19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 100. yılında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Türkiye’de 15-24 yaş aralığında 13 milyona yakın genç yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) gençlik bayramı için hazırladığı “İstatistiklerle Gençlik 2018” verilerine göre, 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye’de nüfusun yüzde 15,8’ini gençler oluşturdu.

Peki Türkiye’de gençlerin istihdamı, eğitimi ve yaşam memnuniyeti ne durumda?

Grafiklerle derledik.

Genç işsizliği ne durumda?

TÜİK’in 2018 verilerine göre 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun yüzde 20,3’ü işsiz.

Erkeklerde işsizlik oranı %17,6 iken kadınlarda bu oran %25,3.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı %24,5 olurken, erkeklerde bu oran %15,6, kadınlarda ise %33,6 olarak hesaplandı.

Türkiye’de 15-24 yaş arası gençlerin toplam işsizlik oranı

Kaynak: Dünya Bankası

İstihdam edilen gençlerin, %53,3’ünün hizmet sektöründe yer aldığı, onu sanayi ve tarım sektörlerinin izlediği dikkat çekti.

Bu yaş grubundaki kadınlar arasında hizmet sektörüne ayrılan pay erkeklerinkine göre daha fazla.

Sektörlere göre genç istihdamı

(Yüzde)

TÜİK

Habitat Derneği’nin “Gençlerin İyi Olma Hali” araştırmasına katılan gençlerin yüzde 30’u aylık kişisel gelirinin 600 TL ve altında olduğunu, yüzde 33’ü ise 601-1500 TL aralığında olduğunu söylüyor.

Gençlerin aylık ortalama gelirleri

(Yüzde)

Kaynak: HABİTAT, “Türkiye’de gençlerin iyi olma hali” araştırması

Eğitim: Okullaşma oranı yükseliyor, eğitime yatırım OECD ortalamasının çok altında

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında, devletin eğitim kurumlarına öğrenci başına en az harcama yaptığı ülke Türkiye.

2015 yılında güncellenen verilere göre, Türkiye’de ilkokuldan üniversite düzeyine kadar öğrenci başına yapılan kamu harcamaları, 4 bin 652 dolar. Bu, 10 bin 391 dolar olan OECD ortalamasının yarısından az.

harcamalar

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) derlediği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) istatistiklerine göre, eğitimin finansmanı yıllara göre şöyle değişti:

Türkiye’de kamu kesimi toplam eğitim harcamalarının GSYH’ye oranı

Kaynak: MEB, Eğitim Reformu Girişimi

Türkiye’de net okullaşma oranları hem kız hem de erkekler için artış gösteriyor. Öte yandan okuldan ayrılmaların oranı hâlâ önemli bir konu.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) güncel verileri, Avrupa ülkelerinin pek çoğuna paralel olarak Türkiye’de eğitimden erken ayrılmaların oranının hızla düştüğünü gösteriyor. Ancak birçok OECD ülkesinde erkeklerin eğitim düzeyi kadınlardan daha düşükken, Türkiye’de aksine kadınlar erkeklere göre dezavantajlı konumda. Türkiye’de 2017 yılında, eğitimden erken ayrılma oranı kadınlarda yüzde 34 iken, erkeklerde bu oran yüzde 31 olarak kayda geçti.

TÜİK Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi Araştırması’na göre bu durum eğitimin maliyetinin karşılanamaması ve yüksek olmasıyla da açıklanıyor.

Net okullaşma oranları

(Yüzde)

Kaynak: ERG, MEB

Öte yandan TÜİK’in güncel verileri, gençlerin %58,3’ünün almış olduğu eğitimden memnun olduğuna işaret ediyor.


Gençler mutlu mu?

gitar çalanlar
Foto: GETTY IMAGES

TÜİK’in gençlik istatistiklerinde en dikkat çeken başlıklardan biri, yaşam memnuniyeti.

Rapora göre 2018 yılında kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı %55,4 olarak kayda geçti. Aynı dönem için bu oran genç erkeklerde %53,5, genç kadınlarda ise %57,2 oldu.

TÜİK verilerine göre 2016-2018 yılları arasında gençlerin memnuniyet oranında düşüş gözlemlendi.

Yaşamından memnun ve mutlu olduğunu söyleyen gençlerin oranı

Kaynak: TÜİK “İstatistiklerle Gençlik”, 2018

2018’de çalıştığı işten memnun olan gençlerin oranı %76 iken, gençlerin %48,7’si elde ettiği kazancından memnun olduğunu, yüzde 29,39’u ise kazancından memnun olmadığını belirtti.

Öte yandan Habitat Derneği’nin güncel raporunda, 2017 yılında yaptığı saha araştırmasına katılan gençler arasında memnun olanların oranının iki yıl içinde 11 puan azaldığı, yüzde 71’den yüzde 60’a düştüğü görüldü.


Sağlık başlıca ‘mutluluk kaynağı’

TÜİK’in raporuna göre sağlık, gençler için en önemli mutluluk kaynağı. Onu başarı ve sevgi takip ediyor.

18 yaş ve üzeri katılımcıların %70,3’ü genel sağlık durumundan memnun olduğunu söylüyor.

Mutluluk kaynağı olan değerler (18-24 yaş)

(Yüzde)

Source:

Gençlerin %93’ü internet kullanıyor

çalışan genç
Foto: GETTY IMAGES

TÜİK’in bilişim teknolojileri kullanım araştırması, 16-24 yaş grubundaki gençlerde internet kullanımının hem kadın hem de erkekler için giderek yükseldiğini gösterdi. 2017’de bu yaş grubundaki gençlerin yüzde 90’ı internet kullanırken, bu oran 2018’de yüzde 93’e yükseldi.

16-25 yaş arası gençlerin internet kullanım oranları

(Yüzde)

Kaynak: TÜİK

We Are Social ve HootSuite tarafından her yıl yayınlanan Küresel Dijital Raporu’nun 2019 yılına ait verilerine göre Türkiye’de genç sosyal medya kullanıcıları yaş aralığı ve cinsiyete göre şöyle ayrılıyor:

Gençlerin yaş gruplarına göre sosyal medya kullanım oranları

(Yüzde)

Kaynak: We Are Social, Hootsuit

Kaynak: BBC TR

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…