Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, son 3 ayda 150 tarım işçisinin hayatını kaybettiğini vurgulayarak çalışma şartlarına dikkat çekti.

Sadece son 3 ay içerisinde tarım iş kolunda yaşanan iş cinayetlerinde 150 işçinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Ziraat Mühendisleri Odası tarım iş kolundaki çalışma şartlarının gündeme gelmediğini belirtti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İşçi Sağlığı Çalışma Grubu tarım sektöründe yaşanan iş cinayetleri ile ilgili hazırladığı raporu açıkladı. Rapora göre, tarım iş kolu Nisan 2018’de 52 iş cinayeti yüzde 30 oran, Mayıs’ta 56 iş cinayeti yüzde 34 oran, Haziran’da 42 iş cinayeti yüzde 28 oran ile ilk sırada yer aldı. Raporda, bildirimi yapılmayan iş kazaları ve hastalıklarla birlikte tarım işkolunun işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından en tehlikeli sektör olduğu vurgulandı.

Raporda, tarım iş kolundaki risklerin arasında bulaşıcı hastalıklar (enfeksiyon ve paraziter hastalıklar), tarım makine ve aletleri, zirai ilaçlar, alerjik maddeler, güneş ışınları, sıcak stresi, ergonomik tehlikeler, böcek, yılan, akrep sokmaları, mevsimlik işçilerin barınma ve yaşam koşulları, işçilerin sağlıksız koşullarda taşınmaları, karayolu ve arazi yollarında yaşanan trafik kazaları ve boğulmalar sıralandı.

Ayrıca raporda, tarım işçilerinin sosyal güvenlik kapsamı dışında oldukları için tedavilerini yaptıramadığı da ifade edildi.

‘Sağlık yaşam alanı oluşturulmalı’

Odanın çözüm önerileri arasında ise tarım işletmelerinde sağlıklı yaşam alanı oluşturulması,  çocukların okul sorununun çözülmesi, gezici sağlık ekiplerinin kurulmasıtarım alet ve makinelerinin bakımları ve kontrolleri yaptırılması, koruyucu donanım kullanılması, kimyasalların dikkatli kullanımı,, tarım nüfusunun yoğun olduğu bölge, köy ve ilçelerde başta pestisit olmak üzere örgün ve yaygın sağlık eğitimi programlarının uygulanması, tarım alet ve makinelerinin bakımları ve kontrolleri yaptırılması, koruyucu donanım kullanılması, kimyasalların dikkatli kullanımı, tarım işçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinden geçirilmesi, rutin periyodik muayenelerin yapılması bulunuyor.

‘Tarımdaki çalışma koşulları görülmüyor’

Ziraat Mühendisleri Odası lokalinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Oda Başkanı Ferdan Çiftçi, tarım sektöründeki işçi cinayetlerinin ölümlü trafik kazaları dışında gündeme gelmediğini belirterek “Sektörde kısmi süreli çalışmanın yoğun olması, iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından çok geniş aralıklı riskleri bir arada barındırması, geçici mevsimlik işçiliğin, çocuk işçiliğin olması ve kayıt dışı sosyal güvenliği olmadan çalışmanın yaygın olması nedeniyle riskler artmaktadır. Kayıt dışılık nedeniyle de tarımda yaşanan iş kazaları ve hastalıklarla ilgili verilere ulaşmak oldukça zordur bu nedenle resmi verilerde tarım iş kolu çok görünür değildir. Herkes tarımı gıdayı konuşuyor ama üretim koşulları ve sektörde yaşananlara gözünü kapatıyor. Gelin bu haksızlığı önleyelim diyoruz ” dedi.

Çiftçi, tarımdaki işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin 184 Sayılı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmesine imza atılmasını, uygulanmasını ve yine ILO’nun 192 sayılı tavsiye kararına uyulması gerektiğini de ifade etti.

Kaynak: Evrensel

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…