başkanı
 • Kenan Korkmaz Yapı Yol Sen Elazığ Şube Başkanı
 • İrfan Gültekin Yol İş Mersin Şube Başkanı
 • Mehmet Selen Yol İş Samsun 1 No’lu Şube Sekreteri
 • Nizamettin Bacalan Diyarbakır Yol İş 1 No’lu Şube Genel Sekreteri
 • Necmi Kupa Haber Sen İzmir Şube Başkanı
 • Sedat Altıntop Haber Sen İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi
 • Selman Gül Haber Sen Adana İl Temsilcisi
 • Savaş Gürkan TÜMTİS Mersin Şube Başkanı
 • Murat Tarum TÜMTİS Kayseri Temsilcisi
 • Hüseyin Samer Kristal İş Mersin Şube Başkanı
 • Zeynel Öztaş Tek Gıda İş Sendikası Gebze Şube Başkanı
 • Ali Öner Tek Gıda İş Ordu Şube Başkanı
 • Ali Başkeser Tek Gıda İş Samsun Şube Başkanı
 • Arif Türköz Tek Gıda İş Samsun Şube Yöneticisi
 • Çetin Çağlayan Tek Gıda İş Samsun Şube Yöneticisi
 • Caner Fırat Tez Koop İzmir 2 No’lu Şube Başkanı
 • Tarık Sayın Tez Koop İş Samsun Şube Başkanı
 • Engin Şevket Şimşek Tez Koop İş Sendikası Gebze Şube Başkanı
 • Mehmet Potur Tez Koop İş Sendikası Gebze Yönetim Kurulu Üyesi
 • Onur Tan Turan Tez Koop İş Sendikası Gebze Yönetim Kurulu Üyesi
 • Filiz Konur Tez Koop İş Sendikası Gebze Yönetim Kurulu Üyesi
 • Nakit Yılmaz Tes İş Samsun Şube Başkanı
 • Gökay Özdal Tes İş Samsun Şube Sekreteri
 • Cengiz Polat Tes İş Samsun Şube Mali Sekreteri
 • İrfan Kızılyurt Tes İş Samsun Şube Eğitim Sekreteri
 • Emrah Baylan Tes İş Samsun Şube Teşkilat Sekreteri
 • Faruk Aksoy TEKSİF İzmir Şube Başkanı
 • Makum Alagöz Deriteks İzmir Şube Başkanı
 • Zekayi Sağra Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı
 • Tuncay Zengin Tüm Köy Sen Ordu Yönetim Kurulu Üyesi
 • Orhan Kara Tüm Köy Sen Giresun Temsilcisi
 • Yılmaz Demir Tarım Orkam Sen Adana Şube Başkanı
 • Erdem Avcı Tarım Orkam Sen Samsun Şubesi Sekreteri
 • Fatma Şahin Emekli Sen Adana Örgütlenme Sekreteri
 • Ali Yılmaz Emekli Sen Samsun Şube Başkanı
 • Av. Kenan Çetin Tunceli Baro Başkanı
 • Hüseyin Mak Pertek Ziraat Odası Başkanı
 • Fehmi Enginalp Nilüfer Kent Konseyi Başkanı
 • Caner Gökbayrak DOĞADER Bursa Şube Başkanı
 • Rahim Dede ASDER Bursa Şube Başkanı
 • Bayram Duran Bursa Dersimliler Derneği Başkanı
 • ADD Merzifon Şubesi
 • Hacıbektaş Vakfı Merzifon Şubesi
 • Merzifon Çevre Platformu
 • Taşova Yeşilırmak Çevre Platformu
 • Asalettin Aslanoğlu DİSK/Tekstil Merter Şube Başkanı
 • Ali Ersönmez Gaziantep Eğitim Sen Şube Başkanı
 • Abdullah Damar Gaziantep Eğitim Sen Şube Sekreteri
 • Mesut Ulutaş Gaziantep Eğitim Sen Şube Yönetim Kurulu Üyesi
 • Hanefi Yaylacı Gaziantep Eğitim Sen Şube Yönetim Kurulu Üyesi
 • Ömer Kılınç SES Gaziantep Şube Başkanı
 • Niyazi Çevik Gaziantep Tüm Bel Sen Şube Başkanı
 • Yunus Çiçek BES Gaziantep Şube Başkanı
 • Süleyman Göçmen Genel-İş Gaziantep Şube Başkanı
 • Niyazi Doğan Genel-İş Gaziantep Şube Sekreteri
 • Ahmet Gökalp Belediye-İş Gaziantep Şube Başkanı
 • Genel-İş İstanbul Konut Şubesi

Kaynak: Sendika.org

 • Hakkımızda
 • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…