2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Açıklandı

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda eğitim, kültür, güvenlik, temel hak ve özgürlükler, çalışma hayatı gibi alanlarda yeni amaç ve hedefler açıklandı.

“2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yıllık Program Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve yürürlüğe girdi.

Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2019 yılı hedefleri sıralandı.

Toplam 303 sayfadan oluşan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda “Eğitim”, “Sağlık”, “Adalet”, “Güvenlik”, “Temel Hak ve Özgürlükler”, “Sivil Toplum Kuruluşları”, “Aile ve Kadın”, “Sosyal Koruma”, “Kültür ve Sanat”, “İstihdam ve Çalışma Hayatı”, “Sosyal Güvenlik”, “Spor”, “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme” gibi başlıklarda amaç ve hedefler belirlendi.

Ana başlıklar şöyle:

Kamu çalışanlarını ilgilendiren düzenlemeler

* SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının 2019 yılı ocak ve temmuz aylarında önceki 6 aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılması öngörülüyor.

* Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları ve memur emekli aylıklarının 2019 yılının ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında yüzde 5 oranında artırılması, ayrıca 2019’un Ocak ve Temmuz aylarında geçmiş 6 aylık dönemlerde oluşacak enflasyon farklarının ilave edilmesi planlanıyor.

* İşsizlik Sigortası Fonu varlığının 2019’da 148,5 milyar lira ile GSYH’nin yüzde 3,3’üne ulaşması hedefleniyor.

* Sosyal tarafların mutabakatıyla tüm işçilerin erişilebilirliğini güvence altına alan bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı reformu yapılacak.

Kreş düzenlemesi

* Kreş ve gündüz bakımevlerinin desteklenmesi amacıyla özel sektöre yönelik teşvik uygulamaları hayata geçirilecek. Yerel yönetimlere ait kreşlerin yaygınlaştırılması sağlanacak. Kamu sektörüne hizmet veren kreşlerin kontenjanlarının doldurulması amacıyla ilgili mevzuat gözden geçirilecek.

Engelli eğitimi

* Engellilerin meslek edinmesi amacıyla uzaktan eğitim programları geliştirilecek.

* Erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanacak.

* Mesleki ve teknik eğitimde alan eğitiminin 9’uncu sınıftan itibaren başlaması ve müfredatın esnek ve modüler olarak yapılandırılması sağlanacak.

* Fırsat eşitliği bağlamında ikili eğitimden tekli eğitime geçme çalışmaları devam edecek.

* Üniversitelerin yeni mekan talepleri, oluşturulması planlanan Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis) yazılımı üzerinden oluşturulan veriler baz alınarak değerlendirilecek.

* Ülke genelinde yabancı dil eğitimi seviye ve okul türlerine göre uyarlanacak, yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri yükseltilecek.

İmam hatipler iyileştirilecek

* İmam hatip okullarının müfredat, ders yapısı ve dil yeterlikleri iyileştirilecek.

* İlkokul müfredatı çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun olarak iyileştirilecek, ilkokullarda not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacak. Okul, mahalle spor kulüpleri kurulacak, tasarım beceri atölyeleri açılacak, teneffüs süreleri artırılacak.

* Öğretmenlik mesleği daha cazip hale getirilecek, öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar arasındaki etkileşim güçlendirilecek, öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi, öğretmen ve öğrenci yeterliliklerini esas alan, kişisel ve mesleki gelişimi sürekli teşvik eden, kariyer gelişimi ve performansa dayanan bir yapıda düzenlenecek.

* 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ekim 2018 itibarıyla toplam 4 milyonu aşkın kişinin yaşadığı 28 bin 122 hektar alanda 230 adet riskli alan, 140 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ve 9 adet yenileme alanı ilan edildi. Ayrıca 29 ilde toplamda 43 bin 635 hektarlık 160 adet rezerv yapı alanı belirlendi.

* Kentsel dönüşümde öncelikle afet riski taşıyan alanların sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlar dikkate alınarak yenilenmesi, daha dirençli hale getirilmesi ve kentsel ekonominin yaşam kalitesiyle birlikte güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda riskli alanlara yönelik kentsel dönüşüm uygulamaları için ulusal ve yerel düzeyde önceliklendirme yapılacak ve stratejiler geliştirilecek.

* Uluslararası hava trafiğinde Türkiye’nin önemli bir aktarma merkezi olması, bu kapsamda İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk etabı ile Çukurova Havalimanı’nın hizmete açılmasıyla transit yolcu pazarından daha fazla pay alınması amaçlanacak.

Tiyatroya destek

* Sahne sanatlarının gelişimi için Türkçe telif eserlerin nitelik ve nicelik olarak zenginleşmesini sağlamak üzere Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından verilen desteklerde de artırıma gidilecek.

* Sinema salonu olmayan kentlere yazlık sinema kurulacak ve sinema için gerekli makine-teçhizat temin edilecek, sokak oyunları, kısa film, film, kültür-sanat festivali, yerel spor müsabakaları gibi faaliyetler de desteklenecek.

* Çocuklara yönelik animasyon, çizgi film ve bilgisayar oyunu gibi yapımların tarihi ve kültürel değerleri içermeleri ve çocukların sorumlu bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaları da yeni dönemde teşvik edilecek.

Atıl araziler değerlendirilecek

* Gıda güvenliğini temin için ürün piyasalarında ve çiftçi gelirlerinde istikrar gözetilerek etkin stok yönetimi, üretim, pazarlama ve tüketim zincirinde kayıpların azaltılması, piyasaların düzenlenmesine ilişkin idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi ve dış ticaret araçlarının etkin kullanılması sağlanacak.

Göç yönetimi

* Nüfusa ilişkin kayıt sistemleri, doğum, ölüm, iç ve dış göçe ilişkin verilerin güncel olarak takip edilmesine imkan verecek şekilde geliştirilecek.

* Etkin bir göç yönetimi oluşturulması amacıyla Türkiye’de yasal olarak ikamet eden ve uluslararası koruma kapsamında olan yabancılara dair gerekli görülen alanlarda politikaları belirleyen Milli Göç Politika Belgesi hazırlanacak.

Kaynak: Bianet

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181027M1.pdf

İlginizi çekebilir