HDP, Öğretmenler Günü’nün 5 Ekim olduğunu belirterek eğitim emekçilerinin güvenceli istihdam talebinin karşılanmasını istedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 12 Eylül askeri darbesinin ilan ettiği ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ nedeniyle yazılı açıklama yaptı. HDP, “Eğitim emekçilerinin ihtiyacı olan göstermelik kutlamalar değil gerçek ve kalıcı çözümlerdir” dedi.

“ÖĞRETMENLER GÜNÜ 5 EKİM’DİR”

Açıklamada, “12 Eylül askeri cuntasının 37 yıl önce ilan ettiği 24 Kasım Öğretmenler Günü, Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarlar tarafından göstermelik kutlamalar ve içi boş nutuklar günü olarak ‘kutlandı’ bu güne kadar. Dünyanın her yerinde Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanan 5 Ekim tarihi esas alınmadı, 5 Ekim 1996’da imzalanan Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı’nın gerekleri yerine getirilmedi” denildi.

“ÖĞRETMENLER GÜVENCESİZLEŞTİRİLDİ”

AKP’nin, 12 Eylül’ün bütün politikalarını kendi siyasi hedefleri ile harmanlayarak derinleştirdiği ve eğitim emekçileri ve eğitimin sorunlarının hamasi nutuklar atılırken unutturulmaya çalışıldığının ifade edildiği açıklamada şunlara değinildi: “Türkiye’de öğretmenler, OECD ülkeleri içinde en çok çalışan, en düşük maaş alanlar arasında yer alıyor. Yüzde 80’i geçinebilmek için ek iş yapıyor, üçte ikisi borçlarla yaşıyor. Ataması yapılmayan yaklaşık yarım milyon öğretmen işsizlikle ve başka işlerde çalışma zorunluluğuyla karşı karşıya kalıyor. Atamalarda mülakat sınavının ve ‘sözleşmeli öğretmenlik’ uygulamasının temel alınması, öğretmen atamaları ve istihdamı ‘politik güvencesizleştirme’ye dönüştürüldü.”

“ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İTİBARSIZLAŞTIRILDI”

OHAL KHK’leri ile siyasi ve idari tasarruflarla, hukuksuzca ihraç edilen 41 bin 705’i eğitim ve bilim emekçisinin işsizliğe ve sosyal ölüme mahkûm edildiğinin vurgulandığı açıklamada,  “Oysa ki, nitelikli eğitim ancak nitelikli öğretmenle mümkündür. Bu ise öğretmen yetiştirme süreçlerinden başlayarak, öğretmenlik mesleğinin mesleki saygınlığının yeniden kazanılması, öğretmenliğin uluslararası standartlara uygun bilimsel bir anlayışla ele alınması ve tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarının çözülmesi, eğitim sendikalarının taleplerinin karşılanması ile gerçekleşebilir” denildi.

ÖĞRETMENLERE KADRO

Açıklamada eğitim emekçilerinin sorunlarının çözülmesi için şu öneriler yapıldı:

– Türkiye’nin de imzaladığı Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı eksiksiz hayata geçirilmelidir.

– Her türlü güvencesiz istihdam uygulamalarına esnek, kuralsız ve angarya çalışmaya son verilmeli, sözleşmeli öğretmenlerin tamamı kadroya geçirilmelidir.

– Ataması yapılmayan öğretmenler istihdam sorunu çözülmelidir.

– 24 Haziran seçim vaadi olan sözler tutulmalı, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ek göstergeleri 3600’e çıkarılmalıdır.

– Tüm eğitim emekçileri için insan onuruna yakışır iş ve insanca yaşayacak ücret koşulları sağlanmalıdır.

“İHRAÇ KHK’LERİ İPTAL EDİLSİN”

– OHAL KHK’leri ile gerçekleştirilen hukuksuz ihraçlar iptal edilmeli, hukuksuz bir şekilde ihraç edilen tüm kamu emekçileri görevlerine iade edilmelidir.

– Kamu emekçilerinin grevli toplu sözleşme hakkı önündeki engeller kaldırılmalı, gerçek bir toplu sözleşme düzenin yaratılması sağlanmalıdır.

– Öğretmenler günü olarak, bütün dünyada eğitim emekçilerinin dayanışmasını yükselttiği 5 Ekim Dünya Öğretmenler günü esas alınmalıdır.

 

Kaynak :Artıgerçek

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…