Yaşamı savunanlar sokağa!

Maden ve enerji şirketlerine sınırsız imtiyazlar tanıyan ‘torba yasa’ tüm itirazlara rağmen salı günü meclise geliyor. Yaşam savunucuları “Torba yasa geri çekilsin” söylemi ile 17 Kasım Salı günü saat: 18.00’da Kadıköy Eminönü İskelesi önünde bir araya gelecek.

Madencilik Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi isimli “Torba Yasa”, iktidar milletvekillerinin imzasıyla 5 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı‘na sunulmuş, 13 Ekim’de alt komisyonda görüşüldükten sonra da 20-21 Ekim tarihlerinde Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplantısında oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Söz konusu kanun teklifi; 3065 Sayılı KDV Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu olmak üzere 7 adet kanunda değişiklik öngörüyor.

Bu yasa tasarısının geri çekilmesi için 31 demokratik kitle örgütü, ekoloji ve çevre aktivistleri tarafından Kadıköy’de ‘Yaşam Hakkı Torbaya Sığmaz’ sloganı ile eylem gerçekleştirmişti.

Maden ve enerji şirketlerine sınırsız imtiyazlar tanıyan ‘torba yasa’ tüm itirazlara rağmen salı günü meclise geliyor. Yaşam savunucuları “Torba yasa geri çekilsin” söylemi ile 17 Kasım Salı günü saat: 18.00’da Kadıköy Eminönü İskelesi önünde bir araya gelecek.

Kaynaklar: Siyasihaber

İlginizi çekebilir