TTB’in “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamasına Dünya tabiplerinden destek

Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi temsilcileri, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle yargılanan Türk Tabipleri Birliği yöneticileriyle ortak panelde bir araya geldi. Dünya tabip örgütleri TTB yöneticilerine destek açıklamasında bulundu.

Afrin operasyonuna ilişkin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması yapan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konsey üyeleri yarın (20 Mart) ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Duruşma öncesi TTB Genel Merkezi’nde düzenlenen “Mesleki Bağımsızlık ve Barış Savunusu” konulu panelde konuşan Avrupa Hekimler Daimi Komitesi önceki dönem Başkanı Dr. Jacques de Haller ve Dünya Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber, TTB’nin savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getirdiği için yargılanmasının kabul edilemeyeceğini ve hekimlerin özerk olması gerektiğini söylediler.

KLOİBER: MESLEKİ ÖZERKLİĞE İHTİYACIMIZ VAR

TTB Merkez Konsey eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ün moderatörlüğünde başlayan panelde ilk konuşmacı Dr. Otmar Kloiber oldu. TTB ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade eden Kloiber, “TTB’nin işini yaptığı için bunlarla karşılaştığını biliyoruz. Size ve genel olarak doktorlara güç katmak için buradayız. Halkın sağlık hakkı vardır ve bu insan hakkı olarak görülmektedir” dedi.

Doktorların tanı ve tedavi sorumluluklarının yanı sıra sorunların önlenmesine ilişkin sorumlulukları olduğunu ifade eden Kloiber sözlerini şöyle sürdürdü: “Hizmetleri en iyi sunmak için mesleki özerkliğe ihtiyacımız var. Sorunları önlemek için de serbest olmamız gerekiyor. Mesleki özerklik meselesi Tanrı’nın bize sunduğu imtiyaz değil, çalışma hakkıdır. Tabipler olarak bizler yaptığımız işler için koruma talep ediyoruz. Şiddetsiz bir çalışma ortamı istiyoruz. Hasta mahremiyeti için saygı istiyoruz. Sağlık durumu barışa giden yolda bir köprüdür. Biz barış ve iyi olma haline dair sorumluluğumuzun tamamen farkındayız. Savaşın olası sonuçlarına dair uyarıda bulunmak bizim etik sınırlarımızın, köklerimizin parçasıdır. Bizim tedavi etme iyileştirme ve sağlık sorunlarını önleme ile ilgili çalışmalarımız insanlığa hizmetle ilgilidir. Sizin doğru şeyi yaptığınıza inanıyoruz.”

TTB’NİN AÇIKLAMASI TIBBİ ETİKLE UYUMLU

Kloiber’in ardından konuşan Dr. Jacques de Haller, TTB yöneticilerine dünya tabipleri olarak destek olduklarını söyledi. TTB’nin savaş karşıtı tutumunu desteklediklerini belirten Haller sözlerine şöyle devam etti;”Bir buçuk yıl önce TTB’nin savaş ve barışla ilgili yapılan açıklama tıbbi etikle tamamen uyumludur. Dünyanın neresinde olursa olsun tabiplerin bunu tekrar etme ve hatırlatma sorumluluğu vardır. Biz de böyle tavır alan arkadaşlarımıza tam destek oluyoruz. Tıp alanı bağımsız özerk olabilmelidir.Tıp hizmeti güvene dayalı olmalı ve hangi sebeple olursa olsun soruşturmaya tabi tutulmamalıdır. Aksi takdirde biz buna itiraz ederiz.”

‘TTB’NİN HAKLILIĞI ORTAYA ÇIKACAK’

Dünya Tabipler Birliği’nin Ekim 2011’de Uruguay’da kabul ettiği savaş karşıtı bildirgeye atıf yaparak konuşmasına başlayan TTB Merkez Konsey eski Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan,”Elimde yetki olsa tüm hakimlere bunu ezberletirdim” dedi.

Aktan sözlerini şöyle sürdürdü, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur dendiği için günlerce gözaltına tutuldu arkadaşlarımız. Hukuktan hala bir şeyler bekliyoruz. Savaş halk sağlığı sorunudur sözünü TTB icat etmedi. Keşke TTB icat etmiş olsaydı. Dünyanın hiçbir yerinde savaş bir halk sağlığı sorunu mudur değil midir sözüne dönük bir tartışma yok. Doğru her zaman tektir ve doğru yolunu bulacaktır. TTB’nin daha önce olduğu gibi haklılığı ortaya çıkacak. Hiçbir politikacı savaş bir halk sağlığı sorunudur demeyecektir. Bunun yüksek sesle söylenebileceği bir Türkiye’yi özlemle bekliyoruz.”

Kaynak: DUVAR-Serkan Alan

Foto: (Soldan) Avrupa Hekimler Daimi Komitesi önceki dönem Başkanı Dr. Jacques de Haller ve Dünya Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber, TTB Merkez Konsey eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ve TTB Merkez Konsey eski Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan.

İlginizi çekebilir